Gå til sidens indhold
Vores arbejdsplads

Styrket mental sundhed i små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder kan gennem projektet "Tag hånd om trivslen – vejledning til små og mellemstore virksomheder" få redskaber til at styrke deres psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes mentale sundhed. Velliv Foreningen har bevilliget godt 3,8 millioner kr. til Cabi, som skal gennemføre projektet.

Cabi trivsels projekt - bedre arbejde til flere

Hver dag melder mange tusinder af danskere sig syge på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø, og andre tusinder døjer med en dårlig mental sundhed.

Det er ofte sygemeldinger, som handler om eksempelvis stress, depression eller udbrændthed. Nu skal et nyt projekt med navnet Tag hånd om trivslen – vejledning til små og mellemstore virksomheder give landets private små og mellemstore virksomheder den rette viden og de rigtige værktøjer til at sætte fokus på trivslen på arbejdspladserne og medarbejdernes mentale sundhed.

Brug for at styrke indsatsen

Velliv Foreningen har bevilliget godt 3,8 millioner kr. til projektet, som skal gennemføres af videns- og netværkshuset Cabi, der selv målretter en del af sine egne midler mod indsatsen.

”Vi er meget glade for, at Velliv Foreningen har givet os muligheden for at sætte det her i gang. Projektet ligger fuldstændig i tråd med Cabis mission om at fremme et arbejdsmarked med plads til flere, og en af vejene til det er gennem et godt psykisk arbejdsmiljø. Ifølge seneste udgave af Den Nationale Sundhedsprofil oplever hver fjerde, at de har et højt stressniveau, og det vil vi gerne være med til at ændre. Der er allerede mange virksomheder, som arbejder med det psykiske arbejdsmiljø, men vi ved også, at der er et behov for at styrke indsatsen i de små og mellemstore virksomheder,” siger Mette Rønnau, direktør i Cabi.

Viden ud til 2.600 virksomheder

Målet med Tag hånd om trivslen er at nå ud til 2.600 små og mellemstore virksomheder og give dem praksisnær viden om, hvad der fremmer et godt psykisk arbejdsliv og trivsel blandt medarbejderne. Lederne i virksomhederne skal også have konkrete værktøjer, der gør dem i stand til at handle på deres viden. Og derudover får virksomhederne viden om, hvordan de håndterer situationen, når en medarbejder fx bliver sygemeldt med stress.

”Et klassisk eksempel er, at en virksomhed gerne vil blive bedre til at spotte symptomer på stress og i det hele taget tage tingene i opløbet, inden de udvikler sig til problemer. Her handler det bl.a. om at give virksomheden nogle redskaber til dialogen om stress mellem ledelse og medarbejdere. Hvad opfatter vi hver især som stress? Hvad er det, der presser os i hverdagen? Hvilke vilkår i hverdagen kan vi ændre på? Det er sådan noget, der skal tages fat i, og som er med til at forebygge mistrivsel, inden sygemeldingen kommer. Og det er ikke mindst ledelsens ansvar,” siger Mette Rønnau.

”Samarbejdet med Cabi er en vigtig del af Velliv Foreningens indsats for, at flere ledere i private små og mellemstore virksomheder skal beherske metoder og værktøjer, der fremmer mental sundhed på arbejdspladsen. Projektet tager ledernes og virksomhedernes lokale problemstillinger alvorligt og har en individuel tilgang til løsninger, da generelle kampagner sjældent er vejen frem på dette område,” siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.

Rejsehold rykker ud virksomheder

Gennem Tag hånd om trivslen vil Cabi med en telefonisk hotline vejlede 1.000 små- og mellemstore virksomheder om deres konkrete udfordringer med det psykisk arbejdsmiljø. Cabi opretter derudover et rejsehold, som skal besøge 100 små og mellemstore virksomheder og give dem yderligere rådgivning. Samtidig stiller Cabi redskaber til rådighed for alle virksomheder, der vil forebygge eller håndtere stress og sygefravær, via Cabis hjemmeside. For at nå ud til de mange virksomheder samarbejder Cabi bl.a. med revisorer og erhvervsråd rundt om i landet.

I projektperioden skal der desuden gennemføres en række netværksaktiviteter. Det tæller bl.a. mindst 70 arrangementer om mental sundhed og etablering af mindst 12 erfagrupper, hvor virksomheder kan udveksle erfaringer om psykisk arbejdsmiljø og mental sundhed.

Tag hånd om trivslen bygger på Cabis mangeårige erfaring med at rådgive og støtte virksomheder i at sætte fokus på arbejdsmiljøet og medarbejdernes mentale sundhed. Med en helt individuel tilgang til hver enkelt virksomhed forventer Cabi at nå bedre ud til virksomhederne og skabe større forandringer, end det er muligt at gøre gennem traditionelle kampagner.

Se mere om Tag hånd om trivslen 

Fakta om Cabi

Cabi er er et non-profit videns- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet. Det er vores mission at fremme et arbejdsmarked med plads til flere. Vi giver råd og inspiration til virksomheder og kommuner, som arbejder med at få flere udsatte ledige inkluderet på arbejdsmarkedet og med at fastholde udsatte medarbejdere i job. Vores mål er, at flere virksomheder bliver socialt ansvarlige, og at flere mennesker kan få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet.

Vi indsamler, bearbejder og formidler viden til ledere, personaleansvarlige og HR-medarbejdere i virksomhederne og til professionelle i den aktive beskæftigelsesindsats i kommuner og andre steder.

Vi udvikler metoder og værktøjer, som kan skabe positive forandringer i praksis. Og vi hjælper med tilpasning, implementering og udvikling lokalt i virksomheder og kommuner over hele landet. Altid med øje for et stærkt samarbejde på tværs fx mellem kommuner og virksomheder.

Problem

Danskerne er i stigende grad udfordret på mental sundhed og hver dag er 35.000 sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, depression eller udbrændthed. Dette projekt, udført af Cabi, har til formål at udarbejde redskaber til at små og mellemstore virksomheder får den rette viden og de rigtige værktøjer til at sætte fokus på trivslen på arbejdspladserne og medarbejdernes mentale sundhed. Projektet indebærer vejledning gennem en telefonisk hotline til 1.000 små- og mellemstore virksomheder og et rejsehold, som skal besøge 100 små og mellemstore virksomheder og give dem yderligere rådgivning. Desuden stilles redskaber til rådighed for alle virksomheder, der vil forebygge eller håndtere stress og sygefravær.

Målgruppe

Projektets overordnede målgruppe er små og mellemstore virksomheder, hvor fokus særligt er på lederne, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere. Målet med projektet er, at 2600 virksomheder får gavn af indsatsen.

Metode

Projektet kombinerer en række tilgange med etablering af netværk, individuel rådgivning og ledersparring, som er med til at skabe rammerne for et effektivt projekt. Cabi benytter en rekrutteringsstrategi med inddragelse af eget netværk, erhvervsnetværk, handelsstandsforeninger, revisorer mv. for at finde tilstrækkeligt stort antal virksomheder, hvilket er noget ansøger har bred erfaring i.

Potentiale

Projektet har til formål at udarbejde redskaber til at styrke SMV'ers psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes mentale sundhed. På kort sigt vil projekts effekt være, at virksomhederne tilegner sig viden, så de er i stand til at afdække årsager til mentale sundhedsudfordringer. Effekten vil ligeledes være, at virksomhederne udvikler handlekompetence, som sætter dem i stand til at gennemføre tilpasninger til gavn for medarbejdernes mentale sundhed. På lang sigt vil projektets effekt være, at kort- og langtidssygefraværet falder, at medarbejderomsætningen falder og at medarbejdertrivslen forbedres. Ansøger bag projektet, Cabi, er kompetente til at udføre projektet og har stor erfaring i at facilitere workshops og temadage målrettet SMV’er.

Relaterede projekter
Vores arbejdsplads

Frem den mentale sundhed ledelse, balance og den systemiske metode

Nyt kursus skal lære ledere at fremme mental sundhed og forebygge problemer. Lederne skal vide, hvor vigtig mental sundhed er for medarbejderne, og hvad mental sundhed betyder for deres virksomheds resultater.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Sund IT ledelse

En ny indsats skal være startskuddet til kampen mod dårlig mental sundhed blandt medarbejdere og ledere i små IT-virksomheder.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Pas på dig selv kollega!

Mængden af vold mod københavnske buschauffører er stigende. Derfor skal buschaufførerne hjælpe hinanden til at håndtere konflikter, der kan føre til vold og trusler i bussen. Det hjælper ikke kun den fysiske, men også den mentale sundhed.

Læs mere