Gå til sidens indhold
Arbejdspladser

Stress stopper vi sammen

Nyere forskning viser, at lederen er en central aktør i fremme af mental sundhed på arbejdspladsen. Velliv Foreningen støtter Konsulentfirmaet Stress-Stop Management med 709.200 kr., der vil udvikle, afprøve og implementere en stressforebyggende indsats.

adult-agent-approval-684385.jpg

Problem

Der er en stigning i antallet af danskere som føler sig stressede, og det er problem for både arbejdspladsen og samfundet. Konsulentfirmaet Stress-Stop Management vil udvikle, afprøve og implementere en stressforebyggende indsats i samarbejde med otte SMV'er (små og mellemstore virksomheder).

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er otte SMV’er, der deltager i projektet. I alt vil 400 medarbejdere og ledere vil få gavn af indsatsen.

Metode

Indsatsen løber over to år og bygger på en vidensbaseret tilgang om lederens betydning i et stress-forebyggelsesperspektiv. Indsatsen kombinerer flere indsatser såsom ledercoaching/sparring, træning i brug af dialogværktøjer, oplægsredskaber til medarbejdere, formulering af stressguidelines og udvikling af mindre videnssekvenser til formidling af budskaber til andre virksomheder.

Indsatsen har fokus på vidensdeling, bl.a. via udviklingen af ”et fælles sprog om stress”, som ledere og medarbejdere skal udvikle i fællesskab. Der er endvidere udarbejdet en kommunikationsindsats, hvor ansøger har fokus på at sprede viden og inspirere andre virksomheder vha. en kombination af sociale medier, presseomtale og workshops.

Vision

Projektet er ambitiøst og har et stærkt ledelsesmæssigt fokus. Indsatsen er baseret på nyere forskning, der har fokus på lederen som central aktør i fremme af mental sundhed på arbejdspladserne. Det ”fælles sprog” som ledere og medarbejdere skal etablere, er et stærkt element i indsatsen og kan være med til at nedbryde barrierer, der på lang sigt vil reducere stress, øge trivsel og mindske sygefravær på arbejdspladsen.

Potentiale

Projektet er en flerstrenget indsats, der vil klæde både ledere og medarbejdere på til at have en dialog om stress og forebyggelse af dårlig mental sundhed. Ansøger er selv medforfatter til bogen ”Lederens stresshåndbog – styrk dine ledelseskompetencer”, og de relevane kompetencer til gennemførelse af projekt er således til stede. Dertil kommer et allerede gennemført pilotprojekt, der har vist sig særdeles effektivt. Ansøgningen har systematiske mål for indsatsen og en logisk model, der illustrerer sammenhængen mellem aktiviteter og outcome.

Relaterede projekter
Arbejdspladser

Frem den mentale sundhed ledelse, balance og den systemiske metode

Nyt kursus skal lære ledere at fremme mental sundhed og forebygge problemer. Lederne skal vide, hvor vigtig mental sundhed er for medarbejderne, og hvad mental sundhed betyder for deres virksomheds resultater.

Læs mere
Arbejdspladser

Sund IT ledelse

En ny indsats skal være startskuddet til kampen mod dårlig mental sundhed blandt medarbejdere og ledere i små IT-virksomheder.

Læs mere
Viden og formidling

Bæredygtige indsatser til fremme af arbejdsmiljørådgivningen om SMV'ernes TTA praksis

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer? Det skal en ny udviklings- og formidlingsindsats finde svar på. Bag projektet står TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne, som vil se nærmere på brancherne finans, kommunikation og medier.

Læs mere