Gå til sidens indhold
Arbejdspladser

Samarbejde i version 2.0 på DAMPA

Industrivirksomheden DAMPA ApS modtager 275.000 kr. til at gennemføre en arbejdspladsindsats med henblik på at øge virksomhedens sociale kapital, i form af tillid, samarbejde og retfærdighed.

DAMPA APS modtager donation fra Velliv Foreningen.png

Målet er at udvikle en positiv samarbejdskultur, hvor konflikter kan håndteres, rollerne om kerneopgaven er klare, og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø løbende håndteres. Indsatsen er rettet mod virksomhedens ledere, men alle medarbejdere indgår i indsatsen på forskelligt vis. 

Fokus på at styrke samarbejdet

DAMPA er en ældre industrivirksomhed, som producerer lofter i metal. Igennem årene
har nogle ansatte oplevet belastningssymptomer og andre mentale udfordringer, og det ønsker virksomheden at gøre noget ved. Derfor vil de med denne indsats sætte fokus på ledelse og samarbejde i virksomheden. Samarbejdet og kommunikationen bliver styrket, både i de enkelte grupper og på tværs af virksomheden. 

God ledelse er vigtigt for et trygt arbejdsmiljø med god kommunikation og godt samarbejde. Derfor er indsatsen rettet mod virksomhedens ledere, men alle medarbejdere indgår i indsatsen på forskelligt vis. Fokus er på at iværksætte tiltag der på både organisatorisk, gruppe, individuelt og ledelsesmæssigt niveau er orienteret imod at arbejde hen imod den ønskede kultur.

Det betyder, at der arbejdes med holdninger og værdier omkring løsning af kerneopgaven, og der
arbejdes med hvordan opgaverne løses i fællesskab. På et ledelsesmæssigt niveau arbejdes der med kulturudviklende og understøttende tiltag. På det individuelle plan arbejdes der med, hvordan den enkelte bidrager og fremmer kulturen. 

Social kapital og håndtering af konflikter

Afsættet for indsatsen er erfaringer DAMPA Aps. fik i forbindelse med Danmarks Mental Sundhedsdag 2019, hvor de 10.000 kr. af Velliv Foreningen. Midlerne gik til at gennemføre en indsats målrettet koordinatorerne, der blev ’klædt på’ til i højere grad at kunne samarbejde. De positive erfaringer vil DAMPA Aps bygge videre på og gennemføre en indsats, hvor alle medarbejdere bliver ’klædt på’ til at kunne håndtere konflikter bedre og samarbejde i højere grad om kerneopgaven.

Indsatsen tager afsæt i tilgangen ’Social kapital’ og kombinerer forskellige indsatser både målrettet ledelseslaget og koordinatorerne, men der vil også være aktiviteter på medarbejderniveau. Der laves en før- og eftermåling, hvor der tages afsæt i Det nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljøs spørgeskema omkring Social Kapital.

Når en virksomhed arbejder med Social Kapital, sættes der fokus på begreberne tillid, samarbejdsevne og retfærdighed. Ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden gavner det kvalitet og effektivitet i virksomheden, og styrker samtidig trivslen og et godt arbejdsmiljø. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 275.000 kr. 

Læs evt. mere om projektet på DAMPA's hjemmeside her.

Relaterede projekter
Arbejdspladser

Pas på dig selv kollega!

Mængden af vold mod københavnske buschauffører er stigende. Derfor skal buschaufførerne hjælpe hinanden til at håndtere konflikter, der kan føre til vold og trusler i bussen. Det hjælper ikke kun den fysiske, men også den mentale sundhed.

Læs mere
Viden og formidling

Bæredygtige indsatser til fremme af arbejdsmiljørådgivningen om SMV'ernes TTA praksis

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer? Det skal en ny udviklings- og formidlingsindsats finde svar på. Bag projektet står TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne, som vil se nærmere på brancherne finans, kommunikation og medier.

Læs mere
Lokale indsatser

Uncovering Mental Health in a Troubled Environment

Kriminalforsorgen og medarbejdere i danske fængsler er blandt de inviterede til et seminar, der præsenterer en tilgang, der har skabt bedre mental sundhed for indsatte og ansatte i flere britiske fængsler.

Læs mere