Gå til sidens indhold
Arbejdspladser

Psykologisk sikkerhed

Joblife A/S vil gennemføre en indsats, hvor begrebet psykologisk sikkerhed tilpasses en dansk kontekst. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 2.178.096 kr.

people-meeting-workspace-team-7097.jpg

Problem

Psykologisk sikkerhed er en væsentlig parameter i at forebygge udfordringer med den mentale sundhed samt fremme af trivsel og engagement. Derfor vil Joblife A/S sammen med syv SMV’er (heriblandt Thise Mejeri, Geveko Markens A/S, Odense Zoo og Rynkeby Foods) gennemføre en indsats, hvor begrebet psykologisk sikkerhed tilpasses en dansk kontekst. Psykologisk sikkerhed er et anerkendt begreb i amerikansk arbejdsmiljø-forskning og brugt inden for arbejdsmiljøindsatser i USA, mhp. udvikling af organisationskultur og teamudvikling. Begrebet psykologisk sikkerhed dækker over forskellige metoder og tilgange, der har til formål at styrke tryghed i teams. Begrebet er endnu ikke tilpasset den danske arbejdsmarkedskultur. Projektets formål er at forbedre den psykologiskesikkerhed på de medvirkende virksomheder, samt at inspirere andre virksomheder til at arbejde med emnet.

Målgruppe

Ansøger har etableret samarbejde med otte virksomheder, der leverer forskellige kerneydelser. Indsatsen kommer 1.200 medarbejdere og ledere til gode. Psykologisk sikkerhed styrker gruppe- og organisationsniveauet, men indsatsen har ligeledes fokus på at forstærke lederkompetencerne via arbejdet med psykologisk sikkerhed (særligt lederen som rollemodel).

Metode

Indsatsen bygger på et solidt vidensgrundlag, da de redskaber der f.eks. bruges i kortlægningen, er udarbejdede og afprøvet i dansk forsknings-regi. Der foreligger både metaanalyser og peer-review på begrebet. Indsatsen involverer forskellige tilgange og metoder, da ansøger bl.a. vil gennemføre:

  • Baseline og effektmåling.
  • Ledertræning og –udvikling, hvor lederne klædes på til at arbejde med emnet.
  • Mikro-kampagner - f.eks. spot på særlige emner, som kommunikation, omgangstone, feedback målrettet den enkelte virksomheds behov.
  • Medarbejderseminar, målrettet lokale behov og ønsker.
  • Workshops på tværs af de deltagende virksomheder.

Projektets formål er således, at forbedre den psykologiske sikkerhed, udvikle og afprøve værktøjer og metoder, der efterfølgende samles i et idékatalog, som gøres offentligt tilgængeligt. Der er et stærkt fokus på vidensdeling både målrettet de virksomheder, der deltager i projektet, samt de virksomheder og interessenter, der vil kunne tilgå idékataloget efter projektet er afsluttet.

Vision

Indsatsen er yderst ambitiøs, og det er relevant at få udviklet og afprøvet værktøjer, der kan bidrage til at SMV’erne fokuserer på at udvikle deres organisationskultur. Det nytænkende i indsatsen er, at begrebet giver virksomhederne en metode at arbejde med samarbejdsrelationer, teamudviklingv mv. på. Det er en styrke at både ledelse og medarbejdere inddrages i udviklingen og afprøvningen af værktøjerne. Det giver mulighed for, at indsatsen kan være med til at nedbryde barrierer og dermed skabe mere dialog om, hvordan SMV’erne kan skabe øget mental sundhed på virksomheden – heriblandt hvordan et team fungerer, hvordan tonen er og konkrete greb, der kan ændre omgangstonen.

Potentiale

Joblife A/S har etableret en god organisation både internt på de deltagende SMV’er og eksternt i styregruppen for projektet. Projektansøger har et godt blik for de faktorer, der fremmer et godt psykisk arbejdsmiljø. Derudover viser projektansøger god indsigt i, hvordan den teoretiske viden kan omsættes til arbejdet med psykologisk sikkerhed på virksomheder – og dermed forebygge mistrivsel og mentale helbredsudfordringer.

Relaterede projekter
Arbejdspladser

Konfliktforebyggelse, håndtering og psykisk førstehjælp på forsyningerne

Velliv Foreningen donerer 869.128 kr. til en indsats, udført af Niras Joblife, som vil samle fem forsyninger for at udvikle og afprøve en indsats med fokus på konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, psykisk førstehjælp og beredskab.

Læs mere
Viden og formidling

Core Culture

Seks virksomheder og to konsulenthuse gået sammen om at udvikle et ledelsesværktøj, der forebygger og reducerer stress ved at fremme arbejdsfællesskaber og fokusere mindre på den enkelte medarbejder.

Læs mere
Arbejdspladser

Styrket mental sundhed i små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder får viden og værktøjer til at håndtere mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø i et nyt projekt udført af Cabi med støtte på 3,8 mio. kr. fra Velliv Foreningen.

Læs mere