Gå til sidens indhold
Lokale indsatser

Podcast - 'Mænd i livskrise'

En ny podcastserie om mænd i livskrise har fået støtte fra Velliv Foreningen. Podcasten skal lære mænd at være åbne om deres kriser og på den måde blive bedre til at forebygge dårlig mental sundhed.

dawn-dusk-exercise-39308.jpg

Podcastseriens indhold skal hjælpe de flere tusinde mænd, der årligt rammes af skilsmisser, arbejdsløshed eller andre alvorlige livskriser, der sætter dem i højrisikozonen for at blive ensomme, angste og depressive. Oplevelser af isolation kan i sidste ende føre til misbrug af alkohol og stoffer og selvmordstanker.

Ved at interviewe en række mænd, der har gennemlevet livskriser og håndteret dem ved at kunne tale åbent om dem, vil journalist Henning Due i podcastseriens otte afsnit formidle erfaringer, løsninger og viden videre til mænd, der selv oplever at stå i en krise i deres liv. Velliv Foreningen støtter produktionen af podcasten med 49.000 kr. 

”Podcasten er et videns- og formidlingsprojekt, der har til formål at nedbryde sejlivede fordomme blandt mænd om, at ”rigtige mænd” ikke taler om deres følelser og problemer. Fordommene gør det svært for mange mænd at søge hjælp hos venner, familie, kolleger eller deres partner, når de oplever en livskrise. Podcasten skal hjælpe mænd til at søge støtte og tale om deres problemer, så de ikke udvikler sig til behandlingskrævende psykiske lidelser,” fortæller Henning Due.

Han vil i podcasten besøge otte mænd i alderen 30 til 50 år, der har baggrund i alle sociale samfundslag. Mændene har det tilfælles, at de har fundet modet til at være åbne om deres livskrise, og har været i stand til at dele deres erfaringer med mænd i lignende situationer.

Problem

Det er de færreste, der ikke støder ind i en alvorlig livskrise gennem livet. Livskriser kan føre til ensomhed, angst og depression, og det er vigtigt at tale åbent om en livskrive for at håndtere den på bedst mulig vis. Dette projekt omhandler produktion af en podcastserie, som skal formidle erfaringer, løsninger og viden videre til mænd, der selv oplever at stå i en krise i deres liv.

Målgruppe

Projektets målgruppe er mænd som oplever en livskrise. 

Metode

Projektet bygger på viden om, at mange mænd har svært ved at bruge deres nære relationer i en livskrise, ligesom de ofte har svært ved at bruge deres praktiserende læge som støtteperson. Podcasten tager afsæt i konkrete historier fra mænd i alderen 30-50 år, som alle har fundet mod til at tale om livskrisen. Podcast-serien deles op i otte afsnit, hvor projektansøger, Henning Due, tager rundt i Danmark og interviewer mændende, der alle er fra vidt forskellige baggrunde. 

Vision

Podcast-serien "Mænd i livskrise" adskiller sig fra andre podcasts ved, at være målrettet mænd i en livskrise. Dette kan bidrage til en aftabuisering og nedbrydning af de barrierer, der i dag kan stå i vejen for at overkomme livskriser. 

Potentiale

Podcastens mål er at formidle væsentlig viden, som skal give danske mænd mod på at tale om deres problemer, hvis de rammes af en livskrise. Podcast-serien vil sætte udfordringen med mænds isolation på dagsordenen, således at mænd i højere grad bliver vænnet til at sætte ord på deres problemer.

Effekt

Evaluering af projektet viser, at podcasten allerede er blevet hørt af mere end 1.000 mennesker blot én uge efter lanceringen. Således vurderes det, at podcasten i høj grad har bidraget til projektets mål.

Relaterede projekter
Lokale indsatser

Bliv fit med naturen

Byggeforeningen af 1933 i Holbæk vil tilbyde foreningens medlemmer at dyrke fitness i naturen. Det er godt for den fysiske sundhed, men det kan også modvirke stress, angst og depression.

Læs mere
Lokale indsatser

Bålhytten som omdrejningspunkt for rehabiliteringen

Vildmandsforeningen i Svendborg vil have mænd med alvorlige eller kroniske sygdomme tilbage til arbejdslivet.

Læs mere
Lokale indsatser

Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress og mistrivsel hos dig selv og andre - Sjælland

Stress og dårlig mental sundhed er stadig et tabu i samfundet. Blandt andet derfor søger mange mennesker ikke hjælp i tide. En foredragsrække på Sjælland skal bryde tabuet og introducere værktøjer, der kan hjælpe og forebygge f.eks. stress, angst og depression.

Læs mere