Gå til sidens indhold
Analyse og kampagne

Pårørende på job: Forebyggelse af sygefravær hos forældre til unge med svære udfordringer

Kommunikationskonsulent, Hannah Weil vil udvikle et website, hvor forældre til unge med svære mentale helbredsudfordringer kan dele viden, og virksomheder kan hente inspiration til, hvordan de bedst muligt håndterer medarbejdere med mentale helbredsudfordringer i hjemmet. Velliv Foreningen støtter projektet med 993.000 kr.

silhouette-1082129_1920.jpg

Den selvstændige kommunikationskonsulent Hannah Weil vil, sammen med to forskere fra TeamArbejdsliv, indsamle viden om, hvordan forældre til børn og unge med svære mentale helbredsudfordringer balancerer deres ændrede familietilværelse med de udfordringer, der også følger på jobbet.

Et virtuelt community for forældre og virksomheder

I takt med et stigende antal børn og unge der diagnosticeres med mentale helbredsudfordringer, oplever flere og flere forældre at være placeret i rollen som pårørende til et barn med svære mentale udfordringer. For en del af denne gruppe følger, at de selv bliver udfordret på deres mentale helbred som en konsekvens af deres pressede livssituation.

Udfordringerne relaterer sig blandt andet til mistrivsel, øget sygefravær og risiko for afskedigelse. Med dette projekt vil Hannah Weil udvikle et website med tilhørende virtuelt community for forældre og virksomheder. I det virtuelle community kan forældre dele viden og virksomheder kan hente inspiration til, hvordan de bedst muligt håndterer medarbejdere med mentale helbredsudfordringer i hjemmet.

Derudover vil der blive udgivet en podcast. Dog er denne projektindsats tiltænkt som første fase af projektet, hvorfor der ikke bliver etableret en egentlig hjemmeside og et community før senere i processen. 

Udfordringer i privatlivet kan have store konsekvenser for arbejdslivet

Projektet opererer med to målgrupper i indsatsen. Den ene målgruppe er erhvervsaktive forældre til børn og unge med mentale helbredsproblemer. Den anden målgruppe er virksomhedsledere, der gennem indsatsen vil modtage viden, som de kan bruge til forebyggende indsatser. Indsatsen har fokus på at samle viden, der skal bruges til at designe og planlægge en formidlingsindsats.  Derudover vil der blive gennemført desk- research og udvælges konkrete værktøjer herfra. Der inddrages cases mhp. at kvalificere materialet, der skal være tilgængelig på en hjemmeside. 

Det er almindelig anerkendt, at forhold i privatlivet kan have store konsekvenser for arbejdslivet. Der er dog ikke tidligere sat fokus på, hvordan virksomheder kan få hjælp til at håndtere disse udfordringer. Dette projekt har fokus på, hvordan arbejdspladser kan være med til at støtte og styrke medarbejdere, der er påvirket af øget pres i privatlivet, med henblik på at forebygge stress, angst, depression og i sidste ende afskedigelse. Samtidig kan den digitale community være med til at nedbryde tabuer om mentale helbredsudfordringer både for forældre og virksomheder.

Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt indsatsen med 993.000 kr. 

Projektets resultat

Projektets undersøgelse pegede på udfordringer i forhold til balancen mellem arbejde og privatliv. Endvidere væsentlige konsekvenser for tilknytning til arbejdsmarkedet, sygefravær, økonomi, mentalt helbred og brug af rusmidler. Et godt psykosocialt arbejdsmiljø, arbejdspladsens politik og støtte fra ledere og medarbejdere kan befordre balancen mellem arbejde og arbejdsliv.

Der blev i projektet udarbejdet en webside, som er målrettet pårørende og deres arbejdsgivere samt fagfolk. Her kan man finde viden fra forskning, gode råd og værktøjer om hvordan pårørende kan støttes i fastholdelse i job og mindske det pres, som kan opstå når man er forældre til et psykisk sygt barn.

https://ppjob.dk/

Relaterede projekter
Lokal trivsel

Selvhjælpsgrupper for pårørende til psykisk og fysisk syge

Selvhjælp Herning vil etablere pårørendegrupper i Herning Kommune. Indsatsen mindsker risikoen for, at den pårørende selv bliver syg, samtidig med at risikoen for tilbagefald hos de psykisk syge reduceres markant.

Læs mere
Lokal trivsel

Pårørende til kronisk syg - MBSR Mindfulness baseret stress reduktion

Det er hårdt at være pårørende til en, der er kronisk syg. I Roskilde og Holbæk bliver der mulighed for gratis mindfulness til pårørende til kronisk syge, som kan forhindre de pårørende i selv at blive sygemeldte på grund af dårlig mental sundhed.

Læs mere
Lokal trivsel

Frivilliges og professionelles deltagelse i netværk med psykisk sårbare og deres pårørende

SIND Hjørring etablere et netværk for pårørende til psykisk sårbare, hvor de kan modtage støtte og rådgivning. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 44.750 kr.

Læs mere