Gå til sidens indhold
Viden og formidling

Nærvær og empati træning til sundhedsprofessionelle, der arbejder med døende – et pilotprojekt

Foreningen Nærvær Omkring Døende sigter mod at forebygge stress og udbrændthed hos hospice medarbejdere. Velliv Foreningen støtter pilotprojektet med 962.091 kr.

hand-in-hand-1686811_1920.jpg

Indsatsen er et pilotprojekt, men det forventes, at metoden skal udbredes til andre institutioner i et kommende projekt.

Et psykisk krævende job

Hospice-medarbejdere er i risikogruppe for mentale sundhedsudfordringer, da arbejdet med døende kan være mentalt belastende. Foreningen Nærvær Omkring Døende vil derfor teste et kombineret nærværs- og empatitræningsprogram, som sigter mod at forebygge stress og udbrændthed hos hospice medarbejdere. Projektets er målrettet hospice-medarbejdere, som er mentalt belastede af arbejdet med døende. Projektet udføres i første omgang på Sankt Lukas Hospice i Hellerup og Hospice Djursland. Derudover vil to yderligere hospices blive inddraget. Projektet bygger på et solidt vidensgrundlag, og vil kombinere to kendte interventioner - mindfulness-baseret stress reduktion og compassion. Begge metoder har hver især er dokumenteret hjælpsomme og nyttige.

Forebyggelse af dårlig mental sundhed

Projektet sigter mod at forebygge stress, udbrændthed, psykisk sygdom og sygefravær ved at forbedre resiliens og indføling hos medarbejderne, og herigennem forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Der arbejdes ud fra hypotesen om, at konfrontation med lidelse kan håndteres, så den virker mindre mentalt belastende. Dette sker ved at træne opmærksomhed på tanker, følelser og kropsfornemmelser. Herigennem forbedres evnen til at forblive nærværende og medfølende. Effekten af pilotprojektet vil desuden blive undersøgt gennem spørgeskemaer, interviews, deltagerobservation og fokusgruppe interview, så det bliver muligt at måle på resultaterne af indsatsen. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 962.091 kr. 

Relaterede projekter
Arbejdspladser

Almen praktiserende lægers trivsel

Praktiserende læger er overrepræsenterede ift. mentale sundhedsudfordringer, hvorfor Elkan Konsulting vil gennemføre en indsats for at styrke deltagernes mental sundhed.

Læs mere
Viden og formidling

Forebyggelse af udbrændthed og stress i jobs med høj følelsesmæssig belastning ved compassiontræning

Center for Mental Robusthed vil tilpasse og afprøve det amerikansk-udviklede program Compassion Cultivation Træning (CCT) til danske forhold. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 420.000 kr.

Læs mere
Viden og formidling

Seniorpraksis - mental sundhed sent i arbejdslivet

Et forskningsprojekt af CoRe vil understøtte seniorer i at trives på arbejdspladsen og forbedre deres arbejdsforhold, så de får en bedre mental sundhed.

Læs mere