Gå til sidens indhold
Viden og formidling

Mindfulness-baseret forebyggelse og sundhedsfremme i den sidste del af arbejdslivet

Mental sundhedstræning for ældre erhvervsaktive kan være vejen frem, hvis ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet og bidrage på arbejdspladsen i en højere alder. Aarhus Universitet har fået støtte fra Velliv Foreningen til at forske i løsninger baseret på mindfulness.

Aarhus Universitet har fået støtte fra Velliv Foreningen til at forske i løsninger baseret på mindfulness.

”Der er behov for at få praktisk brugbar viden om, hvordan mental sundhed kan styrkes for borgere, der nærmer sig slutningen af arbejdslivet. Med den stigende levealder og behovet for, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet, mangler vi viden og løsninger, der kan være med til at sikre, at ældre erhvervsaktive kan blive ved med at bidrage på arbejdspladsen og i samfundslivet,” siger Niels Viggo Hansen, der er forsker ved Interacting Minds Center ved Aarhus Universitet.

Velliv Foreningen har bevilget 3 mio. kr. til et helt forskerhold fra flere forskningscentre på Aarhus Universitet. Forskerne skal undersøge, om mindfulnesstræning af ældre erhvervsaktive er en løsning, der kan sikre et bedre sent arbejdsliv og derefter en bedre pensionisttilværelse. Forskningsstøtten er en del af Velliv Foreningens almennyttige indsats for at forebygge problemer med mental sundhed i arbejdslivet.

Problem

I takt med at danskernes gennemsnitlige levealder stiger, øges risikoen for at udvikle kognitive funktionsnedsættelser og demens. Samtidig er der stigende behov for at vi højere op i årene bevarer evnen til at bidrage på arbejdsmarkedet. Stress er en faktor, der øger risikoen for mental og psykisk sygdom, hvilket kan være særlig kritisk for seniorer. Dette projekt vil gennem et kontrolleret effektstudie undersøge, hvorvidt MBSR-træning kan have en positiv effekt på den mentale trivsel hos ældre på arbejdsmarkedet på faktorer såsom selvrapporteret helbred, søvnkvalitet og kognitivt funktionsniveau. 

Målgruppe

Målgruppen for projektet er danskere i alderen 60+ på arbejdsmarkedet samt de virksomheder, som gruppen er ansat i. Aarhus Universitet vil involvere i alt 192 erhvervsaktive personer på 60 år i studiet. Personerne bliver delt tilfældigt i to grupper: En kontrolgruppe, som ikke bliver trænet i mental sundhed, og en testgruppe som aktivt bliver trænet i et mindfulnessbaseret program med fokus på stressreduktion. 

Metode

Forskergruppen vil afprøve MBSR som metode til at forbedre den mentale trivsel hos ældre i den sidste del af arbejdslivet gennem et randomiseret effektstudie. Forskergruppen vil tage udgangspunkt i spørgeskemaer, der har dokumenteret evidens, når de skal måle effekten af interventionen. 

Vision

Programmet MBSR har allerede været testet i andre sammenhænge med gode resultater til følge, men det er første gang, der bliver lavet testforsøg, som skal afklare om mindfulness kan bruges til at sikre et godt arbejdsliv for de ældste på arbejdsmarkedet. Baseret på eksisterende forskning har forskerteamet en forventning om en umiddelbart god effekt på livskvalitet, men også på mere langsigtede mål som forbedret kognitiv evne og forebyggelse af demens. Forkerne vil følge testpersonerne over to år, hvor de bliver målt både fysisk og psykisk. Den viden, der bliver skabt, vil kunne bruges af både medarbejdere og ledere i danske virksomheder til at sikre, at ældre medarbejdere kan blive ved med at gøre en forskel i de sidste år af arbejdslivet.

Potentiale

Projektet vil afdække, hvorvidt MBSR-træning kan bruges til stressreduktion hos ellers raske ældre erhvervsaktive. Dette kan være til stor nytte for samfundet, da antallet af ældre på arbejdsmarkedet også fremover vil være stigende. Forskerteamet bag er meget kompetente med base i Center for Mindfulness og Interacting Minds Center. 

Forskerne fortæller 

Se videoen, hvor forskerne Karen Johanne Pallesen og Niels Viggo Hansen fra Aarhus Universitet fortæller mere om projektet. 

Relaterede projekter
Viden og formidling

Digital sundhed på arbejdspladsen. Har smartphones en negativ effekt på kognition?

En forskergruppe samlet af Syddansk Universitet skal afsløre sammenhængen mellem brug af smartphones på arbejdspladsen og medarbejderes stress og manglende opmærksomhed.

Læs mere
Viden og formidling

Effekt af binaural beats og mindfulness ift. stress og arbejdshukommelse

Syddansk Universitet vil i et nyt forsøg teste effekten af henholdsvis mindfulness og koncentrationsmusik i et kontormiljø. Målet er at give virksomheder mulighed for at introducere dokumenterede løsninger til forebyggelse af stress.

Læs mere
Viden og formidling

Arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser

Det kan måske gå ud over den mentale sundhed at arbejde i for lang tid ad gangen, i skiftehold og om natten. Ny dansk forskning vil gøre det nemmere at vurdere, om der er behov for opdaterede anbefalinger på området.

Læs mere