Gå til sidens indhold
Arbejdspladser

Mere trivsel - mindre stress

Palsgaard A/S vil gennemføre en stressforebyggende arbejdspladsindsats for at nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere med stress. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 155.284 kr.

Stressforedrag.JPG

Problem

Flere og flere virksomheder oplever et stigende antal af medarbejdere, der bliver sygemeldte med stress. Palsgaard A/S er en af mange virksomheder der oplever dette, og ønsker med dette projekt at tage medansvar for problemet. Palsgaard A/S, der er leverandør af komponenter til fødevareindustrien, vil gennemføre en stressforebyggende arbejdspladsindsats. Indsatsen består af flere delkomponenter - bl.a. infomøder for medarbejdere, uddannelse af ledere i konkrete stressforebyggelsesværktøjer, formulering af en stresspolitik og uddannelse af ”stress-mentorer”. Projektet løber over fem måneder og i alt 325 medarbejdere vil få glæde af projektet.

Målgruppe

Projektets målgruppe er medarbejdere i Palsgaard A/S, som i alt udgør 325 personer. Indsatsens primære fokus er virksomhedens ledere, men både medarbejdere, grupper/teams og organisationen inddrages i projektet. 

Metode

Indsatsen bygger på traditionelle metoder og tilgange såsom informationsmøder for medarbejdere og undervisning af ledere mhp. at skabe et vidensniveau, der skal føre til diverse ændringer på arbejdspladsen. Ændringerne vil b.la. omhandle et øget vidensniveau om stress og stressforebyggelse, kvartalsvise målinger af sygefravær, dialog om stress til MUS-samtaler og formulering af en stresspolitik i virksomheden. 

Vision

Indsatsen består af relevante komponenter, der på sigt kan være med til at skabe forandringer på arbejdspladsen. Kombinationen af de traditionelle metoder og tilgange kan være med til at øge vidensniveauet om stress, således at færre medarbejdere bliver sygemeldte med stress i fremtiden.

Potentiale

Projektgruppen har relevante kompetencer og et godt organisatorisk ophæng, herunder også medlemmer fra arbejdsmiljøorganisationen. Involveringen af det organisatoriske niveau i indsatsen samt arbejdsmiljørepræsentanterne i projektgruppen kan være med til at sikre en gedigen forankring. Der er desuden opstillet systematiske mål og indtænkt et kvantitativt evalueringsdesign.

Relaterede projekter
Lokale indsatser

Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress og mistrivsel hos dig selv og andre - Sjælland

Stress og dårlig mental sundhed er stadig et tabu i samfundet. Blandt andet derfor søger mange mennesker ikke hjælp i tide. En foredragsrække på Sjælland skal bryde tabuet og introducere værktøjer, der kan hjælpe og forebygge f.eks. stress, angst og depression.

Læs mere
Arbejdspladser

Stress stopper vi sammen

Nyere forskning viser, at lederen er en central aktør i fremme af mental sundhed på arbejdspladsen. Velliv Foreningen støtter Konsulentfirmaet Stress-Stop Management med 709.200 kr., der vil udvikle, afprøve og implementere en stressforebyggende indsats.

Læs mere
Arbejdspladser

Udvikling af kvantitativ stress-målingsværktøj til brug på arbejdspladsen

Syddansk Universitet vil introducere målinger af stressniveauer i hjernen, så der kan udføres præcise stressmålinger på arbejdspladserne. I dag er de danske stressmålinger omdiskuterede, fordi de er baserede på ansattes egne vurderinger.

Læs mere