Gå til sidens indhold
Arbejdspladser

Mere trivsel - mindre stress

Palsgaard A/S vil gennemføre en stressforebyggende arbejdspladsindsats for at nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere med stress. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 155.284 kr.

Foredrag om stress og mental sundhed hos Palsgaard

Flere og flere virksomheder oplever et stigende antal af medarbejdere, der bliver sygemeldte med stress. Palsgaard A/S er en af de virksomheder, der hyppigt oplever dette.

Stressforbyggelse i virksomheden

Med denne indsats vil Palsgaard A/S, der er leverandør af komponenter til fødevareindustrien, tage ansvar for problemet. Virksomheden vil derfor gennemføre en stressforebyggende arbejdspladsindsats, der består af flere delkomponenter. Det drejer sig bl.a. om infomøder for medarbejdere, uddannelse af ledere i konkrete stressforebyggelsesværktøjer, formulering af en stresspolitik og uddannelse af ”stress-mentorer”. Projektet løber over fem måneder. Indsatsens primære fokus er virksomhedens ledere, men både medarbejdere, teams og organisationen inddrages i projektet. 

Fokus på forebyggende ændringer

Indsatsen bygger på traditionelle metoder og tilgange, såsom informationsmøder for medarbejdere og undervisning af ledere, der skal skabe et vidensniveau, som skal føre til konkrete ændringer på arbejdspladsen. Ændringerne vil b.la. omhandle et øget fokus på vidensdeling om stress og stressforebyggelse, kvartalsvise målinger af sygefravær, dialoger om stress til MUS-samtaler og formulering af en stresspolitik i virksomheden. Kombinationen af de traditionelle metoder og tilgange kan være med til at øge vidensniveauet om stress, så færre medarbejdere bliver sygemeldte med stress i fremtiden. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen. 

Relaterede projekter
Lokale indsatser

Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress og mistrivsel hos dig selv og andre - Sjælland

Stress og dårlig mental sundhed er stadig et tabu i samfundet. Blandt andet derfor søger mange mennesker ikke hjælp i tide. En foredragsrække på Sjælland skal bryde tabuet og introducere værktøjer, der kan hjælpe og forebygge f.eks. stress, angst og depression.

Læs mere
Arbejdspladser

Stress stopper vi sammen

Nyere forskning viser, at lederen er en central aktør i fremme af mental sundhed på arbejdspladsen. Velliv Foreningen støtter Konsulentfirmaet Stress-Stop Management med 709.200 kr., der vil udvikle, afprøve og implementere en stressforebyggende indsats.

Læs mere
Arbejdspladser

Udvikling af kvantitativ stress-målingsværktøj til brug på arbejdspladsen

Syddansk Universitet vil introducere målinger af stressniveauer i hjernen, så der kan udføres præcise stressmålinger på arbejdspladserne. I dag er de danske stressmålinger omdiskuterede, fordi de er baserede på ansattes egne vurderinger.

Læs mere