Gå til sidens indhold
Viden og formidling

Kortlægning og forebyggelse af digital chikane mod ansatte

Foreningen Digitalt Ansvar modtager 1.574.041 kr. til et projekt, som skal kortlægge omfanget af digital chikane blandt ansatte med borger- eller kundekontakt med henblik på at målrette metoder til arbejdsgivere i udsatte brancher til forebyggelse af stress, angst og sygemeldinger som følge af chikanen.

Flere oplever digital chikane. Det skal dette projekt forebygge

Digitalt Ansvar er paraplyorganisation for 18 medlemsorganisationer, som arbejder med digitale krænkelser og digital vold.

Øget chikane i takt med digitalisering

I takt med digitaliseringen og brugen af sociale medier får flere ansatte kontakt med borgere og kunder digitalt. Dette er mere aktuelt end nogensinde nu, hvor smitterisikoen begrænser det fysiske møde. Samtidig er vores privatliv rykket ud på nettet og det er blevet nemt at finde private oplysninger, som kontaktoplysninger, via en simpel Google-søgning.

Undersøgelser fra flere fagforbund for offentligt ansatte viser, at det har medført en stigning i antallet, som udsættes for digital chikane i form af direkte eller indirekte trusler, grove kommentarer, uberettiget videregivelse af private oplysninger mv. Omfanget af den digitale chikane for ansatte generelt i Danmark, herunder privatansatte, kendes dog ikke. Den digitale chikane adskiller sig fra fysisk chikane ved, at den ikke begrænser sig til arbejdstid og
-sted.

De psykiske konsekvenser er til gengæld velkendte, og ligner dem for fysisk chikane, som i værste fald medfører stress, angst og sygemeldinger. Rundspørger viser imidlertid, at mange arbejdsgivere ikke har retningslinjer for håndtering af digital chikane.

Derfor vil Digitalt Ansvar lave et projekt, som skal kortlægge omfanget af digital chikane blandt ansatte med borger- eller kundekontakt. Formålet med projektet er, at arbejdsgivere i udsatte brancher får kendskab til omfanget af digital chikane og metoder til at forebygge stress, angst og sygemeldinger. 

Omfanget af den digitale chikane

En spørgeskemaundersøgelse af ansatte med borger- eller kundekontakt skal kortlægge omfang, behov og udsatte brancher, der suppleres af interviews med ofre for digital chikane med fokus på forløb og behov. Analysen skal give arbejdsgivere i udsatte brancher viden om omfanget af den digitale chikane. 

Indsamling af best practice og metoder til forebyggelse skal foregå gennem møder i Digitalt Ansvars netværk for hhv. forskere, jurister og offerrådgivere, et desk study og efterfølgende interviews i virksomheder og organisationer, der har arbejdet med at forebygge digital chikane. Indsamlingen skal muliggøre opbyggelsen af et webunivers til arbejdsgivere.

Indsatsen vil blive formidlet til relevante aktører, gennem en opbygning af et webunivers med videoer, cases og trinvis guide målrettet udsatte brancher. Analysen offentliggøres i samarbejde med et landsdækkende medie og fagblade og kampagne lanceres på sociale medier. 

Projektet er en indsats fra Digitalt Ansvar, som er ledet af kommunikations- og analysechef, Ask Hesby Krog. De øvrige projektmedarbejdere består af sekretariatsleder, Katrine Blom, Informationsspecialist, Christian Skettrup og advokat og bestyrelsesformand, Miriam Michaelsen. 

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 1.574.041 kr. 

Relaterede projekter
Lokale indsatser

Uncovering Mental Health in a Troubled Environment

Kriminalforsorgen og medarbejdere i danske fængsler er blandt de inviterede til et seminar, der præsenterer en tilgang, der har skabt bedre mental sundhed for indsatte og ansatte i flere britiske fængsler.

Læs mere
Viden og formidling

Løse ansættelsesformer og mentale sundhedsudfordringer

Antallet af løst ansatte er stigende. Forskere skal afdække mulige sammenhænge mellem løse ansættelser og dårlig mental sundhed.

Læs mere
Arbejdspladser

Gennem ild og røg - mental trivsel i beredskabet

Brandfolks mentale sundhed er i fokus i et nyt tiltag hos Frederiksborg Brand & Redning. For uanset hvor psykisk robuste brandfolk er, så er de helt "normale" mennesker, der udsættes for "unormale" hændelser.

Læs mere