Gå til sidens indhold
Lokale indsatser

Kom med, mand!

Frivilligcenter Hillerød tager initiativ til et nyt tiltag, der skal involvere flere mænd i nye og eksisterende fællesskaber. Det handler om at forebygge, at ældre mænd bliver ensomme og sårbare. Tiltaget sker i et samarbejde med lokale frivillige, foreninger, erhvervslivet og Hillerød Kommune.

1_Det_gode_seniorliv.jpg

”Mænd er ikke så skrappe til at skabe og vedligeholde netværk som kvinder. Derfor er mænd over 60 år i større risiko for at blive ufrivilligt ensomme, når pensionisttilværelsen starter. Vi vil derfor sætte fokus på ældre mænd og deres fællesskaber. Dels ved at understøtte nye initiativer, aktiviteter og fællesskaber målrettet mænd. Dels gøre eksisterende foreningstilbud og fællesskaber mere synlige. Der sker meget i Hillerød for mænd over 60 år, men det kan for nogen være svært at finde frem til mulighederne – eller tage det første skridt,” fortæller Anette Nielsen, der er centerleder for Frivilligcenter Hillerød.

Indsatsen har arbejdstitlen ”Kom med, mand!”. Der er sat et ambitiøst mål om, at mindst 100 mænd skal involveres og inspireres til aktiviteter, der kan forebygge den ensomhed som en (ny) pensionisttilværelse kan rumme. Aktiviteterne kan f.eks. være foredrag, madlavning, cykling, fodbold, musik, skak, litteratur og lokalhistorie.

Velliv Foreningen støtter tiltaget med 50.000 kr.

Problem

Ensomhed er et udbredt problem blandt ældre over 60 år og særligt mænd bliver ramt af ensomhed. Mange mænd har en udfordring i forhold til at indgå i sociale fællesskaber, og det er nødvendigt at gøre en indsats for at involvere mænd i nye og eksisterende fællesskaber. Frivilligcenter Hillerød ønsker sammen med lokale foreninger, Rotary klubber og erhvervslivet at sætte fokus på mænd og fællesskaber gennem en række sociale aktiviteter.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er mænd over 60 år, da erfaring viser, at mænd kan opleve et vakuum når de bliver pensionerede – og ikke har vedligeholdt deres netværk. Projektet vil engagere allerede aktive mænd til at inspirere og motivere inaktive mænd til at (gen)opdage interessefællesskaber med andre mænd. Målgruppen er således både aktive- og inaktive mænd.

Metode

Projektet tager udgangspunkt i eksisterende aktiviteter og kræfter inden for patient-, idræts- og kulturelle foreninger, Rotary klubber og erhvervslivet. Viden om lokalområdets eksisterende aktiviteter, gør det muligt at tilbyde et bredere udvalg af muligheder. 

Vision

Projektet tager udgangspunkt i eksisterende aktiviteter, men adskiller sig ved omfatte en ny målgruppe. Projektet er endvidere nytænkende i den forstand, at der bliver samarbejdet på tværs af forskellige aktører i kommunen og dermed skaber et synligt, samlet og differentieret tilbud til mænd i lokalområdet.

Potentiale

Projektet er forankret i det eksisterende Frivillig Center, som er en organisation med stærke evner til at samle aktører på tværs i kommunen. På længere sigt vil projektet kunne overføres til alle kommuner, der har et frivilligcenter. Tænkningen er anvendelig alle steder, også i forhold til andre målgrupper.

Effekt

Projektet har haft særdeles gode resultater til følge. Til mande-inspirationsaftenen d. 3/6 2019 blev der samlet 103 mænd over 60 år. Her var 17 foreninger til stede, der alle har diverse tilbud til mænd. Til mande-inspirationsaftenen fik deltagerne desuden et sæt interessekort med tilbud fra 20 foreninger om gratis introforløb i skak, fodbold, korsang mm. Efterfølgende evaluering blandt deltagerne viser, at projektet har skabt nye bekendtskaber og givet fornyet energi. Endvidere udtaler en stor del af deltagerne, at projektet har givet inspiration til at prøve noget nyt. Frivilligcenter Hillerød er allerede i gang med at forberede "Kulturnatten i Hillerød - kun for mænd", der skal sikre et fortsat fokus på de mange interessefællesskaber for mænd i Hillerød.