Gå til sidens indhold
Analyse og kampagne

Hvordan påvirker nye teknologier og automatisering trivsel

Teknologisk Institut modtager 986.447 kr. til et projekt, der går ud på at undersøge, hvordan nye teknologier i produktionsvirksomheder påvirker medarbejderes fysiske og mentale sundhed.

Teknologisk Institut modtager fondsstøtte fra Velliv Foreningen.jpg

Teknologisk udvikling og automatisering på arbejdspladsen

Arbejdsmarkedet præges i dag af teknologisk udvikling og automatisering af arbejdsprocesser, hvilket betyder store omvæltninger for ansatte. Teknologisk Institut har derfor valgt at undersøge implikationerne af teknologiens indtog på arbejdspladser nærmere gennem deres projekt.

Projektet fokuserer på teknologiske forandringer i SMV’er, i form af produktionsvirksomheder, hvor mere manuelle og praktiske opgaver bliver automatiseret eller varetaget af robotteknologi.

Helt konkret vil instituttet indsamle erfaringer fra 12 danske virksomheder, som anvender robotter og såkaldte cobots i deres arbejde.

Arbejdsmiljø og mental sundhed i virksomheder med robotter

Teknologisk Institut vil udvikle et vejledningsmateriale, på baggrund af de indsamlede erfaringer, omkring hvordan man bedst indføre nye teknologier i produktionsvirksomheder, hvor man samtidig tager højde for arbejdsmiljøet.

Dernæst afprøves vejledningsmaterialet i virksomheder, der overvejer at anskaffe robotter og cobots, for at kunne teste, justere og evaluere på materialet, og til sidst sende det ud til andre virksomheder, der potentielt står overfor udfordringer med ny teknologi.

Med dette projekt vil man opnå større viden om implementering og anvendelse af nye teknologier på arbejdspladsen, samt hvordan medarbejderes fysiske og mentale sundhed kan prioriteres, når der sker store forandringer i arbejdsprocesserne.

Relaterede projekter
Vores arbejdsplads

Onboarding af unge nyansatte – bedre trivsel og mindre stress i arbejdslivet

PP Clinic vil, sammen med tre case-virksomheder, udvikle konkrete øvelser og metoder, der skal forebygge stress blandt unge nyansatte. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 410.000 kr.

Læs mere
Lokal trivsel

Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress og mistrivsel hos dig selv og andre - Midtjylland

Stress og dårlig mental sundhed er stadig et tabu i samfundet. Blandt andet derfor søger mange mennesker ikke hjælp i tide. En foredragsrække i Midtjylland skal bryde tabuet og introducere værktøjer, der kan hjælpe og forebygge f.eks. stress, angst og depression.

Læs mere
Analyse og kampagne

Bæredygtige indsatser til fremme af arbejdsmiljørådgivningen om SMV'ernes TTA praksis

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer? Det skal en ny udviklings- og formidlingsindsats finde svar på. Bag projektet står TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne, som vil se nærmere på brancherne finans, kommunikation og medier.

Læs mere