Gå til sidens indhold
Vores arbejdsplads

Frem den mentale sundhed ledelse, balance og den systemiske metode

Når ledere skal håndtere problemer med dårligt mentalt sundhed, ser de ofte isoleret på individet. Ved at fokusere bredere på alle de bevidste og ubevidste handlinger, der påvirker miljøet på en arbejdsplads – herunder egen adfærd – har de mulighed for at forebygge problemer og øge trivsel. Det vil Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv undervise ledere fra en række virksomheder i.

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv indsats

En leders måde at lede på og generelle adfærd påvirker i høj grad, om medarbejderne trives på jobbet. Et kursus i en ny ledelsesmetode fra Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv skal lære ledere at fremme mental sundhed og forebygge problemer. Lederne skal vide, hvor vigtig mental sundhed er for medarbejderne, og hvad mental sundhed betyder for deres virksomheds resultater.

”Med afsæt i ledernes praktiske hverdag klæder vi dem på til selv at analysere de underliggende strukturer, der potentielt skader den gode mentale sundhed på deres arbejdsplads. De bliver i stand til bedre at vurdere de signaler, de selv sender ud i organisationen, og vi guider dem til, hvordan de efterfølgende kan give værktøjerne videre til deres medarbejdere,” fortæller Helle Lund, der er leder af Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv.

Undervisningen i ”Systemisk tilgang til Balance og Mental Sundhed” – som metoden og kurset kaldes – vil blive evalueret og erfaringerne videregivet, så alle interesserede kan blive klogere på ikke kun kurset, men også de efterfølgende effekter af det.

Velliv Foreningen giver almennyttig støtte til projekter, der fremmer mental sundhed. Særligt i arbejdslivet. Velliv Foreningen støtter afviklingen af kurset i ”Systemisk tilgang til Balance og Mental Sundhed” med 250.000 kr. Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter.

Problem

Mentale sundhedsproblemer rammer flere og flere, og medarbejdernes trivsel påvirkes i høj grad af ledelsesstilen og lederens generelle adfærd. Der er således behov for at ledere er opmærksomme på, hvad mental sundhed betyder for medarbejderne og virksomheden generelt. Dette projekt vil gennem et kursusforløb, e-learning og praktiske øvelser undervise lederen i indikatorer, som påvirker den mentale sundhed hos medarbejderne på arbejdspladsen. Kurset bidrager med viden til, hvordan lederne kan forebygge og fremme den mentale sundhed i egen organisation og videregive konkrete værktøjer til medarbejderne.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er ledere i socialt ansvarlige virksomheder, som har mindst 10 medarbejdere under sig. Der er desuden indtænkt formidling via forskellige kanaler ind i projektet, eksempelvis gennem sociale medier, blogs, podcasts og videoer, der skal være med til at brede den nyerhvervede viden ud til en større målgruppe.

Metode

Projektet tager afsæt i systemisk teori, og ansøgeren bag projektet har selv udviklet metoden til indsatsen på baggrund af mange års erfaring. Projektet består af et lederuddannelsesforløb, der hjælper den enkelte med viden og kompetencer til at kunne gribe tidligt ind overfor medarbejdere. På kort sigt opnår lederen indsigter i metoden og lærer at benytte værktøjer, der kan skabe grundlag for bedre mental sundhed i den enkelte virksomhed. På lang sigt skaber lederne vedvarende forandringer ved at øge egen- og medarbejdernes bevidsthed om mental sundhed og indre arbejdslivsbalance.

Vision

Leders påvirkning på medarbejdernes mentale sundhed har allerede været testet i andre sammenhænge. Dette projekt adskiller sig fra andre projekter, ved at koncept primært består af e-læringsmoduler, der støtter op om de moduler, som lederne deltager i på tværs af virksomheder. Desuden trækker projektet på gamification, der også er relativt nyskabende indenfor dette felt. Det er med til at fremme den enkeltes engagement og ejerskab til at fremme mental sundhed.

Styrken i projektet er, at der arbejdes målrettet med forskellige læringsstile. For at skabe så effektiv en læringskurve som muligt, inddrager underviserne virkelighedsnære cases indsamlet via interviews. Det er med til at skabe en stærk kobling til hverdagen. Desuden kan komponenterne ovenfor være med til at skabe et koncept, der er relevant og kan skabe langsigtede resultater.

Potentiale

Der er indtænkt et læringsnetværk ind i projektet, der vil bidrage til netværksaktiviteter og vidensdeling. Denne komponent kan også være med til at understøtte varige forandringer, da lærninsnetværket løber et år efter, at kurset er afsluttet. Nøglepersonerne, som er tilknyttet projektet, er velkvalificerede med stor erfaring.

Effekt

Evalueringer viser, at projektets resultater har været tilfredsstillende. Der deltog otte virksomheder i projektet, der dækkede sektorer som autoværksted, digital markedsføring, storkøkken, finansielle sektor, bygge-og ejendomssektoren:

  • Au2rep
  • Obsidian Digital
  • Totalgruppen
  • TS Stilladsmontage
  • KEN Storkøkken
  • Merkur andelskasse
  • Adman
  • EKT

Virksomhederne deltog med enten hele ledergruppen eller en afdelingsleder, og i alt deltog 22 personer i kurset. Lederne har fået styrket deres kompetencer i ledelse inden for mental sundhed og balance. De er nu i gang med at bruge deres nye kompetencer og få dem ud i organisationen. Det vil alt andet lige påvirke kulturen på arbejdspladserne og medføre mere mentalt sunde afdelinger/arbejdspladser. Lederne har allerede nu oplevet, at den systematiske tilgang styrker både samarbejde og den enkelte persons mentale sundhed.

Flere virksomheder er gået videre med det lærte i deres organisation. Eksempelvis vil en virksomhed have kurset til deres mellemledere, og andre har haft- og skal have møder med deres respektive HR afdelinger. I alt har cirka 200 medarbejdere fået glæde af projektet.

Relaterede projekter
Forskning

Løse ansættelsesformer og mentale sundhedsudfordringer

Antallet af løst ansatte er stigende. Forskere skal afdække mulige sammenhænge mellem løse ansættelser og dårlig mental sundhed.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Sund IT ledelse

En ny indsats skal være startskuddet til kampen mod dårlig mental sundhed blandt medarbejdere og ledere i små IT-virksomheder.

Læs mere
Forskning

Effekt af binaural beats og mindfulness ift. stress og arbejdshukommelse

Syddansk Universitet vil i et nyt forsøg teste effekten af henholdsvis mindfulness og koncentrationsmusik i et kontormiljø. Målet er at give virksomheder mulighed for at introducere dokumenterede løsninger til forebyggelse af stress.

Læs mere