Gå til sidens indhold
Lokale indsatser

Fra ensomhed til en del af fællesskabet

Perlen i Nørregade i Nykøbing Mors, der er et KFUM’s Sociale Arbejdes væresteder, vil øge indsatsen for at få ensomme og socialt udfordrede mennesker til at håndtere deres livssituation bedre og komme ud af ensomheden. Foreningen Norliv støtter med 39.500 kr.

collaboration-community-cooperation-461049.jpg

Perlen i Nykøbing Mors er et værested med café, køkken, værksted, gårdhave og drivhus. De faciliteter bliver bragt i spil, når ensomme mennesker igennem fællesskab, aktiviteter og rådgivning forsøger at blive bedre til at skabe relationer til andre og kommer videre i livet. For nogle betyder det også, at de igen kan blive parate til et arbejdsliv, de ellers har haft det svært med.

”Samvær og samtaler med ligesindede og Perlens 25 ressourcestærke frivillige kan give nye vinkler og muligheder for at løsne en fastlåst livssituation. Aktiviteter i værkstedet, bankoaftener og gåture i omegnen er også en del af tilbuddet. Ensomhed og sociale udfordringer hænger ofte sammen med et dårligt overblik over privatøkonomien. Derfor handler vores indsats mod ensomhed også om at tilbyde gratis økonomisk rådgivning og hjælp til f.eks. Netbank, Digital Post og den slags,” fortæller Svend Erik Jørgensen fra værestedet Perlen.

De ensomme som indsatsen retter sig imod er ofte personer i udsatte livssituationer. Det kan være misbrugere eller pårørende til misbrugere, eller folk med forskellige sociale, psykiske og fysiske problemer. Alle med det til fælles, at de oplever ensomhed og mangler netværk. Perlens indsats skal give dem værktøjer, der gør det muligt for dem at fastholde stabile relationer og blive klædt på til at kunne blive en del af arbejdsmarkedet igen.

Problem

Mange danskere føler sig ensomme, og ensomhed er lige så skadeligt for helbredet som rygning. Dette projekt har til formål at bekæmpe ensomheden blandt brugerne af Perlen I Nykøbing Mors gennem aktiviteter, samvær, rådgivning, samtale og omsorg.

Målgruppe

Projektets målgruppe er personer med mentale sundhedsudfordringer, såsom ensomhed, sociale problemer, misbrugsproblemer samt pårørende til misbrugere. 

Metode

Gennem en række sociale aktiviteter, vil Perlen bekæmpe ensomhed blandt brugerne af værestedet. Aktiviteterne vil bl.a. bestå af et kreativt værksted, hvor brugerne kan strikke, sy og male, samt ugentlige gåture, bankoaftenener og fællesspisninger. Ofte hænger ensomhed og sociale udfordringer desuden sammen med dårlig økonomi og et manglende overblik herover. Perlen tilbyder derfor gratis økonomisk rådgivning, hjælp til Netbank mv. Projektet udføres i samarbejde med Perlens 25 frivillige. Formålet med projektet er, at brugernes samvær og samtale med ligesindede personer og ressourcestærke frivillige, vil bidrage med nye vinkler og muligheder til brugernes livssituation.

Potentiale

Projektet har et relevant og langsigtet fokus. Efter projektets afslutning forventes det, at brugerne har etableret stabile netværk, fået værktøjer til at håndtere livsdueligheden og fået indsigt i egen livssituation. På længere sigt forventes det, at projektets deltagere kan genindtræde på arbejdsmarkedet. Med henblik på at opnå projektets ønskede resultat, er der indtænkt en løbende tilrettelæggelse af aktiviteterne i samarbejde med deltagerne.

Effekt

Evalueringer viser, at projektet har haft en positiv effekt på deltagerne og opnået det ønskede resultat. Ensomme og socialt udsatte brugerne har gennem projektet fået etableret et nyt netværk, som har bidraget til øget livsindhold. 

Relaterede projekter
Lokale indsatser

Medlemsseminar maj 2019

PAH-ramte skal i et nyt tiltag lære at håndtere livet med sygdommen og undgå at blive ramt af angst, depression og ensomhed.

Læs mere
Lokale indsatser

Mod på Livet

SIND Ungdom i Svendborg vil bringe sårbare unge tilbage i uddannelse eller give dem en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere
Lokale indsatser

Ensom mad - Ens om mad

KFUM’s sociale indsats i Esbjerg har fået støtte til et projekt, hvor ensomme kan samles om at tilberede og nyde mad sammen.

Læs mere