Gå til sidens indhold
Lokale indsatser

Fællesskabsstafet i Odense 2021

Center for Mental Sundhed i Odense Kommune modtager 50.000 kr. til at arrangere en stafet, der skal sprede kendskabet til positive fællesskaber og meningsfulde aktiviteter i kommunen.

Odense kommune modtager donation fra Velliv Foreningen.png

Stafetten foregår henover to uger, og det forventes, at 30-40 aktører (f.eks. frivillighuse, aktivitetshus og foreninger) vil deltage, og at i alt 800 borgere vil blive involveret i stafetten.

Indsats mod ensomhed

Center for Mental Sundhed i Odense Kommune vil bekæmpe ensomhed i kommunen. Derfor vil de i samarbejde med en række lokale organisationer arrangere en stafet, der synliggør de civilsamfundstilbud, der findes i kommunen. Formålet med stafetten er at skabe nye og stærkere fællesskaber, og derved imødekomme ensomhedsproblematikker.

Ved at introducere de lokale fællesskabstilbud i en stafet-form fjernes en del af de barrierer, der kan være for mange isolerede borgere, der ønsker at være en del af et fællesskab. I stedet for alene at opsøge en lokal forening, kan de deltage i stafetten og derigennem få vist, hvilke muligheder der er, og samtidigt få hjælp til at etablere den første kontakt. 

Ambitionen er, at fælleskabsstafetten skal blive en årlig, tilbagevendende begivenhed, og at initiativet vil sprede sig som ringe i vandet, hvor flere borgere også får glæde af fællesskaberne på længere sigt end blot under projektperioden.

Sammen i et fællesskab

Stafetten starter d. 31 august, hvor Odenses borgmester eller rådmand sætter stafetten i gang ved en fællesspisning i Senior Hus Odense. Depechen vil herefter besøge 30-40 fællesskaber over de efterfølgende 11 dage. De enkelte tilbud afleverer selv depechen videre til den næste aktør, og ved hver overlevering vil der være en aktivitet, hvor der åbnes op for, at flere kan komme med i fællesskabet. Stafetten afsluttes med en fælles aktivitet, hvor alle, der har deltaget, inviteres med.

For at skabe synlighed blandt borgerne er pressen inviteret med, og der vil være forskellige indsatser på de sociale medier. 

Således har projektet til formål introducere de borgere, der ønsker at være en del af et fællesskab, til kommunens civilsamfundsfællesskaber og på den måde mindske ensomhed. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 50.000 kr.

Relaterede projekter
Lokale indsatser

Fra ensomhed til en del af fællesskabet

KFUM's Sociale Arbejde i Nykøbing Mors vil øge indsatsen for at få ensomme og socialt udfordrede mennesker til at håndtere deres livssituation bedre.

Læs mere
Lokale indsatser

Kommunikation og fællesskaber modvirker ensomhed

Café Paraplyen - KFUMs sociale arbejde i Taastrup modtager 39.500 kr. til en weekendtur med værestedets frivillige for at arbejde med kommunikationen og samarbejdet mellem de frivillige.

Læs mere