Gå til sidens indhold
Viden og formidling

Ensomhed til søs

En ny undersøgelse skal se på ensomhed blandt danske søfolk. Der er særligt fokus på ledere og de yngre sejlende, der er fremtidens ledere om bord. Undersøgelsen skal føre til ny viden og formidling, der kan være med til at bryde et tabu og sikre en bedre forebyggelse, så søfartserhvervet fortsat er et attraktivt valg i fremtiden. Velliv Foreningen støtter projektet med 660.000 kr.

Ensomhed til søs - søfolks trivsel

Det kan være en ensom tjans at være leder på et skib. Nu skal ensomhed til søs for første gang belyses i en undersøgelse. Resultatet kan skabe mere åbenhed om nogle af de særlige udfordringer, der er i arbejdslivet til søs – og hvordan de kan løses.

I undersøgelsen vil der også blive kigget på, hvordan yngre sejlende på skibene udfordres af ensomhed.

Bag undersøgelsen står Connie S. Gehrt. Hun var i 10 år direktør for Søfartens Arbejdsmiljøråd, og er i dag direktør i konsulentfirmaet CONOVAH, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø i den maritime branche.

”Ensomhed er ikke noget vi taler så meget om, for det er ikke fedt at erkende, at man i større eller mindre grad føler sig ensom. Undersøgelsen skal skabe viden, som søfolk, rederier og uddannelsesinstitutioner kan bruge til at reducere ensomhed blandt de ansatte på skibene,” fortæller Connie S. Gehrt.

Det psykiske arbejdsmiljø til søs og den mentale sundhed blandt søfolk har en stigende bevågenhed i den maritime branche. Undersøgelsen fra CONOVAH vil blive fulgt af en følgegruppe med repræsentanter for de søfarende, rederier og uddannelsesinstitutioner.

”Når vi får mere viden om ensomhed til søs, så ved vi også mere om, hvordan vi kan forhindre den. Samtidig er det ikke alle søfolk, der føler sig ensomme, så vi vil også se på, hvad det er, der ser ud til at virke godt i netop søfart. Det vil være værdifuldt for alle i branchen, og det vil være et redskab, der kan fastholde og tiltrække nye søfolk og forebygge ensomhed,” siger Connie S. Gehrt.

Projektperioden er 1. oktober 2018 til 31. marts 2020. Projektets målgrupper er de sejlende, uddannelsesinstitutionerne og rederierne. Der er tale om en kvalitativ undersøgelse, der skal munde ud i anbefalinger og vejledende materiale.
CONOVAH er ansvarlig for projektet og dets udførelse, og der nedsættes en følgegruppe, der skal følge projektet. Læs mere på www.conovah.com

Problem

Et arbejde i søfartserhvervet kan være præget af ensomhed. Det er et problem der er omtalt, men endnu ikke dokumenteret. Ensomhed til søs kan kobles med depression og selvmord, og en forebyggelse heraf vil fremme den mentale sundhed på denne type arbejdsplads.

Målgruppe

Projektets målgruppe er danske sejlende officerer i en lederrolle, unge sejlende, uddannelsesinstitutionerne og rederierne. Målgruppen omfatter i alt cirka 8000 personer, og der er særligt fokus på ledere og de yngre sejlende.

Metode

Dette projekt vil for første gang belyse ensomheden gennem en kvalitativ undersøgelse, der skal munde ud i anbefalinger og vejledende materiale. Undersøgelsen fra CONOVAH vil blive fulgt af en følgegruppe med repræsentanter for de søfarende, rederier og uddannelsesinstitutioner.

Vision

Projektet har til formål at kortlægge og beskrive en problemstilling som kun har været italesat - og endnu ikke dokumenteret. Undersøgelsen vil resultere i konkrete værktøjer og anbefalinger, samt konkrete aktiviteter såsom møder og undervisning. 

Potentiale

Projektet er enkelt og målrettet, og undersøgelsen kan være til stor nytte for branchen. Undersøgelsen kan føre til ny viden, som kan bryde et tabu og sikre en bedre forebyggelse, så søfartserhvervet fortsat er et attraktivt valg i fremtiden. CONOVAH beskæftiger sig med arbejdsmiljø i den maritime branche og har kendskab til feltet.

Relaterede projekter
Lokale indsatser

Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress og mistrivsel hos dig selv og andre - Sjælland

Stress og dårlig mental sundhed er stadig et tabu i samfundet. Blandt andet derfor søger mange mennesker ikke hjælp i tide. En foredragsrække på Sjælland skal bryde tabuet og introducere værktøjer, der kan hjælpe og forebygge f.eks. stress, angst og depression.

Læs mere
Lokale indsatser

Podcast - 'Mænd i livskrise'

En ny podcastserie skal lære mænd at være åbne om deres kriser og på den måde blive bedre til at forebygge dårlig mental sundhed.

Læs mere
Lokale indsatser

Mod på Livet

SIND Ungdom i Svendborg vil bringe sårbare unge tilbage i uddannelse eller give dem en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere