Gå til sidens indhold
Viden og formidling

Digital sundhed på arbejdspladsen. Har smartphones en negativ effekt på kognition?

En forskergruppe samlet af Syddansk Universitet skal afsløre sammenhængen mellem brug af smartphones på arbejdspladsen og medarbejderes stress og manglende opmærksomhed. Resultatet af forskningen skal gøre det muligt for virksomheder at måle deres medarbejderes ”digitale sundhed”. Velliv Foreningen støtter projektet med 700.000 kr.

Forskning om smartphones og stress på arbejdsmarkedet

Forskningsprojektet skal undersøge, hvorvidt smartphone-brug reelt har en negativ effekt på kognition, inkl. opmærksomhed, arbejdshukommelse og stress blandt erhvervsaktive deltagere.

Smartphones og sammenhængen med den kognitive evne

Mindre undersøgelser har påvist sammenhæng mellem forbrug af smartphones og mindre koncentrationsevne, dårligere arbejdshukommelse og mere stress. Dette forskningsprojekt, anført af Syddansk Universitet, vil undersøge hvorvidt smartphone-brug reelt har en negativ effekt på kognition, inkl. opmærksomhed, arbejdshukommelse og stress blandt erhvervsaktive deltagere. Projektet vil derfor undersøge en målgruppe på 21-60-årige danskere med kontorarbejde på fuldtid. Syddansk Universitet vil involvere i alt 500 deltagere fra ovenstående målgruppe, og i løbet af en tre-måneders projektperiode vil der kontinuerligt indsamles kvantitativ data om deltagerne. Forskningsprojektet er ledet af Ulrich Kirk og Lone Hørlyck. 

En undersøgelse til gavn for samfundet

Forskergruppen fra Syddansk Universitet vil anvende en velvalideret crowdsourcing metode til indsamling af datamængden. Deltagernes brug af smartphones i løbet af arbejdsdagen vil blive ”tracket” samtidig med, at de vil blive bedt om at aflevere neuropsykologisk data via en app. Deltagerne kan anvende deres egen telefon til testning og generel deltagelse. Forskerne vil følge testpersonerne over tre måneder, hvor der løbende foretages undersøgelse af både kognitivt og psykologisk velbefindende på arbejdspladsen. Den viden, der bliver skabt, kan bidrage til at udvide den forskningsbaserede viden om emnet, samt bidrage med vigtigt evidensbaseret input til en samfundsdebat, som ofte bærer præg af uunderbyggede argumenter. På længere sigt ønsker forskerne at tilbyde et måleværktøj baseret på projektets metode, som kan stilles til rådighed for interesserede virksomheder, så flere kan få gavn af indsatsen. Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt forskningsprojektet. 

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Forskerne har med denne indsats været i stand til at påvise en relation mellem brugen af smartphones og arbejdshukommelseskapacitet. Forskerne arbejdede i projektet med to hypoteser: 

H1: Smartphoneforbrug korrelerer med neoropsykologiske målinger af arbejdshukommelse. 

H2: Smartphoneforbrug korrelerer med selvrapporteret stress. 

Projektets resultater viste støtte til den første hypotese, da deltagernes arbejdshukommelseskapacitetet faldt i takt med brugen af smartphone. Disse resultater er nye, da der ikke tidligere er dokumenteret en negativ effekt af smartphoneforbrug på arbejdshukommelse blandt danske erhvervsaktive. Derimod fandt forskerne ikke støtte til den anden hypotese, hvilket var overraskende.

Forskerne har i projektet haft succes med at benytte en app-baseret tilgang til at indsamle kognitive data fra en større gruppe forsøgspersoner via små kognitive spil, som deltagerne kunne gennemføre i arbejdstiden. Ved brug af denne tilgang har det i projektet været muligt at undgå udelukkende at bero på selvrapportering via spørgeskemaer, hvilket gør tilgangen interessant for fremtidige forskningsprojekter og undersøgelser.

Relaterede projekter
Viden og formidling

Ensomhed til søs

En ny undersøgelse skal se på ensomhed blandt danske søfolk. Der er særligt fokus på ledere og de yngre sejlende, der er fremtidens ledere om bord.

Læs mere
Lokale indsatser

Podcast - 'Mænd i livskrise'

En ny podcastserie skal lære mænd at være åbne om deres kriser og på den måde blive bedre til at forebygge dårlig mental sundhed.

Læs mere
Lokale indsatser

Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress og mistrivsel hos dig selv og andre - Sjælland

Stress og dårlig mental sundhed er stadig et tabu i samfundet. Blandt andet derfor søger mange mennesker ikke hjælp i tide. En foredragsrække på Sjælland skal bryde tabuet og introducere værktøjer, der kan hjælpe og forebygge f.eks. stress, angst og depression.

Læs mere