Gå til sidens indhold
Analyse og kampagne

Core Culture

Antallet af stressramte erhvervsaktive i Danmark er stigende, og WHO forudser, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Derfor er fire virksomheder og to konsulenthuse gået sammen om at udvikle et værktøj, der forebygger og reducerer stress ved at fremme arbejdsfællesskaber. Projektet får støtte fra Velliv Foreningen.

Projektet Core Culture er lavet af partnerne ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron m.f. Projektet får støtte af Velliv Foreningen

Projektet kaldes Core Culture, og partnerne i projektet tæller ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron og fire private virksomheder fra forskellige brancher: Tivoli, HAB, Aarhus Vand og Nordic Computer. I løbet af projektet skal der udvikles en ny arbejdsfællesskabskultur på de fire partnervirksomheder med udgangspunkt i den enkelte virksomheds praksis, politikker og procedurer, hvor kerneopgave, sprog og kommunikation er i fokus. Det samme er tydelige rammer, retninger og mål. Forventningen er, at sygefravær og personaleomsætning på grund af stress reduceres, når der er fokus på arbejdsfællesskab frem for individ. 

”På de fire partnervirksomheder har vi igennem projektet fokus på mundtlig og skriftlig dialog og de fysiske omgivelser for at styrke arbejdsfællesskaberne. I slutningen af projektet forventer vi at have skabt endnu stærkere arbejdsfællesskaber på hver af de fire partnervirksomheder, så sygefravær og personaleomsætning på grund af stress er reduceret, og produktiviteten er øget,” fortæller Hanne Christensen, partner i Projekthuset Aron. 

Problem

Der har gennem de seneste år været et stigende fokus på stress og de konsekvenser, stress kan have for individet. Dette projekt vil omhandle stress i en arbejdspladskontekst med fokus på årsagerne til stress og organisatoriske faktorer, der kan influere forekomsten. Der vil være særligt fokus på at gøre lederne i stand til at bruge det værktøj, der bliver udviklet. 

Målgruppe

Målgruppen for projektet er ledere på virksomheder i Danmark. I første omgang vil projektet være rettet mod de fire virksomheder, der deltager i projektet. På længere sigt er det dog forhåbningen, at andre virksomheder vil kunne gøre brug af de erfaringer, der kommer ud af projektet. 

Metode

Indsatsen bygger på "co-creation"-tilgangen, hvor virksomhederne i samarbejde med konsulenter udvikler det nye værktøj. Dette medfører at virksomhederne hele tiden er med i processen, og at deres erfaringer og viden bliver integreret ind i det nye værktøj fra start. Netop fordi indsatsen trækker på den samskabende metode er det sandsynligt at værktøjet vil give mening for andre virksomheder at bruge fremadrettet. 

Vision

Stress er et tema, der hovedsageligt er blevet adresseret som et individuelt problem. Dette projekt adskiller sig derfor fra andre projekter, ved at arbejde med stress ud fra et organisatorisk perspektiv. Tilgangen underbygges af forskning, der viser at stress løses mest effektivt i fællesskab. 

Potentiale

Projektet har et relevant og langsigtet perspektiv. Erfaringerne fra de fire partnervirksomheder opsamles undervejs og bruges til at udvikle et ledelsesværktøj, der kan anvendes af andre virksomheder til at fremme arbejdsfællesskaber og dermed forebygge og reducere stress. Der er indtænkt en gennemarbejdet procesevaluering i projektet, der skal sikre at projektet justeres til undervejs og at effekten kan dokumenteres. 

Relaterede projekter
Lokal trivsel

Uncovering Mental Health in a Troubled Environment

Kriminalforsorgen og medarbejdere i danske fængsler er blandt de inviterede til et seminar, der præsenterer en tilgang, der har skabt bedre mental sundhed for indsatte og ansatte i flere britiske fængsler.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Frem den mentale sundhed ledelse, balance og den systemiske metode

Nyt kursus skal lære ledere at fremme mental sundhed og forebygge problemer. Lederne skal vide, hvor vigtig mental sundhed er for medarbejderne, og hvad mental sundhed betyder for deres virksomheds resultater.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Udvikling af et internetbaseret værktøj til virksomhedernes arbejde for et godt arbejdsmiljø

Internetværktøj skal gøre det nemmere for ledere og medarbejdere at opdage og forebygge dårlig mental sundhed. Værktøjet vil i første omgang blive et gratis tilbud for op til 5.000 virksomheder.

Læs mere