Gå til sidens indhold
Arbejdspladser

Bedre mental sundhed: Gør-det-selv træningsforløb

Mange små og mellemstore virksomheder har ikke mulighed for at tilknytte ekstern hjælp til at uddanne ledere i mental sundhed. Det skal en ny chatrobot SuSa råde bod på. Selvtræningen udvikles af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i samarbejde med konsulentvirksomheden Gnist. Velliv Foreningen støtter med 3,7 mio. kr.

Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i samarbejde med konsulentvirksomheden Gnist - uddannelse af ledere i mental sundhed

Når det kommer til uddannelse af ledere og medarbejdere i mental sundhed og samarbejde, har små og mellemstore virksomheder ofte ikke de samme ressourcer til rådighed til eksperthjælp fra arbejdsmiljørådgivere og ledelseskonsulenter som store virksomheder.

De færreste SMV’er har HR-afdelinger. De mindste har ikke oprettet en arbejdsmiljøorganisation. Derfor vil Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet udvikle et digitalt selvtræningsprogram for ledere i SMV’er, der kan skærpe deres kompetencer i forhold til de ansattes mentale sundhed.

Selvtræningen involverer ledere og medarbejdere i at styrke en virksomheds sociale kapital og team flow. Social kapital handler om arbejdspladsens tillid, retfærdighed og samarbejde. Team flow handler om at have fælles fokus, engagement og fremgang. Selvtræningen gør brug af konkrete øvelser, videoinstruktioner og drejebøger, der forbedrer kommunikation, rollefordeling og feedbackkultur.

Mental sundhed vigtig for virksomheders succés

”Relationerne til kollegaer og ledere spiller en afgørende rolle for medarbejdernes mentale sundhed – og for virksomhedernes succés. Derfor vil vi skabe et selvtræningsforløb til SMV’er, der ellers ikke har mulighed for at investere i den type tiltag. Lederne skal have konkrete og enkle redskaber, der let kan omsættes i praksis uden behov for ekstern eksperthjælp,” forklarer seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Udviklingen af værktøjet begynder nu og vil vare frem til december 2021. Først skal behovene i 10 forskellige virksomheder analyseres. Derefter afprøves nyudviklet materiale på fem virksomheder, hvorefter det endelige materiale benyttes i træningsforløb med 50 deltagende virksomheder.

Pr. december 2020 er SuSa udviklet - en chatrobot, der i 2020 skal testes i 50 SMVer.

Når selvtrænings-redskaberne er endeligt testede, bliver de præsenteret og gjort tilgængelige for alle interesserede virksomheder.

Læs mere om Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Problem

Ledere har et særligt ansvar for medarbejdernes trivsel og det er vigtigt, at de har fokus på vigtigheden af mental sundhed. Små og mellemstore virksomheder har dog ofte ikke mulighed for at tilknytte eksperthjælp til at uddanne ledere i mental sundhed. Gennem en ny form for digital selvtræning sætter dette projekt fokus på problematikken. Selvtræningen gør brug af konkrete og enkle øvelser, videoinstruktioner, podcasts og drejebøger, der let kan omsættes i praksis uden behov for ekstern eksperthjælp.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er ledere fra små og mellemstore virksomheder, og træningsforløbet er specifikt målrettet hertil. Den sekundære målgruppe er medarbejderne, da lederne vil spille en afgørende rolle for medarbejdernes mentale sundhed på sigt. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet vil involvere 50 virksomheder i et træningsforløb, hvorefter det testede materiale bliver tilgængeligt for alle interesserede virksomheder.

Metode

Projektet bygger på solid viden, såsom den validerede "ABC-metode". Samtidig inddrages forskellige typer af kanaler som f.eks. podcasts og videoer, så lederen kan tilegne sig viden på forskellig vis. Projektgruppen inddrager desuden målgruppen i udviklingen af selvtræningen. Dette bidrager til udviklingen af et værktøj, som lederne kan identificere sig med. Der er endvidere planlagt en formidlingsindsats målrettet arbejdsmiljøprofessionelle, SMV’erne og andre interessenter, som bidrager til at resultaterne kan kommunikeres ud til en større målgruppe.

Vision

Indsatsen har allerede været testet i andre sammenhænge, men har ikke tidligere været overført på SMV'er. Dette projekt adskiller sig desuden ved at udvikle et internetbaseret værktøj. Den internetbaserede selvtræning kan bidrage til at skabe forandringer blandt lederne i SMV’erne, fordi lederne kan videreudvikle deres kompetencer indenfor mental sundhed, når de har behov og tid. Målet med træningen er at forbedre kommunikation, rollefordeling og feedbackkultur på arbejdspladsen.

Potentiale

Projektet har et relevant og langsigtet perspektiv. Værktøjet bidrager til, at lederne på længere sigt er i stand til at forebygge symptomer på stress blandt medarbejderne samt gribe tidligt og kompetent ind. Projektgruppen består af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og konsulentvirksomheden Gnist, som er en kombination af kompetente praktikere og forskere. Der er desuden indtænkt en gennemarbejdet evaluering i projektet, som kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. Evalueringen vil give svar på, om projektets aktiviteter har ført til de forventede resultater samt belyse hvilke forhold, der har betydning for projektets succes.

Relaterede projekter
Arbejdspladser

God modtagekultur og trivsel i bygge- og anlægsbranchen

Der kommer mere fokus på de mentale udfordringer for unge og nyansatte i byggebranchen. BFA Bygge & Anlæg udvikler sammen med en række eksperter en ny vejledning, hvor viden om mentale udfordringer supplerer de formelle krav.

Læs mere
Arbejdspladser

Udvikling af et internetbaseret værktøj til virksomhedernes arbejde for et godt arbejdsmiljø

Internetværktøj skal gøre det nemmere for ledere og medarbejdere at opdage og forebygge dårlig mental sundhed. Værktøjet vil i første omgang blive et gratis tilbud for op til 5.000 virksomheder.

Læs mere
Arbejdspladser

Styrket mental sundhed i små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder får viden og værktøjer til at håndtere mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø i et nyt projekt udført af Cabi med støtte på 3,8 mio. kr. fra Velliv Foreningen.

Læs mere