Gå til sidens indhold
Analyse og kampagne

Bæredygtige indsatser til fremme af arbejdsmiljørådgivningen om SMV'ernes TTA praksis

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer? Det skal en ny udviklings- og formidlingsindsats finde svar på. Bag projektet står TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne, som vil se nærmere på brancherne finans, kommunikation og medier.

TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne mental sundhed

Foto: Copyright TeamArbejdsliv

Traditionelt ligger det største fokus i indsatsen for at få medarbejdere tilbage til arbejdet (kaldet TTA-indsats) efter en sygemelding på kommunerne. Det handler om tiltag og hjælp udenfor virksomhederne. Der kan dog ligge både menneskelige og økonomiske gevinster for små og mellemstore virksomheder i, at de selv gør mere for at få f.eks. stress-sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejdspladsen.

Nyere nordisk forskning om små og mellemstore virksomheds håndtering af TTA peger på, at der er store muligheder og vækstpotentialer i at støtte de små og mellemstore virksomheder i at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

”Arbejdsmiljørådgivningen kan udgøre en central ressource for TTA-processer i små og mellemstore virksomheder. Men der savnes en stærkere kobling til arbejdspladsen og en mere brobyggende rådgivning om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan forbedre TTA-processer. Der mangler også en mobilisering af relevant forskningsviden på området,” fortæller Ulrik Gensby, der er arbejdslivforsker i TeamArbejdsliv og assisterende professor ved Linköping Universitet i Sverige.

TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne har på den baggrund skabt et projekt, der udvikler en ny ramme for arbejdsmiljørådgivning. Projektet skal fremme brugen af ny viden, styrke forbindelsen mellem arbejdsmiljørådgivere og små og mellemstore virksomheder. Der bliver særligt fokuseret på brancher inden for finans, kommunikation og medier.

Arbejdsmiljørådgivningen om TTA skal med projektet særligt styrkes med tre udviklingsområder:

• Brobyggende rådgiverkompetencer
• Evidensbaseret viden om TTA-praksis i små og mellemstore virksomheder
• Tilpasse implementeringsindgreb til håndtering af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer

Projektet anvender en interaktiv metode, bestående at seks udviklingsmøder af en halv dags varighed, der faciliteres af en trænet moderator. Udviklingsmøderne vil have hver deres specifikke tema, som understøtter en samlet formidlingsindsats med fokus på omsætning af forskningsviden til praksis, udvikling af brobyggende arbejdsmiljørådgivning, samt tilpassede implementeringsgreb til fremme af små og mellemstore virksomheders håndtering af TTA for medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer.

Velliv Foreningen støtter projektet med 1.450.000 kr.

Problem

Mentale sundhedsproblemer rammer flere og flere, og udviklingen er stigende. Dette projekt vil derfor undersøge, hvordan små og mellemstore virksomheder kan blive bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer.

Nyere nordisk forskning om SMV'ers håndtering af TTA (indsatsen for at få medarbejdere tilbage til arbejdet) peger på, at der er store muligheder og vækstpotentialer i at støtte de små og mellemstore virksomheder i at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Formålet med projektet er at gennemføre en formidlingsindsats for at styrke omsætningen af forskningsviden til praksis, samt at udvikle et bæredygtigt tilbud.

Målgruppe

Projektet har en primær-, sekundær- og tertiær målgruppe. Den primære målgruppe er interne HR-professionelle og arbejdsmiljøorganisationen i SMV´er inden for finans-, kommunikations- og mediebranchen. Den sekundære målgruppe er arbejdsmiljørådgivere, som beskæftiger sig med arbejdspladsnær arbejdsmiljørådgivning. Den tertiære målgruppe er forskere.
I første omgang er målgruppen 100 personer, hvilket skal ses i relation til, at projektet er et udviklings- og afprøvningsprojekt med henblik på udviklingen af en ny praksis.

Metode

Projektet anvender en interaktiv metode, bestående at seks udviklingsmøder af en halv dags varighed. Møderne faciliteres af en trænet moderator og vil have hver deres specifikke tema, som understøtter formidlingsindsatsen. Projektets første skridt er at øge indsigten og forståelsen for omfanget af sygefravær i relation til mentale sundhedsudfordringer i finans-, kommunikations- og mediebranchen, samt behovet for støtte. Denne fase vil underbygge det videre arbejde, som er mere evidensbaseret og målrettet i SMV´erne. I projektet vil rådgivere og forskere desuden udveksle viden og erfaring, der på længere sigt kan komme målgruppen til gavn.

Vision

Forskningsviden er kompliceret at omsætte til praksis. Visionen med dette projekt er at formidle og omsætte ny viden om bæredygtige indsatser på arbejdspladsniveau gennem en brobyggende rådgiverfunktion om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan forbedre TTA-processer.

Potentiale

Gennem en udviklings- og formidlingsindsats vil projektet undersøge, hvordan SMV'er kan blive bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer. Projektgruppen er meget kompetente og består af TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne. Der er indtænkt en gennemarbejdet procesevaluering i projektet, som er baseret på en gennemtænkt forandringsteori.

Relaterede projekter
Forskning

Arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser

Det kan måske gå ud over den mentale sundhed at arbejde i for lang tid ad gangen, i skiftehold og om natten. Ny dansk forskning vil gøre det nemmere at vurdere, om der er behov for opdaterede anbefalinger på området.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Sund IT ledelse

En ny indsats skal være startskuddet til kampen mod dårlig mental sundhed blandt medarbejdere og ledere i små IT-virksomheder.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Frem den mentale sundhed ledelse, balance og den systemiske metode

Nyt kursus skal lære ledere at fremme mental sundhed og forebygge problemer. Lederne skal vide, hvor vigtig mental sundhed er for medarbejderne, og hvad mental sundhed betyder for deres virksomheds resultater.

Læs mere