Gå til sidens indhold
Forskning

Arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser

Det kan måske gå ud over den mentale sundhed at arbejde i for lang tid ad gangen, i skiftehold og om natten. Men det er ikke entydigt påvist endnu, og der kan være forskelle fra verdensdel til verdensdel. Derfor er der brug for dansk forskning, der kan afdække risikoen ved særlige arbejdstider. Resultaterne vil gøre det nemmere for arbejdsmarkedets parter og politikere at vurdere, om der er behov for nye anbefalinger.

Forskning særlige arbejdstider og konsekvenserne heraf

Forskning tyder på, at særlige arbejdstider kan være forbundet med større forbrug af medicin, der skal afhjælpe mentale sundhedsproblemer. Det vil en forskergruppe fra TeamArbejdsliv, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Lægekonsulenten.dk bruge som udgangspunkt for at bekræfte eller afkræfte om lange arbejdstider, skiftehold og natarbejde kan være farligt for den mentale sundhed. Eksisterende forskning har længe peget på de risici forbundet med den slags arbejdsforhold, hvilket har fået EU til at indføre grundlæggende regler for arbejdstider. Men forskningen er på mange måder usikker og resultaterne er varierende fra verdensdel til verdensdel. Der er derfor behov for mere præcis viden om, hvordan vi i Danmark bliver påvirket.

”Arbejdstidens placering og længde er af væsentlig betydning for medarbejdere, virksomheder og på det politiske niveau. Sikker viden om mulige helbredskonsekvenser er en forudsætning for effektiv forebyggelse. Vi ved stadig ikke nok om arbejdstidens påvirkning af den mentale sundhed. Vi skal derfor afklare, om arbejdstid øger risikoen for dårlig mental sundhed,” siger Karen Albertsen, der er forsker i TeamArbejdsliv.

Problem

National og international forskning tyder på, at særlige arbejdstider kan have konsekvenser for den mentale sundhed. På trods af omfattende forskning er der stadig uafklarede spørgsmål, og sammenhængen mellem arbejdstidens organisering og de ansattes helbred er ikke entydigt påvist endnu. Der er derfor behov for mere præcis viden om, hvordan eksempelvis skifte- og nattearbejdere i Danmark bliver påvirket af deres arbejdstider. Dette projekt vil afklare hvorvidt lange arbejdstider, skifteholdsarbejde og natarbejde øger risikoen for udvikling af mentale problemer og om eventuelle effekter afhænger af faktorer såsom social klasse, køn og alder.

Målgruppe

Den primære målgruppe for projektet er beslutningstagere på et overordnet politisk og administrativt niveau samt en lang række interesseorganisationer indenfor arbejdsmarkedsområdet. Den sekundære målgruppe er personer med særlige arbejdstider. Arbejde i skiftehold og natarbejde er i Danmark mest udbredt inden for social- og sundhedssektoren, i industrien og indenfor transport, politi og redning. Lange arbejdstider er typisk knyttet til vidensarbejde, ledere samt grupper som lastbilchauffører, dagplejere og maskinførere. 

Metode

Forskergruppen vil koble data fra spørgeskemaer til registerdata om forbrug af medicin, der bruges for at afhjælpe mentale sundhedsproblemer. Deltagerne i de forskellige spørgeskemaer bliver fulgt i registre fra tidspunktet for spørgeskemarunden og indtil en eventuel udvikling i forbruget af medicin. 

Vision

Sammenhængen mellem arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser har allerede været testet i andre sammenhænge - dog med manglende evidens. Dette projekt har til formål er at afklare, hvorvidt lange arbejdstider, skifteholdsarbejde og natarbejde, som det praktiseres i Danmark i dag, øger risikoen for udvikling af mentale helbredsproblemer målt gennem forbrug af medicin, der skal afhjælpe mentale sundhedsproblemer.

Potentiale

Projektet vil bidrage med mere sikker viden om mulige helbredskonsekvenser af lange arbejdstider, skifte- og natarbejde. Dette er en forudsætning for effektiv forebyggelse og videreudvikling af retningslinjer, som har stor betydning på arbejdsmiljøregler for virksomheder og forskellige arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Forskerteamet bag er meget kompetente med en bred faglig viden og udgøres af TeamArbejdsliv, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Lægekonsulenten.dk.

Projektets resultater

Forskningsprojektet er afsluttet, og der er publiceret en række artikler på baggrund af resultaterne.

Overordnet set har studiet fundet en meget lille, men dog signifikant øget risiko for dårligt mentalt helbred (brug af psykofarmaka) blandt medarbejdere med natarbejde, og studiet pegede på en højere risiko ved stabil og regelmæssig udsættelse for arbejde i natskift. Der er ikke påvist en øget risiko for psykiatrisk hospitalsbehandling for medarbejdere med natarbejde. Studiet finder endvidere, at der ikke er en øget risiko for at have dårligt mentalt helbred blandt medarbejdere med lange arbejdstider sammenholdt med en almindelig 37 timers arbejdsuge. Dog viser studiet en signifikant øget risiko for dårlig mentalt helbred (brug af psykofarmaka) blandt personer, der arbejder mere end 48 timer, sammenholdt med personer, der arbejder 41-48 timer om ugen. Dvs. der ses en tendens til, at det at arbejde rigtig meget >48 timer øger risikoen for dårligt mentalt helbred.

Tidligere forskning har foreslået, at sammenhæng mellem lange arbejdstider og dårligt mentalt helbred afhænger af alder, køn og social klasse. Ligesom det er foreslået, at risikoen er større blandt dem, der arbejder i skiftehold. Dette er ikke blevet bekræftet i nærværende undersøgelse, der har tilstrækkelig styrke til at identificere disse sammenhænge, såfremt de ville være eksisterende. Resultaterne fra studiet afkræfter dermed tesen og finder derimod, at sammenhængen mellem lange arbejdstider og dårligt mentalt helbred ikke afhænger af alder, køn og socialklasse.

Se artikel produceret på baggrund af forskningen her.

Relaterede projekter
Forskning

Effekt af binaural beats og mindfulness ift. stress og arbejdshukommelse

Syddansk Universitet vil i et nyt forsøg teste effekten af henholdsvis mindfulness og koncentrationsmusik i et kontormiljø. Målet er at give virksomheder mulighed for at introducere dokumenterede løsninger til forebyggelse af stress.

Læs mere
Forskning

Digital sundhed på arbejdspladsen. Har smartphones en negativ effekt på kognition?

En forskergruppe samlet af Syddansk Universitet skal afsløre sammenhængen mellem brug af smartphones på arbejdspladsen og medarbejderes stress og manglende opmærksomhed.

Læs mere
Analyse og kampagne

Ensomhed til søs

En ny undersøgelse skal se på ensomhed blandt danske søfolk. Der er særligt fokus på ledere og de yngre sejlende, der er fremtidens ledere om bord.

Læs mere