Gå til sidens indhold
Vores branche

Almen praktiserende lægers trivsel

Elkan Konsulting modtager 1.112.750 kr. fra Velliv Foreningen til at gennemføre en indsats for at styrke praktiserende lægers mental sundhed.

close-up-doctor-health-42273.jpg

Praktiserende læger er overrepræsenterede i statistikker i forhold til mentale sundhedsudfordringer sammenlignet med andre faggrupper, når det omhandler bl.a. selvmordsforsøg. Det skal dette projekt være med til at afhjælpe. 

Mangel på praktiserende læger

Der har de senere år været stigende mangel på praktiserende læger, hvilket betyder at de nuværende praktiserende læger får flere patienter og mere travlt. Dette har en negativ virkning på de praktiserende lægers mentale sundhed, der er i høj risiko for at opleve stress, angst og depressive tilstande som følge af det travle job. Elkan Konsulting vil derfor gennemføre en indsats for 15 praktiserende læger og deres praksispersonaler med henblik på at styrke deres mentale sundhed. Indsatsen har fokus på at styrke de praktiserende ledelseskompetencer for derigennem at forstærke de ansattes mentale sundhed. Projektet er derfor målrettet praktiserende læger og deres praksispersonale; lægesekretærer, sygeplejersker og SOSU-assistenter. 

En sund organisationskultur

Indsatsen tager afsæt i Praktiserende Lægers Organisation’s (PLO) rapport fra 2016, som omhandler de praktiserende lægers mentale sundhedsudfordringer. Indsatsen bygger på diverse velbeskrevne metoder og tilgange med tværfaglig karakter, hvor det organisationssociologiske paradigme, der bl.a. handler om lederskab og betydning af ”sunde” organisationskulturer, møder det sundhedsvidenskabelige paradigme baseret på naturvidenskaben. Indsatsen har fokus på vidensdeling både under projektet og efter endt projektperiode, hvor klassiske kanaler såsom mail, konferencer, lokale møder og artikler samt podcasts anvendes til vidensdeling. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 1.112.750 kr. 

Resultater

Projektet er nu afsluttet. De deltagende almene praksis har ifølge en selvevaluering opnået en positiv forbedring af arbejdsmiljøet, samarbejdet, bedre strukturer omkring arbejdsprocesser og styrket deres kompetencer ift. konflikthåndtering. Forløbene hos de almene praksis har været individuelt tilrettelagt efter de enkelte praksis udfordringer og behov.

Relaterede projekter
Vores arbejdsplads

Styrket mental sundhed i små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder får viden og værktøjer til at håndtere mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø i et nyt projekt udført af Cabi med støtte på 3,8 mio. kr. fra Velliv Foreningen.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Udvikling af et internetbaseret værktøj til virksomhedernes arbejde for et godt arbejdsmiljø

Internetværktøj skal gøre det nemmere for ledere og medarbejdere at opdage og forebygge dårlig mental sundhed. Værktøjet vil i første omgang blive et gratis tilbud for op til 5.000 virksomheder.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Mere trivsel - mindre stress

Palsgaard A/S vil gennemføre en stressforebyggende arbejdspladsindsats for at nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere med stress. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 155.284 kr.

Læs mere