Gå til sidens indhold

Målsætninger med støtten

Velliv Foreningen ønsker, at indsatsen for mental sundhed i arbejdslivet forbedres med udgangspunkt i forskningsbaseret viden og virkningsfulde værktøjer. Viden og værktøjer skal derfor understøtte de indsatser, som vi ønsker at støtte på øvrige områder og i kampagner og aktiviteter målrettet indsatsen på arbejdspladserne.

Vi ønsker at fremme forskning, der udvikler nytænkende initiativer, ny viden, nye metoder eller værktøjer. Forskningen skal foregå i et tæt samarbejde med arbejdspladser mhp. at forebygge eller håndtere mentale sundhedsudfordringer på små og mellemstore virksomheder, for unge- og førstegangsansatte eller blandt ledere og seniorer. Et vigtigt formål er at kunne udvikle og udbrede ’best pratice’ som virksomhederne kan tage afsæt i, når de vil engagere sig i konkrete indsatser for mental sundhed.

Velliv Foreningen støtter projekter, der afdækker hvordan kendte mentale sundhedsudfordringer kan forebygges, hvordan aktører på den enkelte arbejdsplads kan handle og opnå resultater, og hvordan strukturer og rammer i samfundet kan fremme mental sundhed. Projekter med fokus på nye mentale sundhedsudfordringer, der har særlig relation til arbejdslivet, kan også opnå støtte.
Forskningsindsatsen skal være innovativ og med et tværfagligt fokus, så forskningsresultaterne i høj grad går i spænd med den nuværende og fremtidige virkelighed på arbejdspladserne. Desuden forudsættes et væsentligt indslag af involvering og formidling i forhold til arbejdspladserne. Det er ønsket, at denne ambition og en øget rekruttering af yngre forskere kan medvirke til en fornyelse af arbejdslivsforskningen.

For at indfri ambitionerne for arbejdspladsforskningen ønsker Velliv Foreningen desuden at lave udbud af mere målrettede puljer og at etablere virtuelle eksterne forskningsklynger og -centre. Det er desuden Velliv Foreningens mål at medvirke til at skabe rammer for videndeling mellem forskningsprojekterne og rammer, hvor arbejdspladser og forskere kan mødes og udvikle nye løsninger.

Velliv Foreningen modtager ansøgninger, der retter sig mod alle tre slags forebyggelse

• Primær forebyggelsesindsats (erhvervsaktive der ikke er mentalt udfordret)
• Sekundær forebyggelsesindsats (erhvervsaktive der er mentalt udfordret, stresssymptomer m.m.)
• Tertiær forebyggelsesindsats (erhvervsaktive der skal tilbage til arbejdet efter langtidssygemeldinger)

Forandringsmodel

I forandringsmodellen for Forskning er det illustreret, hvordan samspillet mellem Velliv Foreningen, ansøger, projektet og resultaterne i praksis virker, så målsætningen kan opfyldes.

Forandringsmodeller_forskning.svg