Gå til sidens indhold

Krav og forventninger

Der er en række krav og forventninger fra Velliv Foreningens side.

 • Overhold løn- og honorarsatser

  Ved lønudgifter opererer Velliv Foreningen med følgende satser under Analyse og kampagne:

  For offentligt ansatte konsulenter følger overenskomstfastsat eller faktisk løn. Der skal efter anmodning fra Velliv Foreningen foreligge dokumentation for lønsatser. 

  For interne medarbejdere og private konsulenter på junior kompetenceniveau vurderes lønsatsen indenfor en ramme på maksimalt 515 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 412 kr./timen (uden moms).

  Private konsulenter på senior kompetenceniveau vurderes individuelt inden for en ramme på maksimalt 1.200 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 960 kr./timen (uden moms)

 • Informer om ændringer i projektet

  Bevillinger fra Velliv Foreningen gives under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet i ansøgningen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der ved afvigelser fremsendes en ny projektbeskrivelse samt budget til Velliv Foreningen til godkendelse.

  Planlægges der ændringer til projektet, som for eksempel ændringer i tidsplan, økonomi eller målgruppe skal Velliv Foreningen underrettes og tage stilling til, om tilsagn af bevilling kan opretholdes med de ønskede ændringer. Vurderer Velliv Foreningen, at ændringerne er af en karakter, som gør at grundlaget for bevillingen er ændret væsentligt, bortfalder tilsagn om bevilling.

 • Start ikke projektet før tilsagn 

  Velliv Foreningen støtter ikke allerede igangsatte aktiviteter eller projekter, hvor slutdatoen falder inden svar udsendes. Vent derfor med at påbegynde de centrale aktiviteter i projektet indtil I har fået behandlet jeres ansøgning. I kan dog starte med en behovsanalyse eller lignende, inden projektet går i gang. 

 • Del projektresultater med alle

  Velliv Foreningens uddelingsaktiviteter er almennyttige.

  Støttede projekters resultater skal være frit og offentligt tilgængelige, og Velliv Foreningen kan ligesom alle andre gøre brug af projektets resultater. Også i forbindelse med konsulentfirmaers projekter og forskningsprojekter skal Velliv Foreningen og offentligheden have fuld og fri adgang til og indsigt i rapporter, koncepter, materialer og resultater af projektet.

 • Brug Velliv Foreningens skabeloner

  Brug altid Velliv Foreningens skabeloner, når I udfylder ansøgningsskemaet. I finder skabelonerne i menuen til højre. 

 • Kommuniker om projektet

  Velliv Foreningen ønsker at synliggøre de projekter vi støtter for at udbrede kendskabet til projektet både på landsplan og lokalt, så endnu flere danskere kan blive inspireret til at gøre en indsats for at styrke deres og andres mentale sundhed. Derudover vil vi gerne anerkende bevillingsmodtagernes indsats, og inspirere til, at flere søger midler til projekter hos os.

  Bevillingsmodtagere skal i enhver kommunikation omkring bevillingen og det bevilgede projekt kommunikere, at projektet er støttet af Velliv Foreningen. Foreningen benævnes Velliv Foreningen. 

 • Uddelingsområde: Danmark, Grønland og Færøerne

  Velliv Foreningen støtter projekter og aktiviteter, der gennemføres i Rigsfællesskabet dvs. Danmark, Grønland og Færøerne.