Gå til sidens indhold

Regler for valg og valgbistand

Valg til repræsentantskabet foregår hvert andet år – på skift i Øst- og Vestdanmark. Retningslinjerne for Velliv Foreningens rolle under valget er klart defineret.

I forbindelse med valg, er det et vigtigt princip for os, at vi bistår alle kandidater ens. Det gælder både nyopstillere og genopstillere.

Derfor udvikler og producerer vi ikke valgmateriale personligt til enkelte kandidater, men producerer materialer, som alle kandidater har mulighed for at bestille efter opstillingsfristen. Vi agerer heller ikke valgsekretariat for de opstillede kandidater.

Vi tilbyder dog alle kandidater bistand i forbindelse med opstillingen og udformningen af deres præsentation på vores hjemmeside.

Hvis du vil vide mere, kan du læse foreningens valgregulativ. I valgregulativet finder du reglerne for selve valgets afholdelse, mens du i vores vedtægter finder bestemmelserne for, hvem der kan stille op, og hvordan du stiller op. 

De enkelte repræsentantskabsmedlemmer er valgt for fire år af gangen. Lige nu er der valg i Vestdanmark (Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark). I 2020 var der valg i Østdanmark (Region Sjælland og Region Hovedstaden).