Gå til sidens indhold

Arbejdsprocesser

Fra hierarki til netværk

Børns Vilkår har i et projekt støttet af Velliv Foreningen arbejdet med at sikre god trivsel i en periode med stor vækst og forandringer ved at udvikle ledelsesmetoder, som udfordrer det traditionelle ledelseshieraki. Projektet har hentet inspiration fra sociokratiske arbejdsgange, som er en relativ ny måde at organisere beslutningsprocesser på i mindre og større grupper. Beslutninger træffes gennem samtykke i grupper af en vis størrelse. Disse grupper kaldes cirkler og er selvledende med eget formål og opgaver.

Hent Børns Vilkårs håndbog om Sociokratiske cirkler.

Du kan læse mere om projektet her.

Guide til trivselsapps

I de senere år er en række sundhedsapps og -værktøjer kommet på markedet. Spørgsmålet er, hvad de har at tilbyde i forhold til samtalen om mental sundhed på arbejdspladsen. Velliv Foreningen lavet denne analyse af seks digitale værktøjer, for at gøre det nemmere for SMVer at orientere sig i tilbuddene. 

Gå til guiden.

Det psykosociale arbejdsmiljø

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdernes trivsel og for deres muligheder for at udføre deres arbejdsopgaver. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet en værktøjskasse med viden om, hvad psykisksociale arbejdsmiljø er og konkrete råd og inspiration til, hvordan I kan arbejde med det på jeres arbejdsplads. Indsatsen tager udgangspunkt i seks faser og en gratis spørgeskemaundersøgelse (DPQ) om det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 

Se mere her.

Online-konference: Kan 4 dages arbejdsuge skabe mental sundhed og trivsel?

Psykologisk sikkerhed

Joblife og syv private virksomheder gennem to år har udviklet og afprøvet forskellige metoder og tilgange til at forbedre den psykologiske sikkerhed. Prtojektet arbejdede konstruktiv feedbackkultur samt etablering af ”High Quality”-relationer blandt kollegaer. 

Hent idekatalog her.

Når robotter og cobotter bliver kollegaer

Teknologisk Institut Analyse & Erhvervsfremme har udarbejdet guiden på baggrund af interview med mindre og større danske industrivirksomheder, der anvender robotter eller cobots og er både til ledere og medarbejdere. Hvad skal man være opmærksom på i planlægningsfasen, m­plementeringsfasen og sidenhen? Har medarbejderne eksempelvis været vant til at stå flere sammen, kan de føle sig socialt isolerede, når den nærmeste kollega bliver en robot eller cobot. Det kan gå ud over medarbejderens mentale trivsel, når der er større afstand til de kollegaer, man ellers plejede at tale med om både fagligt og socialt.

Hent guiden her.

Icebreakers og kreative øvelser

Pixibog med øvelser udviklet i et projekt med TrinTrin og tre landbrug - virksomheder med stort fokus på produktion og drift. Projektets formål var at give ledere viden og værktøjer om kreativitet og mental sundhed, der kan bruges i dagligdagen. Bringe fornyet energi og værktøjer ind i arbejdsfællesskabet, og skabe mod til eksperimenter. Materialet indeholder konkrete forslag til icebreakers og øvelser der kan sætte gang i kreativ tænkning. 

Hent pixibogen her.

Værktøjer og arbejdsgange til trivsel i design arbejde

I projektet "Kunsten at trives" er der udarbejdet en række metoder og arbejdsgange til at udforske spørgsmål gennem en kunstnerisk proces.

Introduktion forklarer, hvordan man kan dykke ned i et brændende spørgsmål eller situation og sammensætte metoderne ud fra behov. Processen bygger på Jungs fire psykologiske funktioner, som er: intuition, sansning, det mentale og vores følelser. De fire funktioner, kan beskrives som vores oprindelige måder at vide på.

I værktøjskassen er tre kunst- og naturbaserede metoder, som har vist sig let tilgængelige og virkningsfulde til at opbygge trivsel i de praktiske kreative processer. Metoderne er The other hand; Fülge – kraftdyr og Medicine walk.

Hent baggrundsbeskrivelse.

Hent konkrete værktøjer.

Psykologisk sikkerhed - improvisationsøvelser

Projekt Tryg It-start ville undersøge om øvelser og metoder fra improvisation kan bruges til at udvikle den psykologiske tryghed i et IT-team og herigennem styrke unges plads i teamet.

Med et spørgeskema kan man undersøge graden af psykologisk tryghed i Teamet.

Hent spørgeskema.

I projektet tages afsæt i en model for udviklingen af for psykologisk tryghed udarbejdet af Timothy R. Clark. Modellen beskriver fire stadier: Inklusionstryghed, læringstryghed, bidragstryghed og udfordringstryghed. I materialet er beskrevet i alt 8 øvelser, for hvert område er der to øvelser, der kan bidrage til udvikling af området. 

Hent dokument med beskrivelse af øvelser.