Gå til sidens indhold

Arbejdsprocesser

Fra hierarki til netværk

Børns Vilkår har i et projekt støttet af Velliv Foreningen arbejdet med at sikre god trivsel i en periode med stor vækst og forandringer ved at udvikle ledelsesmetoder, som udfordrer det traditionelle ledelseshieraki. Projektet har hentet inspiration fra sociokratiske arbejdsgange, som er en relativ ny måde at organisere beslutningsprocesser på i mindre og større grupper. Beslutninger træffes gennem samtykke i grupper af en vis størrelse. Disse grupper kaldes cirkler og er selvledende med eget formål og opgaver.

Hent Børns Vilkårs håndbog om Sociokratiske cirkler.

Du kan læse mere om projektet her.

Guide til trivselsapps

I de senere år er en række sundhedsapps og -værktøjer kommet på markedet. Spørgsmålet er, hvad de har at tilbyde i forhold til samtalen om mental sundhed på arbejdspladsen. Velliv Foreningen lavet denne analyse af seks digitale værktøjer, for at gøre det nemmere for SMVer at orientere sig i tilbuddene. 

Gå til guiden.

Det psykosociale arbejdsmiljø

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdernes trivsel og for deres muligheder for at udføre deres arbejdsopgaver. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet en værktøjskasse med viden om, hvad psykisksociale arbejdsmiljø er og konkrete råd og inspiration til, hvordan I kan arbejde med det på jeres arbejdsplads. Indsatsen tager udgangspunkt i seks faser og en gratis spørgeskemaundersøgelse (DPQ) om det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 

Se mere her.

Online-konference: Kan 4 dages arbejdsuge skabe mental sundhed og trivsel?

Psykologisk sikkerhed

Joblife og syv private virksomheder gennem to år har udviklet og afprøvet forskellige metoder og tilgange til at forbedre den psykologiske sikkerhed. Prtojektet arbejdede konstruktiv feedbackkultur samt etablering af ”High Quality”-relationer blandt kollegaer. 

Hent idekatalog her.