Gå til sidens indhold

Spørgsmål om valg

 • Hvorfor er der valg til repræsentantskabet?

  Fordi vi er en medlemsbaseret forening. Medlemsdemokratiet er fundamentet for vores virke, og det er ca. 340.000 medlemmers engagement, der sikrer en bred forankring af vores virksomhed.

  Medlemmerne vælges ind i vores repræsentantskab – foreningens øverste myndighed – hvor de varetager en række centrale opgaver.

  Repræsentanterne:

  - vælger Velliv Foreningens (tidligere kaldet Foreningen Norliv) bestyrelse

  - vælger Vellivs (tidligere kaldet Nordea Liv & Pension) bestyrelse

  - beslutter den overordnede strategi for Velliv Foreningen

  - godkender Velliv Foreningens regnskab

  - træffer beslutning om evt. vedtægtsændringer.

 • Hvornår og hvor ofte er der valg?

  Foreningen er opdelt i fem regioner – med samme geografi som Indenrigsministeriets regioner - og afholder valg hvert andet år.

  Valget foregår på skift mellem de to landsdele Østdanmark (regionerne Hovedstaden og Sjælland) og Vestdanmark (regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland). Det betyder, at der er valg i din region hvert fjerde år.

  Det næste repræsentantskabsvalg afholdes i regionerne Hovedstaden og Sjælland i 2020. Medlemmerne i regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland skal stemme i 2022.

 • Hvem kan stille op til repræsentantskabsvalg i Velliv Foreningen?

  For at kunne stille op skal du opfylde et af følgende kriterier:

  - Du har været medlem af Velliv Foreningen (foreningen Norliv) siden 1. november i året før valgåret

  - Du bor eller har hjemsted i den region, du ønsker at stille op i senest den 10. januar i valgåret

  - Du samler mindst 10 stillere, der vil anbefale dig som kandidat til Velliv Foreningens repræsentantskab – hvis du ikke er genopstiller.

  Hvis du ønsker at stille op på vegne af et selskab/organisation, der er forsikret i Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension), som beskrevet i §4.4 i vedtægterne, skal du enten være direktør eller medlem af bestyrelsen i selskabet/organisationen.

  Derudover må du bl.a. ikke:

  - være ansat i eller eller i bestyrelsen i en konkurrerende virksomhed, som nærmere beskrevet i foreningens vedtægter § 4.3 (e).

  - være ansat i Velliv Foreningen eller Velliv som beskrevet i foreningens vedtægter § 4.3 (d).

  Se alle kriterierne i §§ 3.1 og 4.3-4.6 samt fortolkningsbidraget til foreningens vedtægter § 4.3 (e) i vedtægterne.

 • Kræver det særlige kvalifikationer at blive repræsentant og hvad forpligter jeg mig til?

  Det er ingen formelle kvalifikationer udover de opstillingskrav der er nævnt her på siden – og så at blive valgt. Bliver du valg, skal du være opmærksom på, at du er repræsentant for alle kunderne i Velliv og sætter kursen for Velliv Foreningen. Du er også med til at vælge de personer, der skal sætte kursen i pensionsselskabet. 

 • Hvor meget tid kræver det at være repræsentant?

  Der er som udgangspunkt 2 årlige møder af én dags varighed og som kræver ca. en halv dags forberedelse. Derudover er der mulighed for at repræsentere foreningen ved overrækkelsen af donationer i dit lokalområde. Endelig er der mulighed for at stille op til en række øvrige tillidshverv i organisationen bl.a. bestyrelsen, valgbestyrelsen og nomineringsudvalget. Bliver du valgt til et af disse hverv kræver det væsentlig mere af din tid.

 • Hvordan finder jeg ud af hvilken region jeg bor i?

  Det nemmeste er at tjekke dit sygesikringsbevis, hvor det fremgår i øverste venstre hjørne hvilken region du tilhører.

 • Kan man stille op uanset alder?

  Ja, der er ingen aldersbegrænsninger.

 • Jeg er medlem, men har størstedelen af min pension et andet sted. Er det et problem?

  Det er ikke et problem. Hvis du er forsikringstager i Velliv, er du medlem af Velliv Foreningen. Alle medlemmer kan stille op, uanset hvor stor en opsparing de har i Velliv. Læs mere om kriterier for at stille op her

 • Jeg er ikke dansk statsborger, men bor i Danmark - kan jeg stille op alligevel?

  Det kan du godt. Alle medlemmer, der bor i Danmark, kan stille op til repræsentantskabet. Du skal dog være opmærksom på at alt repræsentantskabets materiale er på dansk og at møderne ligeledes afholdes på dansk. Læs mere om kriterier for at stille op her

 • Jeg har en politisk karriere ved siden af – kan jeg stille op?

 • Hvad er en stiller?

  En stiller er et medlem af Velliv Foreningen i den region, du ønsker at stille op i, der anbefaler, at du stiller op til repræsentantskabsvalget. Stilleren skal være medlem i regionen den 1. november i året før valgåret.

  En stiller kan kun stille for ét andet medlem og er ikke forpligtet til at stemme på den pågældende. Læs mere om krav til medlemskab i foreningen Norlivs valgregulativ og vedtægter.

 • Hvordan finder jeg 10 stillere?

  Det mest oplagte er at finde stillerne på din arbejdsplads, da nogle eller alle dine kolleger højst sandsynligt også er medlem i foreningen. Du kan også sende en stiller-opfordring til personer du kender og har en e-mail-adresse på via opstillingssystemet, som du også registrerer dig i som kandidat. Du finder vores opstillingssystem her. Derudover kan du henvende dig til sekretariatet og komme på vores hjemmeside, hvor vi fører en liste over mulige kandidater, der søger stillere.

 • Kommer det til af fremgå på hjemmesiden, hvem der er stillere?

  Det gør det ikke. Det er kun kandidaten og foreningens valgteam, der kan se stillerne.

 • Hvem må jeg stille for?

  Du må stille for én kandidat og vedkommende skal bo i din region. Hvis du stiller for en kandidat, er du ikke forpligtet til at stemme på vedkommende. Endelig må du ikke stille for dig selv.

 • Hvad er en valgbestyrelse?

  Valgbestyrelsen leder repræsentantskabsvalget i henhold til foreningens vedtægter og valgregulativ.

  Valgbestyrelsen består af tre repræsentantskabsmedlemmer, som er valgt af repræsentantskabet. Alle medlemmer af valgbestyrelsen er valgt uden for den region, hvor der er valg.

   

 • Hvordan foregår valideringen af kandidater?

  Når opstillingsfristen er udløbet, sikrer valgbestyrelsen, at alle krav til kandidater og deres stillere er opfyldt. Herefter orienteres kandidaterne, og listen med kandidater til repræsentantskabsvalget offentliggøres.

 • Hvor mange repræsentanter er der?

  Der er 50 repræsentanter på landsplan, som er fordelt efter regionernes størrelse. Fra og med valg i 2020 i Region Hovedstaden og Region Sjælland vil pladserne være fordelt således:

  • Region Hovedstaden: 17 repræsentanter
  • Region Sjælland: 7 repræsentanter
  • Region Syddanmark: 10 repræsentanter
  • Region Midtjylland: 12 repræsentanter
  • Region Nordjylland: 4 repræsentanter

  Hvor mange pladser, der er på valg i hver region beregnes på baggrund af medlemsfordelingen den 1. november i året før valgåret.

 • Hvad får repræsentanterne i honorar?

  Hvert medlem af repræsentantskabet modtager et årligt honorar på 25.000 kr. samt en mødediæt på 7.500 kr. pr. møde.

  Yderligere honorarer:

  - Medlemmer af valgbestyrelsen 10.000 kr.

  - Bestyrelsesmedlemmer: 125.000 kr.

  - Næstformand: 250.000 kr.

  - Bestyrelsesformand: 375.000 kr.

 • Kan jeg flytte min pension, mens jeg sidder som repræsentant?

  Hvis du flytter hele din pension ud af Velliv, så du ikke længere er forsikringstager, ophører dit medlemskab af Velliv Foreningen. Hvis du ikke er medlem af foreningen, kan du ikke forsætte som repræsentant.

 • Hvem kan stemme ved valget?

  Alle medlemmer af Velliv Foreningen (tidligere kaldet Foreningen Norliv) kan stemme til valget i den region, hvor de bor. Som forsikringskunde i Velliv (tidligere kaldet Nordea Liv og Pension) er du automatisk medlem af Velliv Foreningen. Medlemmer, der er bosat udenfor Danmark, hører valgmæssigt til i Region Hovedstaden.

 • Hvordan stemmer jeg til valget?

  Hvis du er medlem af Velliv Foreningen (tidligere kaldet foreningen Norliv), modtager du op til valget oplysninger om valget. Her kan du læse mere om, hvordan du stemmer. Du kan afgive din stemme på tre måder:

  - Du kan stemme via et link dit valgbrev, hvis du har modtaget det i e-Boks

  - Du kan stemme digitalt på vores hjemmeside med en valgkode, hvis du har modtaget dit valgbrev med posten

  - Du kan benytte en stemmeseddel, der er vedlagt, hvis du har modtaget dit valgbrev med posten.

  Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab overvåger optællingen.

 • Hvem kan jeg stemme på?

  I valgperioden kan du stemme på de opstillede kandidater fra din region til repræsentantskabet. Inden afstemningen starter, laver foreningen en oversigt over de opstillede kandidater.

 • Hvordan informerer Velliv Foreningen om valget?

  Vi henvender os direkte til alle vores stemmeberettigede medlemmer, som modtager en stemmeseddel med posten eller via e-boks.

  Information om repræsentantskabsvalget og kandidaterne finder du i perioden op til valgafstemningerne her på hjemmesiden.

 • Hvad er forskellen på aftalenr., policenr. og forsikringsnr. i forbindelse med valg?

  Når du er kunde hos Velliv (tidligere kaldet Nordea Liv & Pension) har du et aftalenummer. Det er det, som er gældende ift. dit medlemskab af Velliv Foreningen (tidligere kaldet foreningen Norliv) – og derfor også når du skal stemme, stille op eller lignende.

  Man har tidligere kaldt et aftalenummer for et policenummer eller et forsikringsnummer, men i dag bruges betegnelsen aftalenummer.