Gå til sidens indhold

Zoios

Zoios måler medarbejdernes trivsel, stress og eNPS (medarbejdertilfredshed) gennem 11 spørgsmål, der udsendes en gang månedligt. Spørgsmålene besvares over web. Målgruppen er primært kontorvirksomheder.

Tilbagemelding sker på 8 faktorer, hvor man kan se hvilke faktorer som påvirker den samlede trivsel mest.

 

Velliv - Lille illustration til toppen.png

3 gode ting

1. Synliggør indsatsområder til ledelsen på baggrund af relevante indsigter og opmærksomheder.

2. Zoios giver introduktion til værktøjet samt månedlig sparring, om hvordan man kan anvende resultaterne.

3. Få overskuelige spørgsmål der besvares månedligt.

Opmærksomheder

I små organisationer kan anonymiteten i sammenhæng mulighed for at opdele data på baggrundsparametre eventuelt brydes.

Tilbagemelding

Medarbejderen får ikke en personlig tilbagemelding, hverken på egen besvarelse eller på resultater for eget team/afdeling eller virksomheden.
Det er op til ledelsen at melde tilbage til medarbejderne.

Ledelsen kan se medarbejdernes samlede score på trivsel, stress og eNPS på sit dashboard og har mulighed for at opdele resultaterne efter team/afdeling, anciennitet, alder, køn, stilling, løn, lokalitet og evt. andre baggrundsparametre.

Zoios arbejder med 8 faktorer: bidrag, udvikling, socialt, anerkendelse, støtte, mindful, work-life balance, optimisme.

Efter et antal undersøgelser får ledelsen også adgang til analyseforslag udarbejdet af systemet selv.

Velliv - Stor dashboard illustration.png
Eksempel på Zoios' visning

Anonymitet

Der er for organisationer under 25 medarbejdere en anonymitetsgrænse på 3 besvarelser og for større organisationer er grænsen 5.

Øvelser/inspiration


Når der er indsamlet data i 6-9 måneder, modtager ledelsen intelligente forslag til, hvilke drivere, der kan skabe forbedringer i de enkelte afdelinger.

Se hvordan udviklerne selv præsenterer Zoios

Brugervenlighed

Zoios giver adgang til data og indsigter i et overskueligt dashboard til ledelsen. De vigtigste indsigter bliver fremhævet, og der er mulighed for at dykke længere ned i data efter behov. På den måde er det enkelt og intuitivt at lære og kende. Brugergrænsefladen er genkendeligt opbygget med en klassisk menu i siden, hvor der navigeres til forskellige visninger. Første visning er et overblik med tre score for medarbejdernes trivsel, stress og eNPS. Under hver score er udspecificeret nogle opmærksomheder, som giver ledelsen hurtig indikation på evt. udsving eller indsatsområder. Via menuen i siden kan der dykkes yderligere ned i de tre temaer. Også her er visningen overskuelig og brugervenlig med fremhævelse af vigtigste indsigter og forståelige diagrammer.
Ledelsen kan enkelt tage rapporter med indsigter ud og præsentere til medarbejderteams, hvilket letter processen for kommunikation og dialog om trivsel og stress.

Medarbejderen skal ikke forholde sig til andet end en mail, som indeholder et link til spørgeskemaet. Ifølge Zoios tager det ca. 2 min. i gennemsnit at besvare spørgsmålene.

Brugergrænsefladen er enkel at overskue, super brugervenlig. I forbindelse med mange data kommer Zoios med intelligente forslag til forbedring. Det hjælper mig til at se nogle tendenser og sammenhænge, som jeg ikke nødvendigvis havde opdaget.

Leder, der har afprøvet Zoios

Hvad fortæller brugerne

En leder fortæller, at når mange data er indsamlet, begynder Zoios at komme med intelligente forslag til forbedringer. Det hjælper til at se tendenser og sammenhænge, som ikke nødvendigvis var opdaget.

Enkelte medarbejdere oplever, at det kræver en vis opmærksomhed at læse spørgsmålene og besvare korrekt, da rating på eksempelvis 10 kan ændre sig fra at være værst til bedst.

Alt i alt

Zoios er for medarbejderne en enkel løsning med 11 spørgsmål hver måned. For ledelsen er det en omfattende datadrevet løsning med mulighed for at opdele data, benchmarke og få information om, hvilke faktorer, det giver mest mening at ændre på. Hovedfokus er på stress, trivsel og eNPS.

Løsningen har udelukkende fokus på, at ledelsen får informationer, der gør det muligt at skabe organisatoriske forandringer. Medarbejdernes rolle er at besvare.

Det kan være en udfordring, at ledelsen kan analysere sig frem til hvad den enkelte medarbejder svarer ved at bruge de mange muligheder for at opdele data på fx køn, alder, osv.

 • Brugeradministration

  Medarbejdere kan oprettes ved at importere en csv/xlsl fil, eller benytte et REST API som kan integreres med andre systemer og trække medarbejderdata.

 • Support

  Dansk
  Engelsk

  Zoios tilbyder hjælp og sparring på anvendelse og forståelse af data efter behov.

 • GDPR

  Zoios lever op til den danske lovgivning for datasikkerhed (GDPR).

 • Driftsomkostninger

  30 kr./måned per medarbejder.