Gå til sidens indhold

Howdy

Howdy måler stressniveau hos brugeren gennem fem spørgsmål og udregner et samlet stressniveau. Spørgsmålene besvares via app til mobil/tablet eller en browser via desktop cirka hver fjortende dag. Spørgsmålene fokuserer på positive forhold (positive indikatorer), og er udviklet i samarbejde med anerkendte forskere. Der findes 2 andre moduler, med fokus på fysisk velbefindende og engagement og tilfredshed.

howdy app og dashboard.png

3 gode ting

 1. Alarmering som aktiverer et beredskab bestående af erhvervspsykologer, der kontakter medarbejderen direkte anonymt.
 2. Støtte til medarbejdere med konkrete handleanvisninger og manager toolbox til ledelse fx webinar.
 3. Få overskuelige spørgsmål som medarbejderne kan besvare hyppigt.

Opmærksomheder

Løsningen bygger på fem spørgsmål, hvilket betyder, at medarbejdere kan svare strategisk, hvis de ikke ønsker at tiltrække sig opmærksomhed.

howdy coverbillede fb.png

Tilbagemelding

Medarbejderen får en personlig skriftlig tilbagemelding, som er afpasset efter scoren på de besvarede spørgsmål. Der vises et stressindeks, som viser medarbejderens score på de seneste målinger. Hvis stressniveauet er højt, sker en alarmering til medarbejderen, og denne tilbydes forebyggende samtaler med en ekstern (uvildig) psykolog inden for to dage. 

Ledelsen har adgang til at se både det samlede stressniveau for hvert team/afdeling og for de enkelte spørgsmål, samt mulighed for at se, hvor mange medarbejdere, som er i grøn (ingen stress), gul (fare for stress) eller rød (høj stressrisiko). Ved for højt stressniveau i et team, tilbydes der støtte til ledelsen ved opkald.

howdy Dashboard-1024x689.png
Eksempel på Howdys visning

Anonymitet

Ledelsen kan kun se en afdelings besvarelse, når fem og derover har besvaret. Ledelsen kan se hvor mange medarbejdere, som er i grøn, gul og rød, men aldrig hvem.

Ledelsen får ikke at vide, hvis en medarbejder takker ja til en psykologsamtale.

Øvelser/inspiration

Der findes et ressourcebibliotek med bl.a. guides til HR, tips og tricks og webinars. Lederen kan finde konkrete vejledninger til forskellige indsatsområder. Medarbejderen har adgang til øvelser, tips og tricks som dækker over de fem dimensioner, der spørges til i målingen af trivselsniveau.

Se hvordan udviklerne selv præsenterer Howdy

Brugervenlighed

Ledelsen har adgang til et dashboard via en browser. Det er overskueligt og intuitivt at navigerer rundt på platformen. Fra forsiden vises virksomhedens overordnede trivsel med en Howdy-score, og hvordan den har ændret sig over tid. Der er også et overblik over besvarelsesgraden, samt flere detaljer omkring trivsel. Brugergrænsefladen kan tilpasses den enkelte virksomheds/leders behov, sådan at unødvendige data og elementer ikke forstyrrer brugeroplevelsen. Platformen indeholder et visuelt heatmap, der giver overblik over sager og hvilke faktorer, der er årsag til lavere trivsel som fx arbejdspres, private årsager eller samarbejdsudfordringer med kollegaer. Brugergrænsefladen er bygget op, så det er velkendt fra andre it-systemer, og det er nemt at finde hjælp med forklaring på de viste resultater.

Medarbejderen svarer på spørgsmål med sin mobil eller computer. Det er simpelt at svare på spørgsmål, og medarbejderen får et personligt resultat. Medarbejderen får også vist sin Howdy-score, som er let at afkode med tydelig farveindikation. Designet er meget enkelt med en klassisk opbygget brugergrænseflade, som er nem at navigere i uden særlig introduktion.

Jeg får mange flere målinger end den årlige øjebliksmåling, og mere relevant data her - og kan agere hurtigere.

Leder der har afprøvet Howdy

Hvad fortæller brugerne

De brugere, som Velliv Foreningen har interviewet, har modtaget en generel introduktion til Howdy og den samlede digitale løsning ved opstart. Blandt brugerne er der størst interesse i den aktuelle Howdy-score og historikken. De fortæller, at de får præsenteret den vigtigste data først, og kan dykke længere ned i informationer og aggregere data efter ønske. Brugergrænsefladen ligner andre systemer, og har derfor været nem at tage i brug. Hvis der er tvivl om enkelte elementer, kan der nemt findes hjælp og information i Howdy.

Alt i alt

HOWDY måler medarbejderens stressniveau ud fra en besvarelse af fem spørgsmål. Løsningen lægger op til, at den anvendes hyppigt. Løsningen fokuserer både på at medarbejderen skal arbejde med sig selv, samt at ledelsen får anonymiserede informationer, der kan være afsæt for organisatoriske forandringer. Howdy har yderligere fokus på fysisk velbefindende og engagement og tilfredshed.

Det kan være en udfordring, at spørgsmålene ikke direkte kan henføres til, om de handler om arbejdet eller om privatlivet.

 • Brugeradministration

  Der oprettes og redigeres brugere online i Howdy, og der kan importeres eksempelvis via Excel-fil. Der er mulighed for automatisk opdatering af medarbejderdata.

 • Teknisk support

  Dansk
  Engelsk
  Svensk

 • GDPR

  Howdy lever op til den danske lovgivning for datasikkerhed (GDPR).

 • Driftsomkostninger

  De forventede omkostninger er 465 kr./pr. medarbejder pr. år. Der tilbydes særaftaler afhængig af virksomhedens størrelse og rabatter via pensionsselskaber. Kontakt leverandør for et tilbud.

  Se mere på Howdys hjemmeside