Søg til forprojekt

Har du fået en præansøgning godkendt til et større tværgående forskningsprojekt, har du mulighed for at søge op til 200.000 kr. til at gennemføre et forprojekt, inden du udarbejder din endelige ansøgning. Formålet er at give dig mulighed for at indsamle fx mere viden, som vil yderligere kvalificere den endelige ansøgning.

v13.jpg

Velliv Foreningen støtter forprojekter hvis der er behov for:  

  • mere dybdegående viden om de udfordringer, der ligger indenfor projektforslaget, inden I kan udarbejde den endelige ansøgning - eksempelvis udarbejdelse af litteraturreview, indsamling af empiri o.l.    
  • mere præcis viden ift. de indsatser og løsninger, der er vigtige for at komme godt fra start med projektet – eksempelvis input fra fagpersoner mhp. at sikre høj faglig kvalitet ved valg af metoder, redskaber mm. 
  • at forventningsafstemme og etablere samarbejdsaftaler med virksomheder og samarbejdspartnere, der sikrer opbakning til projektet – eksempelvis at afholde møder, hvor I sammen med virksomheder bliver helt klar på form og indhold, udarbejdelse af samarbejdsaftaler mv. 
  • at sikre de bedst mulige kompetencer fra det relevante forskningsmiljø, og at holde fokus på reel tværvidenskabelig forskningsmetodik og arbejdsform.
  • støtte i at rekruttere det nødvendige antal virksomheder.

 

Ansøgningsskema

Vi vurdere ansøgning til forprojekt på baggrund af syv spørgsmål. Besvar kort og præcist max 7-8 linjer til hvert spørgsmål. Send det udfyldte skema til ansoegning@vellivforeningen.dk. Du kan forvente svar inden for 4 uger fra du indsender ansøgningen.  

Hent ansøgningsskema til forprojekt