Nyhed 21.03.2024

Relationsstærk forsknings- og udviklingskonsulent til Velliv Foreningen

Kan du bygge relationer som få, og er du en dygtig facilitator, som kan bringe forskere og arbejdspladser sammen om nye forskningsbaserede løsninger, der kan skabe reelle forandringer på de danske arbejdspladser?

Velliv Remoede 300322 001328

Velliv Foreningen arbejder for at flere danskere på arbejdsmarkedet får et godt liv med overskud. De seneste fem år har foreningen uddelt 388 mio. kroner, støttet flere tusind arbejdspladsindsatser og bevilget 82 mio. kr. til 36 forskningsprojekter for at sikre øget mental sundhed på de danske arbejdspladser.

Hos Velliv Foreningen støtter vi både små og store projekter. Vi støtter praksisnær forskning og arbejder ambitiøst med at sikre, at forskeres viden kan blive til værktøjer, som kommer helt ud til virksomhederne og skaber trivsel og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Til at styrke forskningsindsatsen søger vi nu en udadvendt og relationsstærk forsknings- og udviklingskonsulent, der kan understøtte, at Foreningen fremmer de bedste forskningsprojekter, der er nytænkende og praksisnære. Herudover skal du som forsknings-og udviklingskonsulent facilitere, at forskere, virksomheder og aktører bliver bragt sammen om at producere ny viden, metoder og værktøjer, som i praksis kan gavne arbejdspladser og virksomheder i Danmark.

”Det er fuldstændig afgørende for Velliv Foreningen, at vi støtter forskning som kan bidrage til at løse problemstillinger på arbejdspladserne. Den omfattende debat og opmærksomhed om arbejdsmiljø og mental sundhed understreger for os, at behovet for mere praksisorienteret viden om forebyggelse, der kan øge den mentale sundhed, er enormt, og det er lige præcis i det spændingsfelt vores kommende kollega skal arbejde”. Lars Bo Pedersen, Chef for mental sundhed og kommunikation, Velliv Foreningen

Du er med til at sikre, at viden bliver til praksis på danske arbejdspladser

Som forsknings- og udviklingskonsulent får du ansvaret for at Velliv Foreningens forskningsstøttede aktiviteter følger den strategi vi har på området. Det betyder bl.a., at du skal arbejde for, at der forskes endnu mere i indsatser for mental sundhed ved proaktivt at opsøge, motivere og være i dialog med relevante forskere. Vi er meget inspireret af tilgangen Knowledge transfer and exchange. Du har derfor også til opgave at etablere og facilitere netværk og samarbejdsfora mellem forskere, samt at facilitere videnoverførsel og -udveksling mellem forskere, virksomheder og andre interessenter. Endelig er det dit ansvar at sikre, at Velliv Foreningen støtter de rigtige forskningsprojekter ved at være en synlig, tilgængelig og konstruktiv rådgiver og sparringspartner for forskningsansøgerne.

Dine opgaver spænder over netværksaktiviteter og grundig rådgivning

Vi ønsker at skabe gode rammer for samspillet mellem forskere, aktører og virksomheder med udgangspunkt i de udfordringer arbejdspladserne oplever, og at der udvikles konkrete værktøjer til at styrke den mentale sundhed. Derfor får du en bred opgaveportefølje og en varieret hverdag med følgende ansvarsområder og konkrete opgaver, hvor du arbejder med følgende:

Styrke forskningsmiljøet på området
Ved at opsøge, motivere og rådgive relevante forskere om Velliv Foreningens forskningsambitioner.

Opbygge og facilitere netværk som pipeline til projekter
Udvikler og plejer et netværk af forskere inden for feltet mental sundhed, hvor forskerne bliver inspireret, videndeler og netværker. Dertil kommer at kunne koble potentielle erhvervs- og virksomhedsnetværk til forskningsprojekterne.

Knowledge transfer and exhange
Arrangerer møder og events mellem forskere, virksomheder og et stort felt af relevante stakeholders samt samarbejder med dine kollegaer om at sikre videnoverførsel og -udveksling mellem forskere, virksomheder og andre interessenter, med fokus på at omsætte forskningsresultater til praksis og skabe bæredygtige løsninger.

Rådgivning af ansøgere
Driver vores åbne ansøgninger og calls ift. forskermiljøet, og er en kompetent sparringspartner og rådgiver for forskningsansøgerne.

Behandling af ansøgninger og udvikling af indstillinger  
Behandler ansøgninger, samarbejder med eksterne forskningssagkyndige omkring projektideer og ansøgninger, og udarbejder indstillinger til bestyrelsen.

Følge projekter samt sikre opsamling af og udbredelse af viden
Indgår i styregrupper og følger flere af projekterne tæt. Du sikrer, at der genereres viden, som sættes i spil og omdannes til konkrete værktøjer og metoder, og samarbejder med dine kollegaer om at formidle og videndele om de resultater og redskaber der bliver skabt.

Herudover vil du blive involveret i andre aktiviteter som fx signaturprojekter, folkemøde-deltagelse og deltagelse i netværksmøder mv. sammen med dine dygtige kollegaer. Du skal også bidrage til at vi hele tiden har tydelige arbejdsgange på området og en effektiv systemunderstøttelse af aktiviteterne.

Har du indsigt og erfaring med forskningsprojekter inden for arbejdsmiljø og mental sundhed?

Det vil være en klar fordel sammen med kendskab til sundhedsudfordringer på private SMV-arbejdspladser, som er Velliv Foreningens kernemålgruppe. Vi lægger desuden vægt på, at du har følgende erfaringer og kompetencer:

 • Erfaring med at opbygge og drive netværk og processer samt samle aktører omkring om større projekter/indsatser eller i faglige fora.
 • Kendskab til forskningsmiljøernes rammer og arbejdsbetingelser på vores felt, samt erfaringer med at formidle og binde forskning sammen med virksomheder og de vigtigste aktører omkring dem.
 • Kendskab til forskningsmetoder og forskningstilgange, gerne i feltet arbejdsmiljø, organisationer, ledelse, mentale sundhedsindsatser og psykiske arbejdsmiljøudfordringer på danske arbejdspladser.
 • Har et relevant netværk, fx blandt forskere på området, arbejdsmedicinske klinikker og andre aktører på feltet.
 • Praktisk erfaring med at rådgive om og vurdere forskningsprojekter, alternativt udarbejde forskningsansøgninger.
 • Vant til at arbejde med og præsentere komplekst materiale skriftligt samt formidle og give oplæg/præsentationer ved eksterne arrangementer.
 • Relevant uddannelse, f.eks. folkesundhedsvidenskab, arbejdsmiljøplanlægning, organisationspsykologi, sociologi, antropologi el.lign.
 • Erfaring med projektdeltagelse eller projektledelse af projekter inden for mental sundhed på arbejdspladser er en fordel.

Kan du være katalysator for, at der skabes viden, som bliver bragt i spil?

Som Forsknings- og udviklingskonsulent skal du trives i en udadvendt rolle, hvor du er den, der initierer at folk og fagligheder bliver sat sammen, og der opstår anledninger og muligheder for nytænkende, anvendelsesorienteret forskning. Derfor har vi brug for at du er:

 • Udadvendt og god til at skabe og vedligeholde relationer
 • Energisk og har et godt drive
 • Analytisk og har godt overblik over komplekst materiale og problemstillinger
 • Struktureret og god til at forstå projekter og planer
 • God til skriftlig fremstilling og præsentation
 • Ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
 • Kvalitetsbevidst og med kritisk sans
 • Tillidsfuld og samarbejdsorienteret
 • Serviceminded, fleksibel, hjælpsom og en god sparringspartner og rådgiver.

Vi tilbyder

Velliv Foreningen bor i nye og indbydende lokaler i Ballerup med frokostordning og har et levende sekretariat med højt til loftet. Vi tilstræber en god balance mellem arbejds– og privatliv ved at tilgodese både fleksibilitet for den enkelte og et stærkt arbejdsfællesskab. Der er gode udviklingsmuligheder samt mulighed for at præge og forme jobbet. Du tilbydes gode ansættelsesvilkår, herunder 7 ugers ferie. Lønnen afspejler stillingens ansvar og opgaver samt dine kompetencer og erfaring.

Din ansøgning

Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås i fortrolighed hos Direktør Henriette von Essen-Leise, tlf. 2943 5048. Du er også velkommen til at kontakte chef for Mental Sundhed og Kommunikation Lars Bo Pedersen på lbp@vellivforeningen.dk (fra 2. april). Lars Bo Pedersen bliver din kommende chef. Arbejdsstedet er Lautrupvang 10, Ballerup, og herudover vil der være en række møder ude af huset.

Ansøgning og CV uploades  på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK- 10197) senest den 12. april 2024 kl. 9. Der afholdes samtaler hhv. den 22. og 29. april 2024. Der vil være test mellem første og anden samtale.

Vil du vide mere om Velliv Foreningen, kan du læse mere på vellivforeningen.dk særligt under forskning og projekter eller se foreningens øvrige kommunikationskanaler og platforme.