Gå til sidens indhold
Mental sundhed

Nyt site gør arbejdspladserne klogere på trivselsapps

Velliv Foreningen lancerer guide, der især har til formål at gøre små og mellemstore virksomheder klogere på de mange nye trivselsværktøjer, der er kommet på markedet.

Lille app-foto.png

En række nye digitale værktøjer tilbyder at hjælpe med at starte samtalen om trivslen på arbejdspladsen gennem løbende målinger af eksempelvis stress, arbejdsglæde eller trivsel via computer eller en app.

- Mental sundhed kan være svært at få greb om, men i de forskellige online værktøjer og apps bliver det meget konkret, hvordan man kan komme i gang med at styrke trivslen. Derfor kan sådanne værktøjer være en god måde at komme i gang på. Vi er glade for at kunne stille denne velgennemarbejdede test til rådighed for de danske virksomheder og ikke mindste SMV’erne, så de får et godt grundlag for at vurdere om det skal anskaffes, siger Velliv Foreningens programchef Lars Bo Pedersen. Han understreger dog, at de digitale værktøjer aldrig kan stå alene, men kan være afsæt for den vigtige samtale om trivsel mellem leder og medarbejder.

Det kan være svært at få overblik over de nye tjenester, og derfor har Velliv Foreningen lavet en undersøgelse, der sammenligner de digitale værktøjer. Undersøgelsen er netop gennemført af konsulentvirksomhederne Implement Consulting Group og TeamArbejdsliv. Udvælgelsen af de testede digitale værktøjer er sket på baggrund af en række veldefinerede udvælgelseskriterier.

Seks værktøjer er testet

I alt er seks digitale værktøjer valgt ud og har undergået et testforløb. For at undersøge hvilke udfordringer, der kan være forbundet med opstart og implementering af digitale løsninger, har test-eksperterne fulgt SMV’er, som har gennemgået en opstartsperiode over 1-2 måneder. SMV’erne har repræsenteret forskellige brancher i Danmark fra håndværksfag til IT- og kursusvirksomhed. Leverandørerne af de digitale løsninger har været ansvarlige for opstarten, sådan som de normalt opstarter nye kunder. SMV’ernes medarbejdere og ledelse er blevet interviewet om deres oplevelser, og har præsenteret, hvordan de anvender værktøjerne. For at indsamle viden om brug over en længere periode, er virksomheder, som har anvendt værktøjerne i længere tid, også interviewet.

Det hele er gennemgået, sammenlignet og analyseret i forhold til det mental sundhedsfaglige indhold, funktionalitet og brugervenlighed. Intensionen er ikke at anbefale én løsning frem for en anden, men derimod give SMV’er mulighed for selv at tage stilling til hvilken løsning, der bedst matcher deres behov.

 

De testede værktøjer er

  • GAIS
  • Howdy
  • KOMPIS
  • Peakon
  • Sumondo
  • Woba