Gå til sidens indhold
Forskning

Kvantitativ undersøgelse af COVID-19-krisens betydning for mental sundhed i Danmark

Nyt forskningsprojekt støttet af Velliv Foreningen skal undersøge, hvordan COVID-19-pandemien og ændringer i levevilkår under pandemien påvirker danskernes mentale sundhed.

Billede af person der arbejder hjemme

Nyt forskningsprojekt støttet af Velliv Foreningen skal undersøge, hvordan COVID-19-pandemien og ændringer i levevilkår under pandemien påvirker danskernes mentale sundhed. Projektet vil særligt fokusere på personer, der var i arbejde, inden krisen startede. Velliv Foreningen støtter projektet med 2.653.010 kr. Det sker som led i Velliv Foreningens almennyttige indsats for at fremme danskernes mentale sundhed.

”Projektet vil udnytte en unik mulighed, idet der er adgang til en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført lige før pandemien startede (september-december 2019), som vil blive gen-interviewet i sensommeren 2020 for at vurdere COVID-19 pandemiens betydning på mental sundhed,” siger projektleder professor Lau Caspar Thygesen fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

I projektgruppen indgår seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen, professor Annette Kjær Ersbøll, seniorrådgiver Ola Ekholm, videnskabelig assistent Sanne Pagh Møller og direktør Morten Grønbæk.

Spørgeskemaet blev i december 2019 udsendt til 14.000 personer, og det er de samme, der til sommer bliver spurgt på bagsiden af COVID-19 pandemien. Desuden vil oplysninger fra diverse registre blive inddraget i undersøgelsen.

De kriserelaterede ændringer betydning

Den nuværende pandemi har stor betydning for alle danskeres hverdagsliv og kan medføre angst, bekymring og andre negative psykologiske effekter i den generelle befolkning. Desuden vil mange danskeres levevilkår blive påvirket med arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed på grund af den gennemgribende nedlukning af Danmark. Formålet med projektet er at vise, hvordan COVID-19 og de kriserelaterede ændringer i levevilkår med arbejdsløshed og midlertidig hjemsendelse påvirker mental helbred. Desuden vil projektet identificere og beskrive særligt sårbare grupper.

”Projektet er en helt unik mulighed for at samle data i real tid. Statens Institut for Folkesundhed gennemførte en kæmpe kvantitativ måling kort før corona-lockdown, der nu kan sammenlignes med en identisk efter krisen. Det er fantastisk, at Statens Institut for Folkesundhed har kunnet rykke hurtigt og udnytte allerede igangværende forskning til at dykke ned i den særlige situation, vi står i lige nu,” siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv Foreningen. Han uddyber, at resultatet meget vel kan være relevant input til fremtidige prioriteringer af Velliv Foreningens indsatser, idet undersøgelsen vil give mulighed for at gå i dybden med temaer omkring mental sundhed på eksempelvis brancheniveau.

Tre COVID-19-projekter

Det kvantitative projekt vil supplere to allerede igangsatte kvalitative forskningsprojekter, som Velliv Foreningen har støttet, der ligeledes undersøger månederne med COVID-19s betydning for den mentale sundhed. Det drejer sig om et projekt under Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) med forsker Malene Friis Andersen i spidsen, der undersøger krisens indvirkning på arbejdsfællesskabet på arbejdspladserne. Og et andet på Aalborg Universitet, med Thomas Bredgaard som projektleder, der vil dokumentere, studere og analysere begivenhedens betydning bredt i et arbejdshistorisk- og samfundsmæssigt perspektiv.

 

 

Relaterede nyheder
Forskning

Forskere vil undersøge hvordan COVID-19-krisen påvirker arbejdsfællesskabet og den mentale sundhed i private virksomheder

Nyt forskningsprojekt undersøger, hvordan den ekstraordinære situation påvirker arbejdsfællesskabet og mental sundhed i private virksomheder. Velliv Foreningen støtter projektet med 2,5 mio. kr. Til efteråret er forskerne klar med konkrete værktøjer til virksomhederne.

Læs mere
Mental sundhed

Tilbage efter corona-nedlukning

Nu vender ansatte tilbage til en hverdag med fysisk fremmøde på arbejdspladsen Det kræver en indsats at samle arbejdspladsen igen. ArbejdsmiljøCentret har med midler fra Velliv Foreningens Akutpulje udarbejdet et værktøj, der kan understøtte processen.

Læs mere
Forskning

Forskere vil undersøge enestående øjeblik i dansk arbejdslivshistorie

Forskere ved Aalborg Universitet vil det næste år undersøge, hvilke forandringer Corona-krisen har for både de udearbejdende, de hjemmearbejdende og de hjemsendte. Velliv Foreningen støtter projektet, der skal undersøge et enestående øjeblik i dansk arbejdslivshistorie, med 3 millioner kr.

Læs mere