Gå til sidens indhold

Opstillingskriterier

Som medlem af Velliv Foreningen kan du stille op til valget til repræsentantskabet, hvis du opfylder mindst et af de nedenstående kriterier.

Senest den 1. november i året før valgåret skal du: 

  • Være forsikringstager i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S. 
  • Være direktør eller bestyrelsesmedlem i et selskab/organisation, der er forsikret i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, som beskrevet i § 4.4 i vedtægterne.

Senest den 10. januar i valgåret skal du, eller det/den selskab/organisation, du stiller op på vegne af, være bosat eller have hjemsted i den region, du stiller op i.

I 2024 er der valg i Region Sjælland og Region Hovedstaden og det er en af disse regioner, du skal bo eller have hjemsted i. Hvis du bor i Region Hovedstaden eller i Region Sjælland kan du stille op til repræsentantskabet i Velliv Foreningen fra den 7. november 2023. 

Se alle kriterierne i § 3.1 og §§ 4.3 - 4.6 i vedtægterne.

Regionerne i Velliv Foreningen følger Indenrigsministeriets regionsgrænser. 

Derudover må du blandt andet ikke: 

  • Være ansat eller i ledelsen i en konkurrerende virksomhed, som nærmere beskrevet i foreningens vedtægter § 4.3(e), hvortil der findes et fortolkningsbidrag. 
  • Være ansat i Velliv Foreningen F.M.B.A., Velliv, Pension & Livsforsikring A/S eller et af disses datterselskaber, som beskrevet i foreningens vedtægter § 4.3(d). 

Se alle kriterierne i § 3.1 og §§ 4.3 - 4.6 i vedtægterne.

 

Stillere

For at stille op, skal du finde mindst 10 stillere, der vil anbefale dig som kandidat til Velliv Foreningens repræsentantskab. 

En stiller er et medlem af Velliv Foreningen (forsikringstager i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S), der anbefaler, at du stiller op til repræsentantskabsvalget. Stilleren skal bo i samme region, som du stiller op i, senest den 1. november i året før valgåret. 

En stiller kan kun stille for et enkelt medlem og er ikke forpligtet til at stemme på den pågældende. En stiller må ikke være ansat i Velliv Foreningen F.M.B.A., Velliv, Pension & Livsforsikring A/S eller et af disses datterselskaber, som beskrevet i foreningens vedtægter § 4.3(d). 

Det er ikke muligt at indsende nye stillere efter fristens udløb, hvor stillerne valideres. Frist for at indsende stillere er 10. januar 2024. 

 

Forskel på forsikringstager og forsikret

En forsikringstager er den person, der har tegnet en forsikringspolice og står registreret som forsikringstager på policen. Den forsikrede er den person, der er dækket af forsikringen. I nogle tilfælde er dette en og samme person, i andre tilfælde er det to forskellige personer, eller person og virksomhed. 

Det er kun forsikringstagere, der er medlemmer af Velliv Foreningen, og dermed kan være opstillingsberettigede.

 

Har du spørgsmål om valget? 

 

Malene Dalmark Espeland

Malene Dalmark Espeland

Projektleder