Gå til sidens indhold

Spørgsmål om bonus generelt

 • Får jeg bonus hvert år?

  I de år, hvor overskuddet er på mere end 1 % af foreningens samlede formue, kan repræsentantskabet beslutte, at der skal udbetales bonus til medlemmerne. Beslutningen om (og hvor meget), der skal udbetales i bonus, afhænger af foreningens samlede økonomi.

 • Hvad er kriterierne for at få bonus?

  Du skal være medlem af Velliv Foreningen den 31. december i det år, hvor bonussen beregnes. For at være berettiget til bonusudbetaling i 2019, skal du altså have været medlem af foreningen den 31. december 2018. Du skal også være medlem den dag, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling af bonus til medlemmerne. Det var den 28. marts i 2019. Datoen varierer fra år til år, da den afhænger af datoen for repræsentantskabets ordinære møde.

  Derudover skal du have oplyst dit CPR- eller CVR-nummer til Velliv og have en NemKonto. De sidste to krav skal dog først være opfyldt den 30. november i udbetalingsåret, dvs. 30. november 2019 for den bonus, der er beregnet på grundlag af din opsparing i 2018. Har du ikke fået tilmeldt en bankkonto til NemKonto endnu, kan du derfor stadig nå det. Du gør det på nemkonto.dk.

 • Hvordan beregnes min bonus?

  Din bonus beregnes på baggrund af din samlede opsparing hos Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension) den 31. december 2018.

 • Hvad er grundbonus?

  Grundbonus er for dig, der enten har en forsikring og ingen opsparing, eller for dig, der havde en opsparing på mindre end 86.207 kr. den 31. december 2018.

  Grundbonussen er på 125 kr. og udbetales, så alle medlemmer kan mærke, at det er gået foreningen godt, også selvom det enkelte medlem ikke har en stor opsparing.

 • Hvad er opsparingsbonus?

  Du får opsparingsbonus, hvis din samlede opsparing i Velliv (det tidligere) Nordea Liv & Pension var på 86.207 kr. eller mere den 31. december 2018. Opsparingsbonus er på 0,14 % af din samlede opsparing den 31. december 2018.

 • Hvem har besluttet, at jeg skal have bonus?

  Det er en beslutning, der blev truffet på det ordinære repræsentantskabsmøde den 28. marts 2019. I de år, hvor overskuddet er på mere end 1 % af foreningens samlede formue, kan repræsentantskabet beslutte, at der skal udbetales bonus til medlemmerne.

 • Hvem kontakter jeg, hvis jeg mener, der er fejl i min bonusberegning?

  Hvis du mener, at der er fejl i din bonusberegning, skal du kontakte vores bonushotline på 70 330 331.

 • Jeg vil ikke have min bonus, hvad gør jeg?

  Kontakt vores bonushotline på 70 330 331.

 • Kan jeg donere mit bonusbeløb til en velgørende organisation, forening eller andet?

  Det kan du godt -men vi kan desværre ikke gøre det for dig. Når du har modtaget bonusudbetalingen, må du selv give pengene videre. Husk at du fortsat skal betale skat af bonusudbetalingen.