Gå til sidens indhold

Spørgsmål om bonus generelt

Hvis du er medlem af Velliv Foreningen og opfylder bonuskriterierne, får du udbetalt din bonus i maj. Er du bonusberettiget, får du besked om din individuelle bonus forud for udbetaling.

 • Får jeg bonus hvert år?

  I de år, hvor overskuddet er på mere end 1 % af foreningens samlede formue, kan repræsentantskabet beslutte, at der skal udbetales bonus til medlemmerne. Beslutningen om (og hvor meget), der skal udbetales i bonus, afhænger af foreningens samlede økonomi.

 • Hvad er kriterierne for at få bonus?

  Du skal være medlem af Velliv Foreningen den 31. december i det år, hvor bonussen beregnes. For at være berettiget til bonusudbetaling i 2021, skal du altså have været medlem af foreningen den 31. december 2020. Du skal også være medlem den dag, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling af bonus til medlemmerne. Det var den 25. marts i 2021. Datoen varierer fra år til år, da den afhænger af datoen for repræsentantskabets ordinære møde.

  Derudover skal du have oplyst dit CPR- eller CVR-nummer til Velliv og have en NemKonto. De sidste to krav skal dog først være opfyldt den 30. november i udbetalingsåret, dvs. 30. november 2021 for den bonus, der er beregnet på grundlag af din opsparing i 2020. Har du ikke fået tilmeldt en bankkonto til NemKonto endnu, kan du derfor stadig nå det. Du gør det på nemkonto.dk.

 • Hvordan beregnes min bonus?

  Din bonus beregnes på baggrund af din samlede opsparing hos Velliv den 31. december i året før bonussen besluttes. For din bonus i 2021 betyder det din samlede opsparing pr. 31. december 2020. I 2021 er bonussatsen 0,14 %. 

 • Hvad får jeg i bonus?

  Hvis du har en lille opsparing eller en forsikringsordning , får du en grundbonus på 125 kr. Grundbonus er for dig, der enten har en forsikring og ingen opsparing, eller for dig, der havde en mindre opsparing den 31. december 2020. Grundbonussen er på 125 kr. og udbetales hvis du har en opsparing, der er mindre end 86.211 kr. 

  Hvis du har en større opsparing , får du en opsparingsbonus, som er en procentdel af din pensionsopsparing. Procentsatsen er 0,14 %. Din bonus beregnes på baggrund af din samlede opsparing pr. 31. december i det foregående regnskabsår.

 • Hvem har besluttet, at jeg skal have bonus?

  Det er en beslutning, der blev truffet på det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. marts 2021. I de år, hvor overskuddet er på mere end 1 % af foreningens samlede formue, kan repræsentantskabet beslutte, at der skal udbetales bonus til medlemmerne.

 • Hvem kontakter jeg, hvis jeg mener, der er fejl i min bonusberegning?

  Hvis du mener, at der er fejl i din bonusberegning, skal du kontakte vores bonushotline på 70 330 331.

 • Jeg vil ikke have min bonus, hvad gør jeg?

  Kontakt vores bonushotline på 70 330 331.

 • Kan jeg donere mit bonusbeløb til en velgørende organisation, forening eller andet?

  Det kan du godt - men vi kan desværre ikke gøre det for dig. Når du har modtaget bonusudbetalingen, må du selv give pengene videre. Husk at du fortsat skal betale skat af bonusudbetalingen.

 • Hvordan år jeg min bonus?

  Din bonus bliver udbetalt til din NemKonto. Derfor skal du have en aktiv NemKonto for at få din bonus. Aktivér eller opret en NemKonto inden 30. november i udbetalingsåret gennem din bank eller NemKonto.dk Derudover skal du have oplyst dit CPR eller CVR nummer til Velliv på telefon 70 33 34 40 , hvis du er blevet bedt om det. Deadline for dette er ligeledes 30. november i udbetalingsåret.