Gå til sidens indhold

Spørgsmål om bonus

I de år med overskud kan der udbetales bonus. Se videoen, der forklarer hvordan pengene arbejder i forhold til pension, bonus og almennyttige uddelinger.

 • Hvem bestemmer, om der skal udbetales bonus?

  Velliv Foreningen bygger på medlemsdemokrati. Det betyder, at det altid er repræsentantskabet, der beslutter, hvad et overskud skal gå til. Repræsentantskabet er valgt af medlemmerne. Som medlem kan du derfor altid få indflydelse – enten ved at stemme eller selv at stille op til repræsentantskabet.
  Du kan læse mere om repræsentantskabet, og hvordan du har indflydelse ved at stemme eller stille op til repræsentantskabet her.

 • Hvad har indflydelse på, om der udbetales bonus?

  Der er mange forskellige forhold, som har indflydelse på, om du får bonus. For det første kræver det, at der er et overskud. Det betyder, at der skal være et positivt afkast af Vellivs formue, da Vellivs overskud og afkast af Velliv Foreningens investeringer udgøre Velliv Foreningens samlede overskud. For det andet påvirker den globale situation med bl.a. høj inflation, krig mv. finansmarkederne, som derfor vil have en effekt på afkastet af investeringerne. For det tredje er Velliv Foreningen en demokratisk forening, og derfor er det i sidste ende altid repræsentantskabet, som beslutter, hvordan et eventuelt overskud skal anvendes.

 • Hvorfor får jeg ikke bonus i år?

  Velliv Foreningen udbetaler kun bonus, hvis der er overskud og dermed positivt resultat i Velliv Foreningens årsregnskab. Hvis ikke der er overskud, er der ikke noget at betale bonus af, og derfor vil der ikke blive udbetalt bonus i 2023.

 • Kan jeg forvente at få bonus næste år?

  Historisk har Velliv Foreningen udbetalt bonus, fordi der har været overskud. Siden 2018 har Velliv Foreningen årligt udbetalt mellem 200-400 mio. kr. i bonus til medlemmerne. Selvom der aldrig er garantier for, at der næste år vil være overskud, har vi positive forventninger. Derfor håber vi selvfølgelig også, at det næste år igen bliver muligt at udbetale bonus.