Gå til sidens indhold

Timepriser

Velliv Foreningen har lavet følgende retningslinjer i forhold til timepriser for Vores arbejdsplads, Vores område, Vores branche, Analyse og kampagne. Velliv Foreningen vurderer som en del af den samlede ansøgning også de kompetencer, der er til stede i projektet. Herud fra fastslås en bevilliget timepris.

Timepriser for eksterne konsulenter 

AC’ere med relevant uddannelse og lang erfaring

Konsulenter med en relevant psykologisk eller organisationsfaglig uddannelse såsom cand. psych. aut. og cand. merc. psyk. cand.scient.pol, cand.soc. eller lignende med minimum 7 års erfaring kan få max. 1.200 kr.

Det samme gælder eksterne konsulenter med en relevant uddannelse indenfor kampagne eller analyseaktiviteter så som kommunikations- eller analysefaglige kandidater med minimum 7 års erfaring.

Har konsulenten mellem 5-7 års erfaring, vil den bevilligede timepris ligge mellem 515-1.200 kr. afhængig af erfaring og uddannelse.

 

Nyuddannede AC’ere

Eksterne nyuddannede konsulenter fx cand. psych., cand. merc. psyk, cand. scient soc. o.l., med op til 5 års erfaring, kan max få 515 kr.  

Eksterne nyuddannede konsulenter fx cand. psych., cand. merc. psyk, cand. scient soc. o.l., med op til 5 års erfaring, fra autoriseret arbejdsmiljørådgiverhus kan max få 950 kr.  

 

Konsulenter med mellemlang uddannelse og AC’ere uden psykolog eller organisationsfaglig uddannelse

Psykoterapeuter, coaches, konsulenter med anden organisationsfaglig baggrund og minimum 10 års erfaring kan bevilliges mellem 515-950 kr.

 

Konsulenthuse med interne projekter

Hvis konsulenthuse er projektejere i projekter, hvor deres kompetencer er deres kerneydelse og forretningsområde, vil principperne for eksterne konsulenters aflønning, være gældende.

Konsulenter med lang erfaring og en relevant uddannelse med minimum 7 års erfaring kan få max 1.200 kr.
Nyuddannede konsulenter med op til 5 års erfaring kan max få 515 kr.
Studentermedhjælpere kan max. bevilliges en timesats på 235 kr.   

 

Timepriser interne

Interne timepriser beror på en konkret vurdering ud fra cv efter samme principper som ovenstående, men på et lavere niveau. Oftest vil en intern koordinator på et arbejdspladsprojekt eller en koordinerende funktion på et brancheprojekt have en timesat i spændet mellem 250-375 kr. for en færdiguddannet fuldtidsansat. Det er bruttolønnen, der er timesatsen.

Angiv navne på personer i budget

I budgettet angives nederst navne på de personer, der skal udføre de konkrete aktiviteter, således vi kan vurdere timeprisen i relation til medarbejderes kompetencer. 

De omkostninger der er til administration og lignende, skal ikke indregnes som overhead, men påføres som administrationsomkostninger.