Gå til sidens indhold

Det kan I søge til

Velliv Foreningen støtter den enkelte arbejdsplads i at arbejde med at forebygge mentale sundhedsudfordringer og styrke arbejdsfællesskab, trivsel og arbejdsglæde.

Aktiviteterne skal tage afsæt i velafprøvede og praksisnære værktøjer og metoder, som understøtter virksomhedens mål om at skabe trivsel og fremme mental sundhed.

Det kan være:

  • Implementering af trivsels- og stresspolitik.
  • Trivselsundersøgelse for kortlægning af udfordringer og udarbejdelse af handleplan for forebyggende indsatser. Dog ikke lovpligtig APV.
  • Tidlig indsats til forebyggelse af stress.
  • Implementering af psykologisk sikkerhed.
  • Implementering af en positiv feedback- og feedforward kultur.

I kan søge til en indsats for hele arbejdspladsen eller en indsats målrettet, unge og førstegangsansatte, lederne eller seniorer.

Vær konkret i ansøgningen

Ansøgningerne skal tage afsæt i en konkret udfordring, og det skal beskrives, hvordan aktiviteterne kan løse udfordringen. Aktiviteterne skal være indsatser, metoder og værktøjer, der er velafprøvede, og som har vist sig effektfulde i tidligere lignende indsatser.

Beskriv tydeligt indholdet i de aktiviteter, I ønsker at gennemføre. I skal også tydeligt beskrive, hvilke tegn på forandringer I forventer at se på jeres virksomhed i hverdagen. Det er med til at sikre, at den viden og de erfaringer I får, bliver til nye rutiner og en ny praksis i hverdagen.

Få alle med

Velliv Foreningen ser gerne at ledere, HR-ansvarlige, medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter er engageret i ansøgningen. Ansøger kan samarbejde med eksterne konsulentfirmaer og rådgivere, men ansøgningen tegnes af arbejdspladsens ledelse, som også hæfter for en evt. bevilling.

Hør om projektet hos KW Betonteknik