Gå til sidens indhold

Viden og formidling

Med indsatsområdet viden og formidling har Velliv Foreningen fokus på udfordringer og muligheder for at fremme god mental sundhed i og udenfor arbejdslivet som følge af større teknologiske og strukturelle forandringer i samfundet.

Målsætning

Med indsatsområdet viden og formidling har Velliv Foreningen fokus på gennem forskning, analyser, formidling og bredere indsatser at klarlægge konsekvenser af større teknologiske og organisatoriske forandringer i samfundslivet og arbejdslivet. Målet er at indsamle og udbrede viden og metoder, så samfundet og arbejdspladserne tidligt kan sætte ind med forebyggende aktiviteter der styrker flere menneskers mentale sundhed.

Temaer

Eksempler på temaer:

  • Digitalisering
  • Robotter som kollega
  • Ændringer i ansættelsesformer og tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Nye ledelses- og arbejdsformer
  • Kommunikationsteknologi/sociale medier
  • Sammenhæng mellem fysisk og mental sundhed
  • Vi støtter gerne analyser, udredninger og formidlingsindsatser, der udvikler ny viden og nye metoder. Det kan også være projekter, vi udvikler i dialog med faglige partnere f.eks. i større indsatser og samarbejder med flere deltagende finansieringskilder.

Støttens størrelse

En bevilling til en ansøgning indenfor indsatsområdet viden og formidling udgør minimum 50.000 kr. og der er ikke noget loft over bevillingsstørrelser.

Timesatser ved lønudgifter 

For almindelige projekter:

For offentlig ansatte konsulenter følger overenskomstfastsat eller faktisk løn. Der skal efter anmodning fra Velliv Foreningen foreligge dokumentation for lønsatser. 

For interne medarbejdere og private konsulenter på junior kompetenceniveau vurderes lønsatsen indenfor en ramme på maksimalt 500 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms).

Private konsulenter på senior kompetenceniveau vurderes individuelt inden for en ramme på maksimalt 832 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 665 kr./timen (uden moms)

For forskning:

Projekter, der udføres af offentligt ansatte forskere, honoreres med overenskomstfastsat eller faktisk løn. Der skal efter anmodning fra Velliv Foreningen foreligge dokumentation for lønsatser.

Projekter, der udføres af forskere, som ikke er offentligt ansatte – eller ikke i det pågældende projekt de facto er offentligt ansatte – vurderes individuelt indenfor en ramme på maksimalt 625 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 500 kr./timen (uden moms).

Ansøgning

Ansøgninger modtages løbende op til 3 årlige frister og besluttes ved 3 årlige uddelingsrunder.