Gå til sidens indhold

Viden og formidling

Med indsatsområdet viden og formidling har Velliv Foreningen fokus på udfordringer og muligheder for at fremme god mental sundhed i og udenfor arbejdslivet som følge af større teknologiske og strukturelle forandringer i samfundet.

Målsætning
Med indsatsområdet viden og formidling har Velliv Foreningen fokus på gennem forskning, analyser, formidling og bredere indsatser at klarlægge konsekvenser af større teknologiske og organisatoriske forandringer i samfundslivet og arbejdslivet. Målet er at indsamle og udbrede viden og metoder, så samfundet og arbejdspladserne tidligt kan sætte ind med forebyggende aktiviteter der styrker flere menneskers mentale sundhed.

Temaer
Eksempler på temaer:

  • Digitalisering
  • Robotter som kollega
  • Ændringer i ansættelsesformer og tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Nye ledelses- og arbejdsformer
  • Kommunikationsteknologi/sociale medier
  • Sammenhæng mellem fysisk og mental sundhed
  • Vi støtter gerne analyser, udredninger og formidlingsindsatser, der udvikler ny viden og nye metoder. Det kan også være projekter, vi udvikler i dialog med faglige partnere f.eks. i større indsatser og samarbejder med flere deltagende finansieringskilder.

Støttens størrelse
En bevilling til en ansøgning indenfor indsatsområdet viden og formidling udgør minimum 50.000,- kr. og der er ikke noget loft over bevillingsstørrelser

Ansøgning
Ansøgninger modtages løbende op til 3 årlige frister og besluttes ved 3 årlige uddelingsrunder.