Gå til sidens indhold

Lokale indsatser

I denne vejledning kan du se hvilke projekter du kan søge til og de krav, Velliv Foreningen stiller til ansøgningen. I det følgende er eksempler på ting vi beder dig dokumentere og uploade i forbindelse med at du udfylder en ansøgning.

Målsætning for lokale indsatser

Med lokale aktiviteter har Velliv Foreningen fokus på at engagerede borgere, foreninger og virksomheder støttes i at virkeliggøre aktiviteter i dagligdagen, så flere mennesker får hjælp til at styrke deres mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane.

Aldersgruppe til indsatser

Aldersgruppen til indsatser er afgrænset til unge, voksne og ældre i alderen 20-75 år.

Temaer du kan søge til

Eksempler på projekttemaer med afsæt i lokale behov kan være:

 • lokale aktiviteter
 • frivilligindsatser
 • arrangementer
 • møder og kurser
 • formidlingsaktiviteter

Vi støtter gerne afprøvning af initiativer, nye ideer og tiltag med lokal forankring.

Størrelse på bevillinger

En bevilling til en lokal indsats kan max. udgøre 50.000 kr. Velliv Foreningen kan beslutte kun at bevilge en del af det ansøgte beløb. Ansøgere opfordres til om muligt at supplere med anden ekstern finansiering.

Ansøgningsfrister

Ansøgninger modtages løbende op til tre årlige frister og besluttes ved tre årlige uddelingsrunder. Se de aktuelle terminer i fanen ”Ansøgningsfrister og svar”

Dokumentation for deltagere til indsatser

Mange ansøgninger handler om indsatser i forbindelse med en etableret institution eller en allerede præcis og kendt målgruppe af deltagere. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du i ansøgningen beskrive, hvordan deltagere eller brugere til indsatsen findes. Er der allerede deltagere eller brugere til den indsats du søger til, kan du oplyse antallet.

Desuden er det vigtigt at du beskriver, hvordan disse deltagere konkret indgår i indsatsen. Det kan f.eks. gøres ved at vedhæfte en oversigt over deltagere eller skriftlige tilsagn fra samarbejdsparter.

 

Dokumentation for ansøgers og centrale projektdeltageres kompetencer og erfaring

Mange ildsjæle, idemagere, enkeltpersoner og konsulenter søger om midler til indsatser for et lokalt fællesskab, hvor indsatsen i større eller mindre grad gennemføres af dem selv.

For at Velliv Foreningen kan vurdere, om du som ansøger er egnet til at stå for gennemførelsen af et succesfuldt projekt, har vi behov for at du beskriver din viden og de erfaringer, du trækker på til projektet. Det kan du f.eks. gøre i et kort vedhæftet CV eller ved at opliste det i et dokument.

Beskrivelse af indsatsen

Velliv Foreningen støtter gode lokale ideer, der gør en positiv forskel for den mentale sundhed. Derfor beder vi dig om i ansøgningsskemaet at beskrive:

 • de udfordringer en bevilling skal afhjælpe
 • omfanget af udfordringerne
 • den konkrete indsats du som ansøger vil iværksætte
 • det der skal komme ud af indsatsen

Satser for timelønninger og honorarer i 2021

Ved lønudgifter opererer Velliv Foreningen med følgende satser under indsatsområde 1:

For ansatte i diverse funktioner i civilsamfundet (eksempelvis på væresteder, i frivilligcentre og lignende) vurderes timesatsen inden for en ramme på maksimalt 250 kr./timen.

Ved brug af rådgivere og eksterne specialfunktioner i civilsamfundet gælder en timesats på maksimalt 500 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms).

For arbejdspladser, der søger under indsatsområde 1, gælder følgende takster:

For interne medarbejdere og private konsulenter på junior kompetenceniveau vurderes lønsatsen indenfor en ramme på maksimalt 500 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms)

Private konsulenter på senior kompetenceniveau vurderes individuelt inden for en ramme på maksimalt 832 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 665 kr./timen (uden moms)

Satserne justeres hvert år pr. 1/1 med en procentsats svarende til den gennemsnitlige ændring i lønningerne på det private arbejdsmarked i det forudgående år.

Bemærk i øvrigt

Inden du laver en ansøgning, vil vi anbefale, at du læser vejledningen under fanen ”Det støtter vi ikke” og under ”Gode råd og krav til ansøgninger”, som dækker flere af Velliv Foreningens indsatsområder.

Vi støtter ikke:

 • Aktiviteter, hvor målgruppen er børn og unge, som ikke er primært erhvervsaktive
 • Den ældste gruppe i samfundet (75+)
 • Privatpersoner, herunder rejser, studielegater
 • PHD-stipendiater
 • Aktiviteter, der tager sigte på behandling i det psykiatriske behandlingssystem 
 • Projekter, der alene tager sigte på anskaffelser, f.eks. private anskaffelser, træningsværktøjer, redskaber, transportmidler, IT-udstyr osv.
 • Projekter, hvor byggeri eller anlæg er hovedformålet
 • Forskning, der ikke er praksisorienteret eller ikke tager sigte på innovation
 • Politiske organisationer, politiske formål og religiøst funderede aktiviteter
 • Opgaver vi vurderer allerede løses godt i det offentlige system eller i privat virksomhed
 • Almindelig drift

Derudover er der en række personer, der ikke kan modtage støtte. Læs mere her.