Gå til sidens indhold

Lokale indsatser

Med lokale aktiviteter har Velliv Foreningen fokus på aktiviteter, der gør en forskel i dagligdagen ved at modvirke mentale udfordringer som ensomhed, følelsen af angst, isolation, mobning og chikane.

Målsætning

Med lokale aktiviteter har Velliv Foreningen fokus på at engagerede borgere, foreninger og virksomheder støttes i at virkeliggøre aktiviteter i dagligdagen, så flere mennesker får hjælp til at styrke deres mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane.

Temaer

Eksempler på temaer med afsæt i lokale behov kan være:

 • lokale aktiviteter
 • frivilligindsatser
 • arrangementer
 • møder og kurser
 • formidlingsaktiviteter
 • Vi støtter gerne afprøvning af initiativer, nye ideer og tiltag med lokal forankring.

Støttens størrelse

En bevilling til en lokal indsats kan max. udgøre 50.000 kr.

Ansøgning

Ansøgninger modtages løbende op til tre årlige frister og besluttes ved tre årlige uddelingsrunder.

Timesatser og honorarer 

Ved lønudgifter opererer Velliv Foreningen med følgende satser under indsatsområde 1: 

For ansatte i diverse funktioner i civilsamfundet (eksempelvis på væresteder, i frivilligcentre og lignende) vurderes timesatsen inden for en ramme på maksimalt 250 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 200 kr./timen (uden moms)

Ved brug af rådgivere og eksterne specialfunktioner i civilsamfundet gælder en timesats på maksimalt 500 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms)

For arbejdspladser, der søger under indsatsområde 1, gælder følgende takster: 

For interne medarbejdere og private konsulenter på junior kompetenceniveau vurderes lønsatsen indenfor en ramme på maksimalt 500 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms)

Private konsulenter på senior kompetenceniveau vurderes individuelt inden for en ramme på maksimalt 832 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 665 kr./timen (uden moms)

Satserne justeres hvert år pr. 1/1 med en procentsats svarende til ændringen i nettoprisindexet i det forudgående år.

Vi støtter ikke:

 • Aktiviteter, hvor målgruppen er børn og unge, som ikke er primært erhvervsaktive
 • Den ældste gruppe i samfundet (75+)
 • Privatpersoner, herunder rejser, studielegater
 • PHD-stipendiater
 • Aktiviteter, der tager sigte på behandling i det psykiatriske behandlingssystem 
 • Projekter, der alene tager sigte på anskaffelser, f.eks. private anskaffelser, træningsværktøjer, redskaber, transportmidler, IT-udstyr osv.
 • Projekter, hvor byggeri eller anlæg er hovedformålet
 • Forskning, der ikke er praksisorienteret eller ikke tager sigte på innovation
 • Politiske organisationer, politiske formål og religiøst funderede aktiviteter
 • Opgaver vi vurderer allerede løses godt i det offentlige system eller i privat virksomhed
 • Almindelig drift

Derudover er der en række personer, der ikke kan modtage støtte. Læs mere her.