Gå til sidens indhold

Gode råd og krav til ansøgninger

Det er vigtigt at læse de gode råd og krav til ansøgninger. Det gør det lettere at komme i gang med at søge om støtte til almennyttige projekter i Velliv Foreningen.

 • Læs grundigt og skriv præcist

  Læs ansøgningsskabelonens felter nøje. Når vi f.eks. beder om en redegørelse for aktiviteterne i projektet og hvordan de opfylder målene, skal du lave en oversigt over aktiviteterne og beskrive, hvordan de hver for sig opfylder målene. Det er også vigtigt at du klart beskriver den metode og fremgangsmåde, projektet vil følge. Der er til sidst i ansøgningsskemaet mulighed for at tilføje og uploade det, du synes, du ikke er blevet bedt om at redegøre for eller det, du tidligere i ansøgningsskabelonens felter ikke har fået feltplads til.

 • Brug af Velliv Foreningens skabeloner

  Brug altid Velliv Foreningens formaterede skabeloner til at lave budgetter, kommunikationsplan og evalueringsplanlægning. Skabelonerne kan hentes via links i ansøgningsformularerne ved de felter, hvor de skal uploades. Manglende brug af Velliv Foreningens skabeloner betyder at ansøgningen kan blive afvist, så du må lave hele ansøgningen om.

 • Når du søger om støtte til løn

  Udfyld budgetskabelonen meget omhyggeligt, Alle lønudgifter skal specificeres på lønudgiftsarket med satser på timelønninger på alle deltagere.

  Velliv Foreningen opererer med faste timesatser afhængig af den funktion, som personen, der skal modtage lønudgiften, varetager. Du læse mere om timepriser for indsatsområde 1 her, indsatsområde 2 og 3 her og for forskning her

   

  Velliv Foreningen bevilger ikke penge til projekter, der indebærer time- og honorarsatser, der overstiger 832 kr./time (2020) alt inkl. også evt. moms.

 • Administration, lokaleudgifter og overhead

  Forskningsprojekter kan søge om dækning af overhead med op til 5 % af det samlede ansøgte beløb. Søges der om overhead, kan der i forskningsprojekter kun i helt særlige tilfælde med udførlig redegørelse hvorfor bevilges penge til administrations- og lokaleomkostninger.

 • Formatér dine dokumenter, så vi kan læse dem

  Når du uploader pdf’er af regneark skal du sørge for at formatere dokumenterne, så de kan ses på én side. Vi kan ikke læse ét regneark, der er splittet op i 14 sider. Manglende formatering betyder, at du kan blive bedt om at lave en ny ansøgning.

 • Tænk i forankring

  Det er vigtigt for Velliv Foreningen, at du har planer for eller beskrevet ideer til hvordan resultaterne af dit projekt kan fastholdes og videreføres, når bevillingen er brugt.

 • Store ideer kan ofte bedst startes i det små

  Velliv Foreningen vil hellere støtte konkrete og gennemtænkte mindre forprojekter og delaktiviteter, der senere kan videreudvikles eller opskaleres, end store projekter med usikkerhed omkring, hvad der f.eks. kommer til at ske i ”år 3 og 4”.

 • Indhent supplerende finansiering

  Vi støtter ofte gode projekter med et mindre beløb end ansøgt, og håber, at ansøger selv eller andre kan spæde til. Brug derfor – allerede før du sender en ansøgning til Velliv Foreningen – tid på at søge alternativ finansiering. Velliv Foreningens midler er begrænsede, men sammen med en ansøgers eventuelle selvfinansiering og andre eksterne kilder til støtte, kan selv større projekter blive virkeliggjort.

 • Arbejdspladsprojekter - husk tilsagn

  Søger du om penge til indsatser på arbejdspladser, skal du have og uploade bindende tilsagn – eller letters of intent – fra ledelsen på konkrete virksomheder, der ønsker at indgå i projektet. Ellers støtter Velliv Foreningen ikke. Jo bedre forankret dit projekt er i en eller flere virksomheder, lokale netværk, branchenetværk, interesseorganisationer m.v. jo bedre vil projektet opfylde Velliv Foreningens ambitioner.

  Projekter med enkeltvirksomheder vil stå stærkere ved at samtænke det med andre virksomheder, lokale netværk, brancheorganisationer m.v. Her vil det også være en stor fordel, hvis det er en del af projektet, at indhøstede erfaringer og viden bliver delt med andre virksomheder, i brancheforeninger og -netværk m.v.

 • Ekstern evaluering

  Større projekter som udvikler nye metoder, værktøjer og viden kan i forbindelse med behandling af ansøgningen eller som betingelse ved bevilling blive bedt om at der i projektet gennemføres en ekstern evaluering.

 • Supplerende oplysninger og bilag efter ansøgningsfrist

  Vi modtager kun i helt specielle tilfælde og efter aftale supplerende materialer til brug ifm. ansøgningsbehandlingen, når de sendes efter ansøgningsfristen.

 • Manglende bekræftelse på modtaget prækvalifikation eller ansøgning?

  Tjek din uønskede mailmappe hvis du ikke har modtaget en bekræftelse fra Velliv Foreningen efter, at du har indsendt din prækvalifikation og ansøgning. Bekræftelsen kommer fra ECM Fond.

 • Projektresultater skal deles med alle

  Velliv Foreningens uddelingsaktiviteter er almennyttige.

  Støttede projekters resultater skal være frit og offentligt tilgængelige, og Velliv Foreningen kan ligesom alle andre gøre brug af projektets resultater. Også i forbindelse med konsulentfirmaers projekter og forskningsprojekter skal Velliv Foreningen og offentligheden have fuld og fri adgang til og indsigt i rapporter, koncepter, materialer og resultater af projektet.