Gå til sidens indhold
Viden og formidling

Seniorpraksis - mental sundhed sent i arbejdslivet

Et forskningsprojekt af CoRe vil understøtte seniorer i at trives på arbejdspladsen og forbedre deres arbejdsforhold, så de får en bedre mental sundhed.

hands-545394_1920.jpg

Problem

Danskernes længere levetid gør, at vi skal arbejde længere. Mindre fysisk nedslidning understøtter denne udvikling, men mental nedslidning er et stigende problem. Med dette forskningsprojekt vil CoRe derfor understøtte seniorer i at trives på arbejdspladsen og forbedre deres arbejdsforhold, så de får en bedre mental sundhed. Forskningsprojektet undersøger seniormedarbejdernes konkrete forhold på arbejdspladser i to brancher: finans og produktion. Begge brancher oplever problemer med fastholdelse af seniormedarbejdere på grund af manglende indflydelse på arbejdsforhold, arbejdstider mm. Gennem etnologiske metoder og medarbejderinvolvering vil forskningsgruppen derfor udvikle branchespecifikke værktøjer, der kan sikre gode seniorarbejdsliv.

Målgruppe

Projektetsmålgruppe er seniormedarbejdere, ledere og virksomheder i finans- og produktionsbranchen. De to brancher oplever problemer med fastholdelse og mental sundhed for seniormedarbejdere, hvorfor det er relevant at fokusere herpå. Forskningsprojektet vil involvere 6-10 arbejdspladser i første fase af projektet, og på sigt ønskes at nå ud til alle seniormedarbejdere i Danmark i de to brancher.

Metode

Gennem lokal viden om seniormedarbejdernes arbejde og mentale sundhed, vil CoRe udvikle initiativer, der fremmer medarbejderinvolvering. Der vil desuden udvikles modeller til, hvordan disse initiativer kan udbredes. Forskningsprojektet bygger på etnografi (deltagerobservation og kvalitative interviews) på de involverede arbejdspladser. Denne "lokale" viden bruges herefter til at udvikle lokale initiativer og skalere gennem idégenererende workshops med seniormedarbejdere, ledere, Ældre Sagen, fagforeninger samt pensionskasser.

Vision

Det er en relevant indsats, der adresserer et presserende behov i samfundet - nemlig behovet for at flere ældre bliver på arbejdsmarkedet. Idéen om at afholde workshops, hvor man i samarbejde med involverede parter analyserer data og finder interventionsmodeller, er yderst nytænkende. En beskrivelse af denne metode i formidlende artikler og den planlagte akademiske publikation vil sandsynligvis kunne inspirere til videre forskning på feltet.

Potentiale

Projektet er godt funderet i forskningsmiljøet omkring Sund Aldring på KU, og de involverede forskere er yderst velkvalificerede, da de allerede har stor erfaring med forskning i ældres hverdagsliv og sundhed. Forskningsprojektet har desuden en ambitiøs formidlingsplan af projektets resultater, hvilket kan være til stor nytte for samfundet.

Læs mere her.

Relaterede projekter
Viden og formidling

Mindfulness-baseret forebyggelse og sundhedsfremme i den sidste del af arbejdslivet

Mental sundhedstræning for ældre erhvervsaktive kan være vejen frem, hvis ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet og bidrage på arbejdspladsen i en højere alder. Aarhus Universitet har fået støtte fra Velliv Foreningen til at forske i løsninger baseret på mindfulness.

Læs mere
Arbejdspladser

Bedre mental sundhed: Gør-det-selv træningsforløb

Statens Institut for Folkesundhed og Gnist udvikler et digitalt selvtræningsprogram for ledere i SMV’er, der kan skærpe deres kompetencer i forhold til de ansattes mentale sundhed.

Læs mere