Gå til sidens indhold
Viden og formidling

Nye metoder til at skabe et godt arbejdsmiljø i frivillige organisationer og foreninger

Ingerfair ApS modtager 495.120 kr. til at udarbejde et vidensprojekt, der skal kortlægge årsager til dårligt psykisk arbejdsmiljø i frivillige organisationer og udvikle konkrete værktøjer til at forebygge og skabe handlekraft blandt ledere og medarbejdere.

AdobeStock_101765824.jpeg

Ingerfair – et konsulentfirma for frivilligorganisationer i Danmark - vil med dette vidensprojekt kortlægge årsager til dårligt psykisk arbejdsmiljø i frivillige organisationer. Derudover vil Ingerfair udvikle konkrete værktøjer til at forebygge og skabe handlekraft blandt ledere og medarbejdere.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø

Ca. 5% af arbejdsstyrken er beskæftiget i den frivillige sektor, men der er begrænset viden om deres trivsel. En undersøgelse fra Dansk Magisterforening viser, at 29% af de ansatte i disse organisationer oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvilket er dobbelt så mange som gennemsnittet i alle brancher. Andre undersøgelser peger på, at usikre ansættelsesvilkår, dårlig ledelsesmæssig opgaveprioritering samt en kultur for konstant overarbejde er faktorer, der hæmmer et godt psykisk arbejdsmiljø. Med denne indsats vil Ingerfair ApS lave en række aktiviteter, der er med til at etablere et solidt vidensgrundlag, der adresserer udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø i frivillige organisationer. Derfor vil de udarbejde en række workshops med eksperter, bestyrelsesmedlemmer og lignende, som skal være med til at udvikle løsninger på baggrund af den etablerede viden. Projektet resulterer i et metodekatalog, en podcast og artikler, der alle målrettes medarbejdere og ledere i frivillige organisationer. 

En indsats for medarbejdere og ledere i frivillige organisationer

Projektet er målrettet medarbejdere og ledere i frivillige organisationer. Frivillige organisationer defineres i projektet som en organisation, der har aktive frivillige og/eller medlemmer, hvor organisationen er afhængig af den frivillige indsats for at nå organisationens mål. De repræsenterer ca. 136.000 heltidsansatte fordelt på 12 sektorer. Velliv Foreningen vurderer derfor, at det er en relevant og nytænkende indsats, der adresserer et behov i nonprofitorganisationer, som ofte er udfordrede på det psykiske arbejdsmiljø. Desuden kan den viden, der produceres i projektet, bruges af branche- og paraplyorganisationer til at påvirke og udvikle organisationernes strukturer. Netop den stærke vidensdeling gennem paraplyorganisationer kan være med til at nedbryde barrierer og aftabuisere et felt, hvor medarbejdere brænder for at gøre en forskel. Det kalder på særlige ledelseskompetencer og et fokus på at skabe et positivt psykisk arbejdsmiljø. Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt indsatsen. 

Relaterede projekter
Arbejdspladser

Manøvredygtige NGO'er med høj trivsel

Børns Vilkår har taget initiativ til et projekt, der skal understøtte den gode mentale sundhed og udvikle ledelsesmetoder, som også andre NGO’er får mulighed for at drage nytte af.

Læs mere
Lokale indsatser

Trivsel i det frivillige sociale arbejde

Frivilligcenter Nyborg vil sætte fokus på mental sundhed for frivillige i medlemsforeninger gennem en informationskampagne og et efterfølgende fokus på emnet. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 50.000 kr.

Læs mere
Viden og formidling

Digital sundhed på arbejdspladsen. Har smartphones en negativ effekt på kognition?

En forskergruppe samlet af Syddansk Universitet skal afsløre sammenhængen mellem brug af smartphones på arbejdspladsen og medarbejderes stress og manglende opmærksomhed.

Læs mere