Gå til sidens indhold
Arbejdspladser

Kvit stress - Styrk virksomheden

Velliv Foreningen støtter Sundhed&Trivsel APS / Vestkystvandring med 1.682.288 kr., der vil afprøve en helhedsorienteret arbejdsmiljøproces med naturvandring og mindfullness.

bright-daylight-environment-forest-240040.jpg

Problem

Flere og flere danskere oplever mentale sundhedsudfordringer som stress, depression, angst og ensomhed. Grundende hertil kan være mange, og denne indsats af Sundhed&Trivsel APS / Vestkystvandring vil forebygge stress og øge trivslen hos individet, så enkeltpersoner får større modstandskraft i forhold til udfordringer på arbejdspladsen og privat. Indsatsen er et pilotprojekt, der vil afprøve et helhedsorienteret koncept med gruppeforløb med naturvandring og mindfullness. Aktiviteterne er bygget op som små korte forløb i grupper, der har til formål at give viden, metoder og erfaringsdannelse, så individet kan tage et personligt lederskab for at sikre egen trivsel og dermed større robusthed. Konceptet inddrager både individ, gruppe og ledelsesniveau, ligesom det organisatoriske niveau er aktivt, idet der udarbejdes en fælles trivselspolitik i de deltagende virksomheder. Dette er med til at understøtte, at medarbejderne får fælles viden og sprog, der kan sikre trivslen.

Målgruppe

Projektets målgruppe er 8 SMV'er i Varde-Esbjerg området indenfor kontormiljøer og servicefag. Det forventes at cirka 200 personer får direkte glæde af projektet.

Metode

Indsatsen bygger på erfaringer og velafprøvede metoder, men inddrager også nye metoder - bl.a. naturvandring. Derudover har indsatsen en god kombination af metoder, der både tilgodeser individ og fællesskab. Mindfulness (MBSR) er en velafprøvet metode til stressreduktion, men er ikke endnu systematisk velafprøvet i en virksomhedskontekst. Den røde tråd i indsatsen er systematik, viden om psykisk arbejdsmiljø, udvikling af personlige ressourcer, løbende implementering og evaluering, der alt sammen er tilpasset den enkelte virksomhed. En fælles bevidstgørelsesproces vil munde ud i en fælles trivselspolitik.

Vision

Projektet består af et nytænkende komponent, da der arbejdes med en kombination af indsatser og naturvandring med det formål, at forebygge stress hos medarbejdere. Vandring er en ny metode i Danmark, og projektet kan således være med til at kaste lys over en relevant metode, der endnu ikke er meget brugt. Indsatsen vil desuden etablere lokale netværksklynger for lederne mhp. vidensdeling og fremdrift. Ledernetværket er bl.a. med til at understøtte videndeling og inspirere til at fortsætte arbejdet, når projektet er færdigt. 

Potentiale

Teamet bag ansøgningen består af flere selvstændige, der er erfarne indenfor arbejdsmiljø-indsatser. Det er en gennemtænkt og solid indsats, hvor projektansøger har blik for de behov, der er i feltet. Netop fordi indsatsen består af komponenter, der både er målrettet individ, ledelse og gruppen, er det et yderst effektivt projekt.

Relaterede projekter
Arbejdspladser

Implementering af tilpasset Mindfulness-Baseret Stress Reduktion i private virksomheder

Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet vil implementere og afprøve, hvorvidt Mindfulness Baseret Stress Reduktion som værktøj kan fremme mental sundhed i private virksomheder.

Læs mere
Lokale indsatser

Bliv fit med naturen

Byggeforeningen af 1933 i Holbæk vil tilbyde foreningens medlemmer at dyrke fitness i naturen. Det er godt for den fysiske sundhed, men det kan også modvirke stress, angst og depression.

Læs mere
Viden og formidling

Mindfulness-baseret forebyggelse og sundhedsfremme i den sidste del af arbejdslivet

Mental sundhedstræning for ældre erhvervsaktive kan være vejen frem, hvis ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet og bidrage på arbejdspladsen i en højere alder. Aarhus Universitet har fået støtte fra Velliv Foreningen til at forske i løsninger baseret på mindfulness.

Læs mere