Gå til sidens indhold
Vores arbejdsplads

Kvit stress - Styrk virksomheden

Velliv Foreningen støtter Sundhed&Trivsel APS/Vestkystvandring med 1.682.288 kr. til at afprøve en helhedsorienteret arbejdsmiljøproces med naturvandring og mindfullness.

bright-daylight-environment-forest-240040.jpg

Projektet er målrettet otte små- og mellemstore virksomheder indenfor kontormiljøer og servicefag, der befinder sig i Varde-Esbjerg området. Det forventes, at cirka 200 personer får direkte glæde af projektet.

Naturvandring og Mindfullness

Flere og flere danskere oplever mentale sundhedsudfordringer som stress, depression, angst og ensomhed. Årsagerne hertil kan være mange, og denne indsats af Sundhed&Trivsel APS/Vestkystvandring vil forebygge stress og øge trivslen hos individet, så enkeltpersoner får større modstandskraft i forhold til udfordringer - både på arbejdspladsen og privat. Indsatsen er et pilotprojekt, der har til hensigt at afprøve et helhedsorienteret koncept med gruppeforløb med naturvandring og mindfullness. Aktiviteterne er bygget op som små korte forløb i grupper, der har til formål at give viden, metoder og erfaringsdannelse, så individet kan tage et personligt lederskab for at sikre egen trivsel og dermed større robusthed. Konceptet inddrager både individ, gruppe og ledelsesniveau, ligesom det organisatoriske niveau er aktivt, idet der udarbejdes en fælles trivselspolitik i de deltagende virksomheder. Dette er med til at understøtte, at medarbejderne får fælles viden og sprog, der kan sikre trivslen.

Velafprøvede metoder og relevante erfaringer

Indsatsen bygger på erfaringer og velafprøvede metoder, men inddrager også nye metoder - bl.a. naturvandring. Derudover har indsatsen en god kombination af metoder, der både tilgodeser individ og fællesskab. Mindfulness (MBSR) er en velafprøvet metode til stressreduktion, som endnu ikke er systematisk velafprøvet i en virksomhedskontekst. Den røde tråd i indsatsen er systematik, viden om psykisk arbejdsmiljø, udvikling af personlige ressourcer, løbende implementering og evaluering, der alt sammen er tilpasset den enkelte virksomhed. En fælles bevidstgørelsesproces vil munde ud i en fælles trivselspolitik. Projektet består af et nytænkende komponent, da der arbejdes med en kombination af indsatser og naturvandring med det formål at forebygge stress hos medarbejdere. Vandring er en ny metode i Danmark, og projektet kan således være med til at kaste lys over en relevant metode, der endnu ikke er meget brugt. Indsatsen vil desuden etablere lokale netværksklynger for lederne mhp. vidensdeling og fremdrift. Ledernetværket er bl.a. med til at understøtte videndeling og inspirere til at fortsætte arbejdet, når projektet er færdigt. 

På den måde er projektet meget omfattende og ambitiøst. Velliv Foreningen støtter derfor indsatsen med 1.682.288 kr.

Projektets resultater

Projektet er nu afsluttet og evalueringen af projektet viser følgende resultater: 

Det forebyggende stressforløb har vist sig at have en positiv betydning for medarbejdere og lederes viden om egne og organisatoriske muligheder for at sikre trivsel. Samtidigt har det styrket medarbejdernes personlige trivsel og deres evner til at forebygge stress. Dertil har forløbet resulteret i, at medarbejderne oplever, at deres nærmeste leder prioriterer trivsel, og medarbejderne oplever et styrket sammenhold og samhørighed til deres kollegaer. Endeligt har de medvirkende virksomheder udarbejdet trivselspolitikker, hvori der er sat fokus på at iværksætte konkrete organisatoriske tiltag og strukturer, der understøtter trivslen og handlemulighederne i virksomheden.

Relaterede projekter
Vores arbejdsplads

Implementering af tilpasset Mindfulness-Baseret Stress Reduktion i private virksomheder

Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet vil implementere og afprøve, hvorvidt Mindfulness Baseret Stress Reduktion som værktøj kan fremme mental sundhed i private virksomheder.

Læs mere
Lokal trivsel

Bliv fit med naturen

Byggeforeningen af 1933 i Holbæk vil tilbyde foreningens medlemmer at dyrke fitness i naturen. Det er godt for den fysiske sundhed, men det kan også modvirke stress, angst og depression.

Læs mere
Forskning

Mindfulness-baseret forebyggelse og sundhedsfremme i den sidste del af arbejdslivet

Mental sundhedstræning for ældre erhvervsaktive kan være vejen frem, hvis ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet og bidrage på arbejdspladsen i en højere alder. Aarhus Universitet har fået støtte fra Velliv Foreningen til at forske i løsninger baseret på mindfulness.

Læs mere