Gå til sidens indhold
Vores arbejdsplads

Konfliktforebyggelse, håndtering og psykisk førstehjælp på forsyningerne

Velliv Foreningen donerer 869.128 kr. til en indsats, udført af Niras Joblife, som vil samle fem forsyningsarbejdspladser for at udvikle og afprøve en indsats med fokus på konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, psykisk førstehjælp og beredskab.

factory-machine-metal-372796.jpg

Medarbejdere i forsyningsbranchen oplever at blive mødt af vrede borgere, hvilket kan påvirke den enkeltes mentale sundhed.

Dagligt møde med vrede borgere

Det er udfordrende for den mentale sundhed, når du bliver mødt af vrede borgere dagligt i dit arbejde. Derfor er der et behov for, at personalegrupper i forsyningsbrancher bliver klædt bedre på til at håndtere disse udfordringer og opnår viden om, hvordan medarbejderne kan støtte hinanden, hvis der har været sammenstød med borgere. Niras Joblife vil derfor samle fem forsyningsarbejdspladser for at udvikle og afprøve en indsats med fokus på konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, psykisk førstehjælp og beredskab. Projektets målgruppe er deltagere fra fem forsyningsarbejdspladser, som består af Svendborg Vand og Affald, Sønderborg Forsyningsservices, Billund Vand og Energi, Frederiksberg Forsyning og Din Forsyning. Indsatsen er målrettet 100 deltagere fra forsyningerne, der alle er frontpersonaler med daglig kundekontakt.

Psykisk førstehjælp

Indsatsen løber over et år og er målrettet både ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere. Repræsentanter fra de deltagende forsyninger vil modtage undervisning, der skal give dem relevant viden, og gøre dem i stand til at videreformidle denne viden på arbejdspladsen. Undervisningen bygger på et solidt vidensbaseret grundlag, hvor flere tilgange kombineres. Der er fokus på en tværfaglig tilgang, der både trækker på psykologiske og biologiske teorier. Medarbejderne skal blive i stand til at forebygge konflikter (inkl. konfliktnedtrapning), hvilket vil være medvirkende til at forbedre medarbejdernes mentale sundhed, da det skaber mere tryghed i håndteringen af kunderne. På længere sigt skal indsatsen bidrage til en ”best-pratice”-guide ift. psykisk førstehjælp, som kan understøtte vidensdeling på tværs af forsyningsselskaberne og sikre, at medarbejdere ved hvad de kan gøre, og hvornår de skal gøre det.

Fokus på vidensdeling og aftabuisering

Gennem en videnscafé for repræsentanter fra forsyningerne og en implementering af psykiske beredskabsplaner i de forskellige forsyningsselskaber, kan projektet være med til at nedbryde barrierer og silotænkningen. Dette betyder på lang sigt, at indsatsen kan være med til at nedbryde tabuer. Der er indtænkt en kommunikationsplan i projektet med kommunikationsaktiviteter såsom artikler, oplæg, workshops og sociale medier. Gennem vidensdeling til andre forsyningsselskaber vil projektet potentielt bidrage til aftabuisering og medføre at andre forsyningsselskaber får sat fokus på mental sundhed. Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt projektet med 869.128 kr.

Relaterede projekter
Vores arbejdsplads

Gennem ild og røg - mental trivsel i beredskabet

Brandfolks mentale sundhed er i fokus i et nyt tiltag hos Frederiksborg Brand & Redning. For uanset hvor psykisk robuste brandfolk er, så er de helt "normale" mennesker, der udsættes for "unormale" hændelser.

Læs mere
Vores arbejdsplads

God modtagekultur og trivsel i bygge- og anlægsbranchen

Der kommer mere fokus på de mentale udfordringer for unge og nyansatte i byggebranchen. BFA Bygge & Anlæg udvikler sammen med en række eksperter en ny vejledning, hvor viden om mentale udfordringer supplerer de formelle krav.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Styrket mental sundhed i små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder får viden og værktøjer til at håndtere mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø i et nyt projekt udført af Cabi med støtte på 3,8 mio. kr. fra Velliv Foreningen.

Læs mere