Gå til sidens indhold

Mandag Morgen: Mental sundhed i SMV’er – panelundersøgelse og interviews

565 virksomhedsejere i danske SMV’er har i en panelundersøgelse fra efteråret 2018 svaret på spørgsmål om oplevelsen af mentale helbredsproblemer i virksomheden.

fri6.jpg

Undersøgelsen tegner et billede af opfattelser af mental sundhed i SMV-virksomhederne og efterspørgslen efter hjælp til at håndtere det. Der er tydelige forskelle i hhv. ledernes opfattelse og medarbejderes opfattelse af mental sundhed som den fremgår af andre undersøgelser på feltet.

Virksomhedsejerne indgår i brancheorganisationen SMVdanmarks permanente panel, og resultaterne fra målingen kan derfor ikke generelt siges at være repræsentative.

Tænketanken Mandag Morgen har for Velliv Foreningen samlet data fra panelundersøgelsen og siden suppleret med 11 kvalitative interviews blandt SMV-ejere og -medarbejdere. Her er temaerne SMV’er som arbejdspladser, betydningen af mental sundhed, og medarbejderes og ejerlederes egen mentale sundhed.

Selvom de 11 interviewpersoner frivilligt har stillet op til interview, og der på de pågældendes arbejdspladser er god trivsel, er det markant, at mentale sundhedsudfordringer tilsyneladende både er et uerkendt problem, samtidig med at det primært opfattes som et privat anliggende, der ikke har noget med arbejdspladsen at gøre.

Læs Mandag Morgens panelundersøgelse og interviews om mental sundhed i SMV'er.