Gå til sidens indhold

Undgå konsekvenserne ved for højt arbejdstempo

Ifølge læge og stressekspert kan for højt arbejdstempo nedsætte kvaliteten af vores arbejde og gøre os irritable på hjemmefronten. Som leder er der nogle helt konkrete ting, du kan gøre for at undgå, at arbejdspresset blandt dine medarbejdere bliver for højt.

17. april 2018

NFA og TeamArbejdsliv har i en rapport om erhvervsaktive danskeres mentale sundhedsudfordringer undersøgt arbejdspresset på de danske arbejdspladser. Blandt de adspurgte i rapporten svarer hver femte (20,3 %), at de aldrig eller sjældent har tid nok til deres arbejdsopgaver, mens to ud af tre (68,1 %) svarer, at de ofte eller altid er nødsaget til at holde et højt arbejdstempo.

”Et højt arbejdstempo kan for mange virke stimulerende, men hvis det varer for længe, kan det resultere i, at vi bliver fortravlede, og det nedsætter kvaliteten af vores arbejde og øger risikoen for fejl og forglemmelser”, lyder det fra læge og stressekspert Bo Netterstrøm.

Symptomer på for højt arbejdstempo
Søvnproblemer og langvarig dårlig samvittighed er nogle af nøglesymptomerne på, at arbejdstempoet påvirker os negativt. Går vi rundt og føler os tynget af træthed og dårlig samvittighed, kan det være svært at finde overskud til at holde humøret og produktiviteten oppe, lyder det fra stresseksperten.

Men det er ikke kun vores arbejdsindsats, det går ud over, når vi reagerer negativt på for højt arbejdspres. Det kan også få konsekvenser i privatlivet:

"Hvis vi ikke længere har overskud til aktiviteter og gøremål i privatlivet og let bliver irritable på hjemmefronten, kan det være tegn på, at tempoet på arbejdet er for højt”, siger Bo Netterstrøm.

Vores mentale sundhed er udfordret
Større arbejdspres, teknologisk udvikling og flydende grænse mellem arbejde og fritid. De danske arbejdspladser er under forandring, og det påvirker vores mentale sundhed på helt nye måder. Ifølge rapporten fra NFA og TeamArbejdsliv er der fra 2012 til 2016 sket en stigning i depressive symptomer, angstsymptomer og søvnproblemer blandt erhvervsaktive danskere.
Rapporterne peger på, at arbejdsfællesskabet er et vigtigt sted at fremme mental sundhed. Derfor er der brug for mere viden og opmærksomhed omkring forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladserne. I det spiller ledelsen en afgørende rolle.

Gode råd til lederen
Ifølge Bo Netterstrøm er der nogle helt konkrete ting, du som leder kan gøre for at undgå konsekvenserne ved et for højt arbejdstempo:

  • Lær dine medarbejdere godt at kende. Derved kan du nemmere spotte tegn på overbelastning og planlægge efter medarbejdernes evner.
  • Vær klar i din kommunikation, og anerkend godt arbejde tydeligt. Derved mindsker du risikoen for misforståelser.
  • Skab rammerne for et godt socialt samarbejde. På den måde kan medarbejderne nemmere supportere hinanden i perioder med overbelastning.
    Kilde: Bo Netterstrøm, speciallæge i arbejdsmedicin, stressekspert og grundlægger af Kalmia Center mod Stress i Gentofte