Gå til sidens indhold

Det første job kan være en mental sundhedsudfordring

Angst, stress og depressive symptomer er noget, mange unge og førstegangsansatte oplever på de danske arbejdspladser. Det kan betyde en dårlig start på arbejdslivet og gå ud over både den unge, arbejdspladsen og samfundet. Men undersøgelser tyder på, at en tidlig indsats, der understøtter overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse, har en positiv virkning på de unges trivsel og helbredssymptomer.

15. februar 2018

Unge og førstegangsansatte har flere psykiske helbredssymptomer end andre erhvervsaktive i gennemsnit. Det viser foreningen Norlivs nye analyse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og TeamArbejdsliv. Analysen afdækker mentale sundhedsudfordringer blandt nuværende- og tidligere erhvervsaktive i alderen 18-74 år. I analysen er det de unge mellem 18-24 år, der rapporterer det højeste niveau af stress og depressive symptomer, og de oplever generelt flest angstsymptomer.

Når de unge og førstegangsansatte får en dårlig start på arbejdslivet, kan det føre til en oplevelse af nederlag og samtidig påvirke produktivitet og arbejdsevne negativt.

”Det er vigtigt at give unge og førstegangsansatte en god start på arbejdslivet, så de ikke mister fodfæstet på arbejdsmarkedet og dermed risikerer at komme ind i en ond spiral, der kommer til at følge dem i mange år. Det vil være et tab for både den unge, arbejdspladsen og samfundet”, siger Jesper Kristiansen, seniorforsker hos NFA.

En tidlig indsats på arbejdspladserne kan gøre en forskel
Mange forhold kan spille ind i de unges mentale sundhedsudfordringer. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er ikke nødvendigvis den eneste årsag, men analysen fra NFA og TeamArbejdsliv viser, at uanset årsagen, så udgør arbejdspladsen en vigtig arena for at komme udfordringerne til livs.

De unge udgør en vigtig ressource på arbejdspladserne, og de skal gerne kunne holde til arbejdet i mange år fremover, så vi har et stort ansvar for at give dem en god start på arbejdslivet.”, siger Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker og medejer af TeamArbejdsliv.

Der er evidens for, at en tidlig indsats på arbejdspladserne kan gøre en vigtig forskel for de unge, og der er flere eksempler på indsatser rettet mod unge og førstegangsansatte, der har haft gode effekter. Karen Albertsen fortsætter:

”Der er god forskningsmæssig dokumentation for, at indsatser, der understøtter overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse for nyuddannede, bl.a. kan mindske stressbelastninger og styrke de nyuddannedes selvtillid og trivsel. Det kan fx dreje sig om bedre introduktion og orientering til de nye.”

Noget af det, der har vist gode resultater, er blandt andet mentorordninger og træningsforløb. Men i følge Jesper Kristiansen er det vigtigt at have for øje, at de unge er meget forskellige, så hvad der virker for én, virker ikke nødvendigvis for en anden. Han uddyber:

”Man skal huske på, at unge førstegangsansatte ikke er en homogen gruppe. Hvad der skal til for at sikre dem en god start på arbejdslivet afhænger af, hvem de er, hvad det er for et job, de starter på, og hvilke udfordringer de møder.”