Gå til sidens indhold

Krav og forventninger

Der er en række krav og forventninger fra Velliv Foreningens side.

OBS! Velliv Foreningen forholder sig ikke til moms! 

 • Overhold løn- og honorarsatser

  Ved lønudgifter opererer Velliv Foreningen med følgende satser under Lokal trivsel:

  For ansatte i diverse funktioner i civilsamfundet (eksempelvis på væresteder, i frivilligcentre og lignende) vurderes timesatsen inden for en ramme på maksimalt 260 kr./timen.

  Ved brug af rådgivere og eksterne specialfunktioner i civilsamfundet gælder en timesats på maksimalt 515 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 412 kr./timen (uden moms).

 • Igangsæt ikke projektet inden udsendelse af svar 

  Velliv Foreningen støtter ikke allerede igangsatte aktiviteter eller projekter, hvor slutdatoen falder inden svar udsendes.

 • Hvem er ansøgeren?

  Det skal fremgå tydeligt i ansøgningen, at det er organisationen, foreningen m.m., der er drivkraften bag indsatsen. Når der er et samarbejde med en konsulent, skal det være tydeligt, at det er organisationen, der har identificeret behovet for indsatsen, og vi ser gerne at organisationerne selv er afsendere af ansøgning til Velliv Foreningen. 

 • Supplerende bilag efter ansøgningsfrist 

  Ved anmodning om prækvalificering eller indsendelse af en ansøgning kan sekretariatet i Velliv Foreningen efterspørge yderligere dokumentation til brug i sagsbehandlingen og vurderingen af ansøgningen. Denne dokumentation skal kunne tilvejebringes.

 • Brug Velliv Foreningens skabeloner

  Brug altid Velliv Foreningens formaterede skabelon til at lave projektets budget. Du finder skabelonen i menuen til højre. 

 • Påbegynd projektet inden for 12 måneder

  Projektet skal igangsættes senest 12 måneder fra bevillingsdato ellers falder tilsagn bort.

 • Kommuniker om projektet

  Velliv Foreningen ønsker at synliggøre de projekter vi støtter for at udbrede kendskabet til projektet både på landsplan og lokalt, så endnu flere danskere kan blive inspireret til at gøre en indsats for at styrke deres og andres mentale sundhed. Derudover vil vi gerne anerkende bevillingsmodtagernes indsats, og inspirere til, at flere søger midler til projekter hos os.

  Bevillingsmodtagere skal i enhver kommunikation omkring bevillingen og det bevilgede projekt kommunikere, at projektet er støttet af Velliv Foreningen. Foreningen benævnes Velliv Foreningen. 

 • Uddelingsområde: Danmark, Grønland og Færøerne

  Velliv Foreningen støtter projekter og aktiviteter, der gennemføres i Rigsfællesskabet dvs. Danmark, Grønland og Færøerne.