Gå til sidens indhold

Start jeres ansøgning

I skal anmode om prækvalifikation af jeres ansøgning. Bliver jeres anmodning godkendt, skal I efterfølgende lave selve ansøgningen.

Prækvalifikationen er en formular med få felter, og på baggrund af den vurderer vi, om jeres projekt er indenfor Velliv Foreningens fokus. På den måde får I hurtigt afprøvet et projektforslag hos os, inden I bruger tid på en større ansøgning.

  • Velliv Foreningen har 30 dage til at behandle præansøgninger til forskningsprojekter. Husk derfor at sende din præansøgning i god tid, gerne 8 uger før ansøgningsfristen.

Bliver jeres prækvalifikation godkendt, får I et link til en lukket "min side" hvorfra I kan udfylde en ansøgningsformular. 

Udfyld jeres prækvalifikation fra en PC og brug browseren Google Chrome. Ansøgnings-systemet er optimeret til denne browser.

Start prækvalifikation

Start prækvalifikation her.

OBS! prækvalifikationen skal indsendes senest 8 uger inden ansøgningsfristen.

_____________________________________________

Frister for indsendelse af den endelige ansøgning:

  • 22. august 2023 kl. 23.59. Svar kan forventes ultimo december 2023.
  • 8.januar 2024 kl. 23.59. Svar kan forventes ultimo april/primo maj 2024